jul 1, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vitamines kunnen ernstige ziekten voorkomen

We worden permanent aangevallen door vrije radicalen. Ze veroorzaken allerlei problemen, zelfs ziekte en dood: hart- en vaatziekten, kanker, ontstekingen, diabetes enz. Wat kun je daartegen doen: een scherpschutter in stelling brengen om de vrije radicalen te liquideren, n.l. antioxidanten.

Linus Pauling slikte dagelijks 20 gram vitamine C. Hij was de eerste die op het belang van deze vitale stoffen als antioxidant wees om ziekten te voorkomen. Sindsdien heeft zelfs de klassieke geneeskunde het belang ervan ontdekt en onderschreven. Heel wat reguliere artsen schrijven hun patiënten hoge doses vitamines voor.

Men heeft gezien dat enzymen, vitamines en mineralen levensreddend kunnen zijn en ook meehelpen om ernstige ziekten te voorkomen. Er is een nieuwe tendens aan het groeien in de preventie van dodelijke ziekten. Wie verstandig leeft en er op tijd bij is, hoeft geen kanker, geen infarct, geen trombose te krijgen. Er zijn natuurlijke wetten waaraan dit gezondheidsprincipe beantwoordt. Ook ons lichaam heeft met scheikunde te maken al is het maar dat het organisme zijn vitale stoffen uit het voedsel moet halen. Geven we daar die vitale stoffen wat extra, dan maken we het organisme het misschien wat gemakkelijker.

We krijgen zoveel giftige stoffen binnen dat het belangrijk is het lichaam voldoende antioxidanten aan te bieden.

Toxische stoffen

Mocht men koeien en varkens laten grazen op Alpenweiden waar men alle flora heeft gelaten zoals de natuur ze heeft verschaft, dan hadden we geen problemen. Men lacht je uit als je over toxische stoffen spreekt, en men refereert voortdurend naar die oneindig kleine doses. Men vergeet evenwel het element tijd. Dioxine in vlees, DDT in vetweefsels, hormonen en kankerverwekkende stoffen, medicijnen in voedsel waar ze niet thuishoren…

De meest giftige zijn de TCDD afkomstig van verbranding van alles waar chloor bij te pas komt. Er is zelfs migratie van stoffen uit plastic flessen, soms komen op die manier een 100-tal stoffen terecht in het water, die er niet in moeten zitten, zoals ftalaten en ftaalzuurderivaten, zeer kankerverwekkende producten. Zenuwcellen cumuleren ftaalzuur derivaten, dioxines en PCB’s in het vet milieu, dus ook en vooral in de hersenen, zenuwweefsel en celmembranen. Men vergeet het cumulatief effect, het synergisch effect en de interactie en dat alles speelt op lange termijn in ons nadeel, want het wordt zelfs ingekapseld in de gewrichten, de zaadcellen, de eicellen, de gal, de embryo’s, de moedermelk waardoor het hele mensenras op de duur uitermate belast is met toxische stoffen. Daar moeten wij zoveel mogelijk bescherming tegen zoeken.

Antioxidanten

De natuurlijke geneeskunde die de activiteit van vitamines en mineralen bestudeert, geeft daartoe een helpende hand. Vitamines als antioxidant propageren, was het levenswerk van Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Hij was de eerste die over het belang van grote doses vitamines schreef ter voorkoming en behandeling van zware ziekten. Linus Pauling slikte zelf tot 20 gram vitamine C per dag. Hij stierf aan prostaatkanker, maar dan wel op de leeftijd van 95 jaar.

Wij zijn een beetje leerling-tovenaar aan het spelen. We weten nog niet wat die veelvouden van toxische stoffen op termijn zullen doen. Alle koolwaterstoffen komen uiteindelijk hoog geconcentreerd in het borstweefsel van de vrouw terecht. Vrouwen die vroeg in de menopauze terecht komen, missen de eliminatie van gifstoffen door het wegvallen van de maandstonden. Vandaar dat op hun leeftijd ook meer kanker voorkomt.

Mannen hebben van nature die eliminatiefactor niet… vandaar dat zij op elke leeftijd al meer vatbaar zijn voor kanker. Het ei is voor de kip een factor van eliminatie van vergif… vandaar dat dit product bij voorrang een depot is voor dioxines. Hetzelfde voor melk. De koe is daarmee een groot deel van haar probleem kwijt, maar wij drinken het op. Vandaar het belang van gezonde producten waar zo weinig mogelijk toxische stoffen inzitten, maar ook het belang van onze eigen eliminatie. En dat kan. In de natuurlijke geneeskunde is dat mogelijk.

Het Tijdschrift voor Geneeskunde berichtte een tijd geleden dat één kwart van de huisartsen een of andere voedingssuppletie neemt, maar ze zelf niet voorschrijft.

Het is wel erg gesteld met de gezondheid en de voedingsgewoonten van de bevolking. Want hetzelfde tijdschrift berichtte dat slechts 24 % van de Belgen voldoende fruit eet en slechts 45 % voldoende groenten eet. Veel werk voor de boeg dus, vooral omdat dit de basisstoffen van het voedselpakket moeten zijn.

Zijn vitamines veilig?

Uit onderzoek op ratten is gebleken dat de levensduur verhoogt met tien tot dertig percent als de proefdieren naast hun gewoon voedsel ook supplementen krijgen. Daarentegen duiken geregeld rapporten op waaruit moet blijken dat vitamines ook levensgevaarlijk kunnen zijn. Uit een Finse studie zou moeten blijken dat roken in combinatie met bètacaroteen de incidentie van kanker verhoogt. En toch is bètacaroteen een sterke antioxidant met talloze referenties en dubbel-blind-studies.

Ananas bevat bromelaïne (goed tegen hart- en vaatziekten). Ook enzymen, zeer gunstig bij elke degeneratieziekte, o.a. zelfs bij kanker.

Enzymen activeren de aanmaak van en voeren immuuncomplexen af naar de levercellen in de lysosomen, dat zijn partikels van de cel die de toxiciteit moeten wegwerken. Als de lysosomen barsten komt een zelfverteringseffect op gang ook autofagie genoemd. Welnu enzymen vergemakkelijken de autofagie. Vandaar het belang van rauwe voeding, omdat die veel enzymen bevat zodat de toxines uit het lichaam kunnen verwijderd worden.

Nierstenen door vitamines?

Er werd lange tijd gewaarschuwd voor het gevaar van nierstenen bij inname van grote doses vitamine C. In de farmacopee van de apotheker staat nog altijd dat ze nierstenen veroorzaken. Op die manier wordt aan wetenschap gedaan: de ene schrijft de fout van de andere af. Linus Pauling beweert nochtans dat het nierstenen helpt voorkomen, want het acidifieert, het maakt een zuur milieu in de urine. Maar het beter is een gebufferde vorm van vitamine C te nemen met calcium en magnesium, daardoor wordt de zuurtegraad lager. Men noemt dat Ester C.

Een gewone vitamine C heeft een pH waarde van 4 à 5, terwijl de gebufferde op 6 à 7pH-waarde zit. Daardoor reageert die vitamine gunstiger in verband met de mineraalhuishouding in het lichaam: er worden minder mineralen uit het lichaam geroofd.

Vitamines best in natuurlijke context

Uiteraard is gezonde voeding te verkiezen, waaraan dan de noodzakelijke supplementen worden toegevoegd, bij voorkeur in hun natuurlijke context, zodat ze beter absorberen: ascorbinezuur, plus de estervorm: calcium-magnesiumascorbaat plus de bioflavonoïden met palmitaatascorbaat, de natuurlijke begeleiders van vitamine C. Het is ook beter de vitamines samen met de voeding in te nemen, de absorptie is dan beter.

Van vitamine C is de werking bekend: ze beschermt de cel tegen veroudering, tegen kanker, tegen hart- en vaatziekten, tegen bacteriële en virale aandoeningen. Ze maakt de celwand sterker en moeilijker toegankelijk voor schadelijke indringers. Innemen van megadoses kan wel beter op advies van een arts, want als je al kanker hebt kan de cel ook ontoegankelijker gemaakt worden voor antioxidanten, terwijl vitamine C op zich een belangrijke antioxidant is.

Vitamine E beschermt de celmembranen, wat zeker aangewezen is voor vrouwen, in deze tijd. Het is ook de vitamine van de vruchtbaarheid. Je treft ze vooral aan in volle granen, eieren, vis. Tarwekiemen zijn een belangrijke leverancier.

Voor vrouwen is het wel belangrijk dat ze de cellen beschermen, omdat ze te maken krijgen met massa’s xeno-oestrogenen. Bestrijdingsmiddelen, hormonen in de voeding, dioxines en Pcb’s zorgen daarvoor. Als ze voldoende geconcentreerd zijn, veroorzaken ze een geslachtsmetamorfose, dat is voldoende aangetoond bij dieren. Vandaar het belang van fyto-oestrogenen zoals die aanwezig zijn in de bio-iso-flavonen van soja. Die bezetten de transmitters zodat de xeno-oestrogenen geen bezit kunnen nemen van de cel. Vooral tijdens en na de menopauze is dat van belang, omdat op dat moment de vrouw hormonaal gevoeliger is. Die fyto-oestrogenen zijn weliswaar in elk rauw plantenmateriaal aanwezig, maar vooral in soja. Vandaar dat daaruit de iso-flavonen worden gesynthetiseerd. Ze zijn dan ook bijzonder interessant o.m. om osteoporose te voorkomen.

Naast fyto-oestrogenen is ook vitamine D belangrijk, ook aanwezig in roomboter.

Wees wijs en voorzichtig

De gezondheidssector gedraagt zich soms als god-de-vader, maar als je een ziekenhuis binnengaat voor een ingreep wordt er gevraagd een papier te ondertekenen waarin je verklaart te weten dat de geneeskunde geen exacte wetenschap is.

Maar eens je buiten bent, eisen ze wel dat je slikt en doet wat zij voorschrijven.

Daarom de goede raad van Linus Pauling en veel andere artsen die de natuur respecteren en bestuderen: leef gezond, eet gezond, denk gezond en zoals de wijsheid voorschrijft: de wijze zegt altijd: “misschien”.

En een tip: Ester C van Fytobell, een krachtige antioxidant die goed opneemt en geen mineralen rooft.

Je vindt Ester-C in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4415-501.

Je kunt Ester-C van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Je cellen zullen je dankbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer