aug 17, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Bevatten onze maaltijden nog wel voedsel?

We hebben gezien wat de pandemie met de mensen en de maatschappij heeft gedaan en nu wat de hitte en het klimaat kunnen veroorzaken. We gebruiken de natuur en onszelf alsof er geen einde aan komt. We plegen roofbouw zowel op onszelf als op de planeet, terwijl we beide als een geschenk zouden moeten beschouwen.

Eigenlijk leven we van dag tot dag. We denken dat we het wonderpoeder hebben gevonden en morgen gaan we eraan dood. Al wat we tegen de natuur doen, betalen we vroeg of laat terug. Als we niet de natuur meer in ons leven inschakelen is het met deze generatie gedaan. We willen allemaal 100 jaar worden, maar willen we wel de richtlijnen van de natuur volgen?

Niet meer natuurlijk

„Is onze maatschappij nog op mensenmaat? We moeten het ons afvragen. Een arts vertelde ons: “Ik zie hier veel ongelukkige mensen in mijn kabinet. Ze hebben het contact met de wereld, met anderen en de natuur verloren. Ze kunnen niet meer praten, hebben geen creatieve toekomst meer. Voor tv of voor hun smartphone zitten, is hun hoofdbezigheid. Alles is haast machinaal geworden: tot eten toe. Maar ons voedsel wordt ook in hoofdzaak machinaal en chemisch gemaakt.

De tijd van kleinschaligheid is lang voorbij. Vroeger kweekte men zelf groenten in het moestuintje, had men zelf wat kippen rondscharrelen, aten ze het keukenafval op. Het voedsel werd nog vers gemaakt, zelf voorbereid en niet gekocht. Nu zitten we boordevol kunststoffen, voedsel met toxines en… we zijn nog nooit zo ziek geweest. De gemiddelde leeftijd stijgt wel, maar het is als met de kleuring in het labo. Als je een bepaalde coupe met metyleenblauw kleurt, dan neemt de celkern die kleur op en zie je andere dingen dan als je ze met de PAS-kleuring bekijkt. We zien een beetje wat we kleuren. Dat is ook zo met de geneeskunde. Wie klassiek wetenschappelijk denkt, zou ook wetenschappelijke eerlijkheid moeten hebben en open moeten staan om alles te onderzoeken. Natuurartsen zijn ook wel niet perfect, want we hebben ook zwarte gaten in onze praktijk en ons verstand.”

Het lichaam is geen vuilnisbak, maar jammer genoeg is de realiteit wel zo dat het bij velen een vergaarbak is van rottingsbacteriën en -elementen. Hoe wil je daar gezond door blijven?

Het is zoals bij dokter Semmelweiss, de Oostenrijkse arts die ontdekte dat kraambedkoorts wel eens veroorzaakt kon worden door onhygiënisch gedrag. Hij had een relatie opgemerkt tussen een autopsie die voorafging aan een bevalling en sterfte van de jonge moeder na de bevalling. De medische theoretische kennis was toen nog niet zo groot, zodat men van de operatiezaal naar de lijkenkamer ging om eerst op een lijk te kijken hoe het in elkaar zat, vooraleer men de operatie voortzette. Uiteraard gebeurde dit zonder eerst de handen te wassen. Gevolg: onnoemelijk grote sterfte, ook in het kraambed. Tot… Semmelweiss beval om de handen te wassen om besmettingen te voorkomen. Toen dat gebeurde zag men dat de kraambedkoorts aanzienlijk verminderde. Sinds zijn observatie is hygiëne enorm toegenomen in ziekenhuizen. Maar aanvankelijk werd hij uitgelachen… Een bevalling uitvoeren met propere handen?

Ook van binnen reinigen

In feite is de binnenkant van het lichaam niet verschillend van de buitenkant: ook in het lichaam moet hygiëne heersen. Zoals Semmelweiss de handen en het lichaam aan de buitenkant schoonhield, zo moeten wij ook de binnenkant schoon maken. Dat kan gebeuren door een vastenkuur, sapvasten, een Mayrkuur, een, rijstkuur, door veel te drinken, door één dag in de week te vasten, of af en toe eens een maaltijd over te slaan.

Er zijn verschillende manieren om het lichaam aan de binnenkant weer schoon te maken. De ahorn-citroenkuur, de sapkuur volgens Moerman, de Mayrkuur, de vrijdagse eenmaaltijdkuur… enz. Kuren zijn echt redmiddelen om ons van toxines te ontdoen, want de toxische belasting is enorm. Het aantal allergieën neemt ook verschrikkelijk toe!  Prof. Steurs uit Leuven, een wereldexpert op het vlak van allergieën stelt vast dat er nu allerlei allergieën opduiken die we vroeger niet kenden, zoals bijvoorbeeld de LATEXallergie. Verpleegsters worden er van langsom meer het slachtoffer van, doordat ze hele dagen met latexhandschoenen moeten werken in het ziekenhuis. Ook complexallergieën bedreigen ons. Dat zijn allergieën die ontstaan als toevallig twee componenten aanwezig zijn: b.v. een antibioticum plus de zon. Dergelijke allergenen zijn heel moeilijk te achterhalen. Koemelk kan bijvoorbeeld voor een allergie een uitlokkende, maar ook een versterkende factor zijn.

Een zuiveringskuur klaart die problemen uit. Vasten, veel water drinken en voldoende zuivere lucht zijn belangrijke factoren in de zuivering.

De natuurgeneeskunde hecht daar al lang belang aan. Moerman prees daarom volwaardige voeding aan, om kanker te helpen voorkomen of genezen: Volle rijst, volle granen, rauwe groenten, peulvruchten enz… Hij werd verguisd door de klassieke artsen, tot… ene dokter Burkitt, een onverdacht klassieke arts een beschrijving gaf van het zogenaamde Burkittlymfoma en in de wereldliteratuur pleitte voor het toevoegen van zemelen aan de voeding, in verband met een goede darmtransit. Het ligt er aan hoe je een probleem bekijkt…

Vertrouwen op de natuur

We denken al te gemakkelijk dat we het leven en de gezondheid te danken hebben aan de moderne wetenschap. De wetenschap verschaft ons wel comfort, maar geen leven en… de honger in de wereld is nog altijd niet opgelost, wat de wetenschap ook beweert… integendeel. We hebben verleerd van te vertrouwen op de natuur, die slechts met mondjesmaat door de wetenschap ontdekt wordt. Voor de wetenschap er was, had de natuur al lang ijzersterke wetten. Niet door ze wetenschappelijk te overtreden leef je gezonder, wel door ze wetenschappelijk toe te passen.

Neem nu de natuurlijke bevalling. Dertig jaar geleden gebeurde slechts één bevalling op de honderd in de materniteit van het ziekenhuis, nu is dat in ons land andersom. In Nederland daarentegen is dat nog 70 percent. Waar is dat voor nodig? Professor Kloosterman, een Nederlands gynaecoloog was destijds de eerste op een congres om te verklaren dat thuisbevallingen weer moeten worden aangemoedigd. Het risico op besmettingen is er veel geringer. Slechts in uitzonderlijke gevallen moet operatief ingegrepen worden en meestal weet men dat ook van tevoren. Meer dan 90 percent van de bevallingen zouden spontaan kunnen gebeuren zonder ingrijpen van de arts. Dat zou meer moeten gepromoveerd worden onder het motto: „Blijf aanmoedigend aanwezig, maar blijf er ook zo deskundig mogelijk af.” Laat de vader en de moeder het werk doen, ze zullen er des te meer fier op zijn. De gezondheid en het leven moeten weer aan de mensen in eigen handen worden gegeven.

Allergieën zullen nog toenemen

Omdat het aantal onbekende vervuilende stoffen toeneemt en er een niet in te schatten complexiteit van onderlinge reacties op til is, zal het aantal allergieën ook toenemen. Gecontamineerde of verontreinigde voeding is de hoofdschuldige. Uiteraard is de kwaliteit van de lucht die we inademen eveneens hoofdrolspeler. Wie rookt is daarom al in het nadeel. Een vastenkuur kan deze vergiften of toxines elimineren.

Zelden zal iemand na zo’n kuur niet zeggen dat hij enorm veel verbeterd is. En wat je kwijt raakt, is altijd vergif.

Kan iedereen een vastenkuur aan? Mag iedereen zomaar het voedsel laten staan?

Iedereen! Uiteraard moeten magere mensen en patiënten zonder reserve wat opletten en dit niet zonder observatie van een deskundig arts toepassen. Magere patiënten moeten wat voorzichtiger zijn. Eén dag per week vasten is ideaal. Wel moet veel water worden gedronken, liefst zuiver bronwater met zo weinig mogelijk minerale zouten. Zeker geen kraantjeswater, dat zit vol vervuilende stoffen en chloor. Maar een goed bronwater dat is ideaal, tenzij je zelf je water filtert met omgekeerde osmose. Water spoelt je bloed schoon. Een keertje vasten maakt de darm schoon, want daarin moeten stoffen zitten die het lichaam nodig heeft en geen gifstoffen. Zeker met de dioxines en PCB’s die we hebben gestockeerd in het vetweefsel, gaan we af en toe het lichaam moeten schoon maken. Die dioxines worden eruit gefilterd door een vastenkuur. Gesteld dat iemand één dag in de week gaat vasten en veel water drinkt, dan zijn dat 52 schone dagen op een jaar. Heel wat voor de gezondheid van het lichaam! Wie bang is om dat te doen, kan dat best doen onder begeleiding van een natuurarts.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer