mrt 28, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Is joggen wel gezond?

Je ziet ze elke dag langs de weg lopen: mannen met een hoogrood gezicht, bijna apathisch voor zich uitkijkend, de diep leegte in, want hun inspanning maakt hen bijna tot een robot: de jogger. Vaak gaan sommige mannen er tot op zeer hoge leeftijd mee door en dat is van het goede te veel.

Sport is gezond, maar kan vanaf een bepaalde leeftijd levensgevaarlijk zijn als je onbesuisd tewerk gaat.

Want joggen op zich is niet slecht, zelfs gezond, op voorwaarde dat het gebeurt in een gezonde omgeving, de natuur en niet langs de kant van de weg in de stad, dat je het doet met aangepast schoeisel en dat het gebeurt op een zachte ondergrond, anders gaan je heupen en knieën kapot en… dat het gebeurt met mate, want hoe gezond beweging ook is, het kan een oxiderende factor zijn en dus eigenlijk het lichaam schade berokkenen

Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat je niet hoeft te joggen voor je gezondheid, want dat flink doorstappen of ferm wandelen eigenlijk even goed, zelfs beter is.

Doe niet roekeloos aan sport

Sport is gezond, daar is iedereen van overtuigd, maar als je deze slogan roekeloos toepast, kan de sport zich tegen jouw gezondheid keren. Het is voor iedereen belangrijk voldoende in beweging te zijn en dat tot op hoge leeftijd te blijven. Een motor verslijt ook meer van niet gebruikt te worden, dan van op de gepaste wijze te presteren. Heel wat ziekten komen voort uit gebrek aan beweging. Dat aantal en de soort is groter en ruimer dan je denkt.

Tegen depressie en kanker

Zelfs depressies en prostaatklachten moeten daaronder gerekend worden. Maar hart- en vaatziekten zijn wel meest bekend als gevolg van onvoldoende lichamelijke activiteit. Een actief sportprogramma, aangepast aan de leeftijd is dus van groot belang voor wie lang gezond wil blijven en een hoge leeftijd wil bereiken. Dat mag nochtans niet roekeloos gebeuren, want menig man van middelbare leeftijd of ouder heeft zijn plotse sportieve aspiraties met zijn leven moeten bekopen. Je kan niet onvoorbereid van een stilzittend leven, naar een intens sportleven overschakelen.

Geen competitie

Er hapert wat aan de opvoeding op scholen. Men zou de jeugd veel meer moeten overtuigen van het feit dat er een belangrijke relatie is tussen voldoende lichamelijke beweging, zoals sport, en de gezondheid. Even belangrijk is het daar van jongsaf mee te beginnen, zodat de gewoonte als het ware ingebakken zit in het dagelijks leven, zelfs tot op hoge leeftijd. Jammer genoeg krijgt de jeugd te veel te maken met sport in competitieverband, waaruit de relatie met de gezondheid niet zo duidelijk blijkt.

Kies gezonde sport

Niet alle sport is trouwens voor iedereen even gezond. Vooral ouderen moeten zich afvragen in welke conditie hun lichaam verkeert en welke sporten nog voor hen van toepassing zijn. Er mag niet uit het oog worden verloren dat mensen die lange tijd een zittend leven hebben geleid, er niet meteen hard tegenaan mogen. Er bestaat echt een verhoogd risico op hartinfarct en trombose als ze een ongetraind lichaam zo sterk belasten. Als hun spieren en bloedsomloop niet getraind zijn, kunnen ze een heftige plotse inspanning niet aan. Zo zie je vaak dat in het weekend onder wielertoeristen geregeld doden vallen.

De fitnessrage

De ouderen willen de jongeren nog kunnen bijbenen, maar de natuur wreekt zich op wie haar regels niet respecteert. Velen willen ook meedoen met de fitnessrage in allerlei clubs en dure sporthuizen, om te beantwoorden aan het ideaal van de mode. De kledingindustrie geeft hierin de toon aan. Men stelt sport zo aantrekkelijk mogelijk voor. Ook in de media wordt een sportief gedrag hoog geprezen, vandaar dat velen met een slecht geweten zitten en af en toe de joggingschoenen aantrekken of de fiets van stal halen. Hun inspanningen moeten ze niet zelden met de dood bekopen.

Regelmatig oefenen

En toch moet je aan sport doen. Toch mag je niet bij de pakken gaan zitten. Maar het devies luidt hier: „regelmaat”. Eigenlijk zou iedereen minstens drie dagen per week actief moeten bewegen. Niet in competitieverband, want van tennismatches onder vrienden hebben velen ook al letsels aan spieren of het skelet over gehouden, maar wel lichte looppas, een fietstochtje, een uurtje zwemmen of flink wandelen. Je kunt beter driemaal per week een uurtje aan sport doen, dan eenmaal in de week een hele dag. Het trainingseffect is veel groter en de conditie veel beter als je je sport regelmatig beoefent. Niet het geweld is van belang, wel de dosering en de regelmaat.

Hou het eenvoudig

Eigenlijk zijn de ouderwetse oefeningen nog best van al: gewoon stappen, gymnastiekoefeningen zoals we ze op school hebben geleerd, en gewoon baantjes trekken in het zwembad. Een paar keer per dag de trappen op en af lopen is zeer goed voor hart en bloedvaten. Door zo’n eenvoudig programma bereik je meer dan door ingewikkelde sporttrainingen. De pompfunctie van het hart verbetert, de cholesterolspiegel daalt, bloedvetwaarden gaan naar beneden, de suikerspiegel daalt, en ook de bloeddruk wordt lager, of althans toch genormaliseerd. Terzelfder tijd verbetert het long-minutenvolume, zodat je hart eenzelfde inspanning met minder zuurstof kan realiseren

Je leeft langer

Uiteindelijk vergroot de levensverwachting, het lichamelijk en het psychische welzijn. Iemand die geregeld aan sport doet, kan trouwens veel beter de stress van het dagelijks leven aan, zal accurater beslissingen nemen en veel minder last hebben van depressies en stemmingswisselingen.

Ook zullen ze de gewone bezigheden in het leven beter aankunnen: trappen stijgen zonder buiten adem te geraken, een gesprek voeren terwijl je dapper doorstapt, en als je al eens een sprintje moet nemen om de bus of de trein te halen, of sneller de overkant van de weg te bereiken, sta je nadien niet te puffen als een oude stoomtrein. Sport is gezond, maar je moet het vooral met gezond verstand doen, anders ga je eraan kapot en tamelijk snel zelfs.

Zit niet stil

Vanaf de middelbare leeftijd moet je voorzichtig zijn als je tevoren niet aan sport hebt gedaan. Je moet met overleg tewerk gaan en slechts geleidelijk het niveau opdrijven.

De mens is niet gemaakt om stil te zitten. Daar komen allerlei kwalen uit voort. Maar toch mag je niet brutaal aan sport beginnen. Zelfs op hoge leeftijd moet je nog bewegen. Maar uiteraard moet de sport of de beweging gekozen worden in functie van de leeftijd en het niveau van conditie en training.

Op die manier zal je veel profijt halen uit sport en zal je gezondheid beter worden en zul je een topconditie verwerven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer