apr 22, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Whiplash: kan je leven veranderen

Hoe pak je het ook aan voor de verzekering?

Ooit een aanrijding meegemaakt? Nooit leuk, maar wat vooral opvalt zijn de lastige, soms onoverkomelijke moeilijkheden die het gevolg zijn van een kop-staartaanrijding waarbij whiplash veel mensen met jarenlange problemen opzadelt.

We staan er niet bij stil tot er iemand in onze omgeving het slachtoffer van wordt, maar morgen kan het ook bij jou toeslaan: whiplash.

Twaalf tot vijftienduizend landgenoten hebben er elk jaar mee te maken. Een bijzonder hoog getal, meestal als gevolg van een verkeersongeval. Er ontstaan letsels in de hals, soms met de ligamenten, soms de spieren, soms de wervels. Hoe hoger in de nek de klacht, des te erger het letsel. Zeventig percent herstelt spontaan, maar tien percent blijft last hebben en een klein gedeelte herstelt nooit, blijft zelfs verlamd. Whiplash is dus ernstig. Kop- staartaanrijdingen zijn doorgaans de oorzaak: het snel vooruit en achteruitwerpen van het hoofd. Daarom is het erg belangrijk om over goede autostoelen te beschikken, waarbij het hoofd opgevangen wordt. Ze moeten ook nog in de juiste stand gezet worden, anders zijn ze nutteloos. En bij een mogelijk letsel zal van de aanpak van de behandeling, ook de snelheid en de volledigheid van het herstel afhangen.

Ieder jaar worden in ons land meer dan tienduizend patiënten het slachtoffer van een whiplash, meestal als gevolg van een auto-ongeval. De hals is niet berekend op dergelijke “versnellingen en vertragingen” van meer dan 5 km per uur. Bij een plotselinge „zweepslag” kunnen ernstige gevolgen ontstaan.

Zweepslag

Whiplash is de verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan nadat het hoofd een plotselinge heftige beweging heeft gemaakt. Dit kan een beweging naar voren, naar achteren en/of naar opzij zijn geweest. Een zogenaamde „klassieke whiplash” ontstaat wanneer iemand van achteren wordt aangereden. Het hoofd van de inzittende van de aangereden auto, slaat eerst krachtig naar achteren. Op het moment dat de aangereden auto weer tot stilstand komt, slaat het hoofd juist krachtig naar voren. De nek heeft dan een beweging gemaakt van een „zweepslag”: de letterlijke vertaling van whiplash.

Er ontstaat een zogenaamd acceleratie-deceleratie letsel met het plots hyperextenderen (uitrekken) onmiddellijk gevolgd door het plots hyperflexeren (buigen) van de nek, met ernstige nekproblemen als gevolg. Ter hoogte van de nek geeft het hoofd een fikse ruk aan de wervelkolom. Spieren, gewrichten wervels en kapsels worden in fracties van seconden gebogen en uitgerekt. Kleine bloedingen en zwellingen, microscopisch kleine letsels kunnen ontstaan, die niet te zien zijn op een normale röntgenfoto, en dan ook niet aantoonbaar zijn, waardoor de erkenning van de klachten dan ook veelal uitblijft en heel wat chauffeurs problemen krijgen om hun letsels erkend en uitbetaald te krijgen van de verzekering.

Onze hals is daar niet voor gemaakt

Het hoofd van een mens weegt ongeveer 5 kg wat ongeveer neerkomt op 6% van het lichaamsgewicht. Dit gewicht wordt getorst door een dunne hals. Deze structuur is berekend op een lichaamssnelheid van 5 km per uur: alle hogere snelheden geven een risico vanwege de disbalans.

Het hoofd wordt op de wervelkolom gehouden door 44 spieren met de daarbij horende gewrichten waarin ligamenten, kapsel, beenderen , enz. Bij een whiplashletsel of versnellingsletsel (meer dan 5 km per uur) en een snelle zwiep, worden dus spieren, gewrichten en vooral het centrale zenuwstelsel met hersenen, ruggenmerg en zenuwbanen beschadigd met als gevolg: hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, impotentie, veranderd gevoelsleven, tot soms incontinentie en in extreme gevallen zelfs verlamming.

Is verkeersongeval enige oorzaak?

Behalve door aanrijdingen van achteren kan een whiplash ontstaan door een aanrijding alleen van voren of opzij, en kettingbotsingen. Verder ook sportongelukken (bijvoorbeeld een val tijdens het skiën), huis-tuin-en-keuken-ongelukken zoals van de trap vallen. Maar bij een whiplash heeft het hoofd altijd een heftige beweging gemaakt ten opzichte van de rest van het lichaam.

In feite mag men slechts spreken van whiplash als het hoofd niet ergens tegen heeft gebotst, want in dat geval spreken we van hoofdletsel (bv. hersenschudding). Soms kan er sprake zijn van een dubbele diagnose: een whiplash gecombineerd met een hoofdletsel.

Whiplash ontstaat dus niet enkel bij autoaccidenten. Het meest bekende en besproken letsel is wel het shaken-baby-syndroom, als gevolg van plotseling en heftig dooreenschudden van een baby. De frêle hals structuur is niet in staat dergelijke krachten te doorstaan.

Wat zijn de klachten?

Bij de meeste mensen met een whiplash ontstaan binnen 24 uur na het ongeval klachten. Soms gebeurt het dat de problemen pas na dagen, soms zelfs na weken optreden. Klachten na een heftige schok in de hals moeten altijd ernstig worden genomen, omdat beschadiging van het ruggenmerg niet enkel gevoelloosheid, maar ook spierzwellingen in deze delicate delen van het lichaam kunnen veroorzaken. Is de schade ernstig, dan kan er verlamming optreden, die zelfs onomkeerbaar kan zijn en in enkele gevallen het leven kan bedreigen. Volgende symptomen na een trauma, een val, een botsing, een vechtpartij onder jongelui enz… moeten dan ook altijd ernstig worden genomen:

 • pijn in de nek en/of schouders
 • hoofdpijn
 • tintelingen in armen en/of handen
 • duizeligheid
 • stramheid
 • gescheurde en/of uitgerekte gewrichtsbanden in de nek
 • verwonde kraakbeenplaatjes in de nek
 • vermoeidheid
 • temperatuurswisseling
 • slaapproblemen (afwijkend slaap- waakritme)
 • hartritmeveranderingen
 • overmatige transpiratie
 • oogklachten (problemen met scherp stellen, wazig zien, rode ogen, slierten voor ogen zien, flikkeren en vonkklachten)
 • slikklachten: doordat de slokdarm bekneld is geraakt
 • kaakgewrichtsklachten
 • hormonale ontregeling: verstoring van de menstruele cyclus, vermindering van het libido
 • gevoeligheid voor weersverandering
 • gevoel alsof je slaperig bent, beneveld

Ook emotionele veranderingen

Emoties: Er treedt ook emotionele overgevoeligheid (labiliteit) afgewisseld met onverschilligheid en die klachten kunnen zeer ver gaan:

 • stemmingswisselingen
 • emotioneel afsluiten voor de omgeving
 • gevoel van vervreemding van buitenwereld en van eigen ledematen
 • depressiviteit
 • prikkelbaar
 • onzekerheid en aantasting van gevoelens van eigenwaarde
 • neiging tot zelfmoord
 • niet meer kunnen rekenen
 • niet meer correct schrijven (dyslectisch)
 • onleesbaar handschrift
 • leerproblemen
 • huidklachten (rosacea).

Juridisch getouwtrek

Veel patiënten hebben last hun problemen juridisch te verdedigingen. Het is daarom belangrijk om onmiddellijk na het ongeval röntgenfoto’s van de nek te laten nemen, zowel in gewone als in gebogen of gestresseerde toestand. Het eerste medisch verslag is heel belangrijk voor de verzekeringsmaatschappijen, want zij baseren zich vooral hierop. Het is best dat dit attest wordt afgesloten met de formule: „wat de evolutie betreft kan er op dit ogenblik met geen enkel technisch middel een uitsluitsel gegeven worden.”

Noteer dagelijks wat je doet en wat je klachten zijn in een agenda, ook de symptomen die je eigenaardig voorkomen.

Als je te maken krijgt met verzekeringsaspecten raadpleeg dan zeker een onafhankelijk advocaat en een raadsgeneesheer, want het slachtoffer dient de geleden schade te bewijzen. Dit bewijs zal hoofdzakelijk voortvloeien uit het medisch verslag.

Wees voorzichtig met het aanvaarden van een zogenaamde minnelijke medische expertise. Onderteken nooit een document afkomstig van een verzekeringsmaatschappij vooraleer degelijk advies te hebben ingewonnen bij uw advocaat.”

Het probleem is dat er bij whiplash niet al te veel fysieke, objectieve, bewijzen zijn. In de meeste gevallen is er niets te objectiveren, ook al heeft het slachtoffer in werkelijkheid veel last en veel klachten. Op röntgen, MRI, enz.. is er ook dikwijls niets te zien wat absoluut nog niet wil zeggen dat er niets is!

Er zijn jaarlijks duizenden schadeclaims als gevolg van whiplash-letsels bij autoaccidenten, maar er is nog geen standaardisering die zegt welk bedrag moet uitgekeerd worden bij bepaalde beperkingen of bepaalde invaliditeitsgraad. Zorgvuldigheid bij de vaststellingen en bepalingen is van het grootste belang. Pas daarna kan met een degelijke behandeling worden begonnen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer