jan 22, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoeveel alcohol is gevaarlijk?

Alcohol is net als tabak niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er is dan ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. Zijn we objectief en neutraal genoeg om te lezen en te accepteren wat de recente wetenschap hierover zegt, want als er tegenstrijdige informatie bestaat zijn we altijd bereid om dat te aanvaarden en te promoten wat ons het meest aanstaat. Zo gaat dat evenwel niet: ofwel is het schadelijk, ofwel is het dat niet en ofwel is het goed voor de gezondheid als je het maar “met mate” doet. We kennen die slogan intussen wel en de lobby’s zowel van de tabaksindustrie als van de drankwereld hebben bijzonder goed werk geleverd, want intussen is er in geen enkel gezin in ons land een koelkast te vinden waar niet een of andere smaak en vorm van alcohol te vinden is: hetzij bier, hetzij likeur, hetzij aperitief, of wijn.

Los van de gevaren in het verkeer – en gelukkig zijn er heel wat alcoholvrije dranken op de markt gekomen – is de vraag of alcohol wel goed is voor de gezondheid en vanaf welke hoeveelheid een eventuele schade ontstaat.

Prof. Dr. Kahn deed er onderzoek over en wat is zijn conclusie: één slok alcohol is al slecht voor de gezondheid, of je dat graag verneemt of niet, het is een feit! Vergeet de fabel over een goed glas wijn dat goed zou zijn voor hart en bloedvaten: FOUT!

Studenten zijn van mening dat het bij het studentenleven hoort: FOUT: je krijgt er alleen maar een slechter geheugen door. Er kan zelfs tijdelijk een storing in het geheugen optreden en het kortetermijngeheugen wordt aangetast. Ook ongevallen op de weg, agressiviteit en slechtere lichamelijke prestaties waaronder sport, zijn het gevolg van alcoholgebruik, zelfs in kleine hoeveelheden.

Alcohol is een drug die de hersenen en het geheugen, het zenuwstelsel en de spijsvertering kan aantasten en kanker kan veroorzaken.

Bovendien is alcohol schadelijk voor de lever. De hoeveelheid bepaalt uiteraard de snelheid en de ernst waarmee leverschade ontstaat. Maar niet enkel de lever wordt aangetast ook het risico op tongkanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, leverkanker, maag en darmkanker en zelfs prostaatkanker nemen toe. Het verhoogt ook de bloeddruk!

Uit epidemiologische studies blijkt dat er eigenlijk geen veilige ondergrens is. Je kan dus niet zeggen: “als ik maar één glas per dag drink, kan het geen kwaad”. Dat is fout gedacht. Zelfs één glas beschadigt al neuronen en hoewel je sneller inslaapt, verstoort dit een gezond slaappatroon. Er kan ook hersenbeschadiging optreden als je te veel drinkt. Het zogenaamde bingedrinken, populair onder jongelui is levensgevaarlijk, want zowel hersenen als zenuwstelsel worden aangetast.

Niet voor zwangere vrouwen

Vrouwen kunnen door de andere vocht/vet verhouding in het lichaam minder goed tegen alcohol. Ze krijgen er niet enkel minder gauw last van, ook hun organisme ondervindt sneller problemen. Tijdens de zwangerschap kan te veel alcohol een invloed hebben op de foetus en later op het kind. Drinkende toekomstige moeders brengen vaak hyperactieve kinderen ter wereld. Vrouwen die gedurende de gehele zwangerschap gemiddeld meer dan één glaasje alcohol per dag drinken, hebben een grotere kans op een hyperactief kind. Al zo’n 40 jaar is bekend dat overmatig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Kinderen met FAS hebben karakteristieke gelaatsmisvormingen, groeivertraging en afwijkingen in de hersenen. Uit een onderzoek in Nederland is gebleken dat het precies vrouwen met een hoger opleidingsniveau zijn die meer alcohol gebruiken terwijl vrouwen met een lager opleidingsniveau wel meer rookten, ook al een schadelijke gewoonte die gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind. Bij vrouwen die veel rookten en meer dan 6 glazen alcohol per week dronken was het geboortegewicht van de kinderen gemiddeld 7% lager dan bij vrouwen die veel rookten maar niet dronken. Ook werd een duidelijke relatie gevonden tussen grotere hoeveelheden alcohol en het gedrag van het kind op de leeftijd van 5-6 jaar. Kinderen, waarvan de moeder af en toe wat alcohol had gedronken, liepen een 12 keer zo grote kans op hyperactiviteit dan kinderen waarvan de moeder niet had gedronken.

Delirium tremens

Een ander gevaar van alcohol: delirium tremens, het meest spectaculaire verschijnsel bij de drinker. Meestal treedt dit fenomeen op in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Een tiental jaar chronisch misbruik van alcohol gaat eraan vooraf. Een delirium tremens wordt vaak uitgelokt door nevenfactoren zoals een longontsteking, een spijsverteringsstoornis, een breuk van een van de ledematen of een chirurgische ingreep, omdat deze ziektetoestanden een plots stopzetten van het alcoholgebruik noodzakelijk maken. Een delirium kan plots, dan wel geleidelijk inzetten en soms voorafgegaan worden door een soort epileptische aanval. Een aanval kan twee tot vier dagen duren en volgende kenmerken opleveren: beven, eetlustverlies, uitgesproken dorstgevoel, toenemende angst, slapeloosheid met nachtmerries en nachtelijke onrust. De temperatuur van de patiënt is matig tot sterk verhoogd. Over heel het lichaam zijn neurologische stoornissen vast te stellen met spraakstoornissen, problemen met de coördinatie, onhandige bewegingen, waggelende gang en valpartijen, slikstoornissen en spiertonusverhogingen. De hartslag is versneld, er zijn uitdrogingsverschijnselen, de tong is droog, soms is er diarree en braakneiging. Soms zijn er hallucinatoire ervaringen: de patiënt hoort stemmen, ziet bedreigende dingen die er niet zijn: hij voelt spinnenwebben en kleine diertjes rondkruipen op de huid. Soms wordt alles erger en krijgt hij last van het syndroom van Korsakoff, waarbij de hersenfunctie duidelijk gestoord is, om te beginnen met het geheugen. Voor deze patiënten geldt slechts één therapie: voor eens en voor altijd stoppen met alcohol en dat gaat niet zonder slag of stoot en zonder gespecialiseerde en/of groepsbegeleiding.

Je moet wel drinken: water!

Men kan niet langer dan een paar dagen zonder drank. Dehydratatie kan levensgevaarlijk zijn vooral bij jonge kinderen en patiënten met zware brandwonden. Het menselijk lichaam bestaat voor 60 à 65 percent uit vocht. Hiervan is 44 percent intracellulair en 16 percent extracellulair. Dit is altijd in beweging zoals bij het bloed en de lymfevaten. Per dag wordt ongeveer 2,5 liter uitgescheiden, waarvan 1,5 liter via de urine, de rest via de ontlasting, de huid en de ademhaling. Dezelfde hoeveelheid moet weer worden aangevoerd., want vochtgebrek kan ernstige stoornissen veroorzaken. Elektrolyten natrium en kalium regelen de vochtbalans in het lichaam en als niet alles mooi in balans is heeft men ook vitamine- en mineralentekorten.

Maar de beste drank is water. Geen frisdrank, want doorgaans is dat gekleurde rommel vol suiker en smaakstoffen. Toch zin in een smaakje? Dan is thee het beste en er zijn mogelijkheden genoeg om een lekkere kruidenthee die bij je past te vinden. Ook groene thee, witte thee en zelfs zwarte thee zijn gezond. Ook koffie is dat, maar dan moet je wel uitkijken of je het verdraagt en nog kan slapen.

Bedenk de opmerking van prof. Tytgat, toxicoloog van de universiteit van Leuven: “Mocht alcohol nu uitgevonden worden, het zou worden verboden”. Het is namelijk een drug.

Maar… er zijn voldoende lekkere alternatieven zonder alcohol waardoor de gezelligheid niet in het gedrang komt. Profiteer ervan!

En wil je ermee breken en heb je al last of schade aan de lever, dan is er een geweldige plant in de natuur: Mariadistel oftewel Sylibum marianum.

Een tip: Cardubell van Fytobell.

Je vindt Cardubell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-870.

Of je kan Cardubell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Zo kunnen de levercellen zich weer op een natuurlijke manier herstellen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe valstrikken voor je lever vermijden

De lever is een van de belangrijkste organen van het lichaam, zoniet het belangrijkste. Het zorgt voor de eliminatie van toxische stoffen, helpt bij de vertering, maakt gal aan, en we hebben er alle belang bij er goed zorg voor, te dragen. Dat zorg dragen gebeurt door...

Lees meer

De lever: Barometer van je gezondheid

Het hart is natuurlijk een belangrijk orgaan, maar eigenlijk is het enkel en alleen maar een pomp. Het heeft geen emoties, geen persoonlijkheid, het stuwt gewoon het bloed het lichaam rond, meer niet. Dat zei de wereldberoemde hartchirurg Dr. Barnard, tientallen jaren...

Lees meer

Bang van cholesterol of transvet?

Iedereen is bang van een te hoge cholesterolspiegel. Niet onterecht trouwens, want het kan zich afzetten tegen de vaatwand, daardoor vernauwingen veroorzaken en zelfs leiden tot hartinfarct en/of beroerte. Ischemische klachten die verband houden met te weinig...

Lees meer