mei 1, 2024 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De natuur heeft gelijk en daarom is ziekte een waarschuwing: versterk je weerstand!

Zowel Alfred Vogel als de Franse natuurarts Mességué waren ervan overtuigd en het blijkt meer en meer dat de feiten hen gelijk geven: “De natuur heeft altijd gelijk”. Heel veel producten uit het moderne geneeskundig arsenaal hebben in de plaats van patiënten te genezen, hen nog zieker gemaakt.

Denk aan eenvoudige middelen tegen hoofdpijn, die destijds fenacetine bevatten en de nieren van duizenden misschien honderdduizenden of meer patiënten kapot hebben gemaakt. We leren uit onze fouten, maar niet iedereen heeft het zo begrepen, want de lobby is sterk en wil gewoon geld verdienen, ondanks de resultaten.

Als je ziek bent moet je niet meteen naar sterke middelen willen grijpen die vaak ook schade kunnen aanrichten. Er zijn andere en vaak betere methodes zoals probiotica om de weerstand een boost te geven.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat statines weliswaar de bloeddruk verlagen en de cholesterol willen beheersen, maar dat het neveneffect soms ook dementie is. Hoeveel ouderen hebben hun vergeetachtigheid niet daaraan te danken. Soms worden zieken ook als proefkonijn gebruikt, terwijl hun probleem met eenvoudige natuurlijke middelen had kunnen worden opgelost.

Onthutsend voorschrijfgedrag

De resultaten van het onderzoek naar het voorschrijfgedrag van de Belgische artsen was eigenlijk een beetje onthutsend. Antibiotica werden gehanteerd als waren het snoepjes. Had je als patiënt zin, dan kreeg je een dosis voorgeschreven… Zo werkt dat ongeveer. Daar waar de aanbeveling stelt dat op 100 patiënten met acute keelpijn bijvoorbeeld hoogstens 20% in aanmerking komt voor een antibioticum – een percentage dat ongeveer overeenkomt met het aantal actieve streptokokkeninfecties -, blijkt dit in de praktijk een stuk hoger te liggen, namelijk meer dan 50%.

Dat dit gedrag snel zou moeten veranderen ligt voor de hand. Niet enkel is het belang van de patiënt zelf er mee gemoeid, ook de algemene volksgezondheid wordt bedreigd door dit uitbundig voorschrijfgedrag. Antibioticagebruik leidt tot selectie van antibioticaresistente kiemen. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg en het besparen van kosten zijn belangrijke redenen om een treffelijk antibioticabeleid te voeren. Opmerkelijk is trouwens dat in veel gevallen van acute keelpijn waarbij de arts geen streptokokkeninfectie vermoedt, toch een antibioticum wordt voorgeschreven.

De patiënt verkiest het vaak

Het is duidelijk dat andere factoren dan klinische bevindingen, zoals druk van de patiënt, hierbij een belangrijke rol spelen. In één op vijf gevallen wordt een antibioticum dan ook voorgeschreven „op vraag van de patiënt” (al dan niet in combinatie met andere redenen). De organisatie van ons gezondheidssysteem, waarbij artsen in een ten opzichte van elkaar concurrerende positie staan, kan een factor zijn die dit in de hand werkt. Een goede arts-patiëntrelatie kunnen nochtans het onnodig gebruik van antibiotica beperken.

Merkwaardig is ook het klein percentage artsen dat kiest voor een smalspectrum penicilline, en dan nog vooral oudere artsen. Een vermoedelijke streptokokkeninfectie is nochtans nog zowat de enige courante indicatie waarvoor dit antibioticum zonder twijfel de eerste keus is. De tolerantie van penicilline is uitstekend en er is geen resistentie tegenover streptokokken. Toch blijkt de grote meerderheid van de artsen te kiezen voor een amoxicilline of een cefalosporine. Deze middelen hebben echter een te breed spectrum, meer bijwerkingen en zijn ook duurder. Vandaar.

Wat kun je dan beter doen?

De weerstand versterken en daar is een probioticum wel toe in staat. Het schaadt niet, maar het baat wel.

Een tip:

Een tip: Digesbiose van Fytobell.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4785-408.

Je kunt Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je weerstand wordt er beslist beter van.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer