okt 9, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vapen, de nieuwe gevaarlijke verslaving

Veel ouders zijn gestopt met roken na een waarschuwing van de huisarts of specialist en ook omdat in de vriendenkring mensen van hun leeftijd ernstige problemen kregen of overleden waren. Uiteraard een verstandige maatregel die in veel gevallen jammer genoeg te laat komt. De cellen herstellen zich wel, maar daar is tijd voor nodig en je kan niet verwachten dat een slechte gewoonte zoals roken die tientallen jaren heeft aangesleept geen sporen zal nalaten en die op korte tijd kunnen worden uitgewist.

Roken is een van de slechtste gewoonten die er zijn en vrijwel alle organen in het lichaam krijgen er de weerslag van. Het gaat dus niet enkel om longkanker of hartinfarct. Zelfs borstkanker bij vrouwen kan te maken hebben met roken.

Jongeren zijn zich minder bewust van de gevaren omdat ze op korte termijn geen problemen ervaren door roken: geen ademnood, geen hartkloppingen, geen waarschuwingen van de dokter. Om ofwel te stoppen of er niet aan te beginnen hebben ze aansporingen nodig van ouders en opvoeders, leraars of vrienden die zich wel bewust zijn van de gevaren.

Vapen oftewel de e-sigaret is voor veel rokers een probleem omdat ze nog altijd afhankelijk blijven van nicotine. Bovendien is de verbranding bij het vapen niet helemaal onschuldig. Voor jongeren is het soms een strik: een gemakkelijke overstap van de e-sigaret naar tabak. Ook geen goed idee. Stoppen is nochtans mogelijk en ook veilig, met natuurlijke middelen zoals Xantipex.

Daar slagen ze ook regelmatig in, maar er wordt gemakkelijk getolereerd dat jongeren overstappen naar “niet brandbare” formules zoals vapen.

Soms is er helemaal geen vermoeden van vapen bij jongeren omdat het geen geur nalaat, geen rook in de haren of de kleding achterblijft, geen aansteker nodig is, geen pakjes blijven rondslingeren. Bovendien zijn ook veel ouders er van overtuigd dat vapen onschuldig is en dat ze beter gebruik kunnen maken van de elektronische sigaret dan van de echte tabak, want er is toch geen rook.

Tot op zekere hoogte is dat juist, maar de verslaving is even groot, want er wordt gebruik gemaakt van nicotine, die samen met aroma’s wordt ingeademd waardoor het gevaar soms groter kan worden. Er blijft een afhankelijkheid en drang naar nicotine, en sommige aroma’s zijn niet onschuldig, zelfs kankerverwekkend. Er zijn al verschillende sterfgevallen gemeld van vapers die het slachtoffer werden van hun overtuiging dat vapen “gezonder” was. In sommige landen is daarom een wetgeving ontstaan om de verkoop van de e-sigaret te regelen en te ontzeggen aan minderjarige jongeren. Los van de inhoudsstoffen die hoe dan ook geïnhaleerd worden, blijkt de e-sigaret niet helemaal “brandveilig” of “schokvrij” te zijn, omdat het ontstekingsmechanisme al voor problemen heeft gezorgd.

Er is onderzoek gedaan aan de University of California, San Francisco naar het fenomeen van vapen en tabaksgebruik bij 23.000 jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tegelijk werd gepeild naar de invloed en de kennis van de ouders en de invloed hiervan op het gedrag van de jongeren. Driekwart van de jeugd gaf aan geen tabak te gebruiken. Benjamin Chaffee van het Center for Tabacco Control Research and Education kwam tot de conclusie dat veel ouders zich geen zorgen maakten als ze “rookloze producten” gebruikten, waaronder de e-sigaret. Zolang er geen tabak en rook aan te pas kwamen, maakten de meeste ouders zich geen zorgen en viel de controle quasi weg. Merkwaardig was dat de meeste ouders wel bezwaar maakten tegen roken van echte sigaretten en gewoonlijk werd een verbod opgelegd dat ze thuis zouden roken en zeker niet binnenshuis. Voor de tieners zelf is vapen iets heel anders dan roken.

De docenten van de universiteit suggereerden dat het goed zou zijn dat ouders door opvoeders van de school attent zouden worden gemaakt op deze attitude van hun kinderen ten aanzien van vapen en dat de ouders zeker moeten worden ingelicht over de mogelijke schadelijke effecten ervan. Het onderzoek toonde aan dat jongeren die begonnen waren met de e-sigaret, na verloop van tijd toch overstapten naar tabak en echt begonnen te roken.

Tabak is nog schadelijker vanwege de meer dan duizend oxidatieve stoffen, vooral carcinogenen die vrijkomen als tabak verbrandt. Maar de e-sigaret is lang niet onschuldig en kan onomkeerbare longschade aanrichten. Hierin worden zowel nicotine als aromaten verbrand: propyleenglycol, aldehyden, nitrosamines, glycerol waardoor eveneens kanker kan ontstaan, maar ook hartkloppingen, irritatie en schade aan de longen en de bronchiën. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten hebben er daarom voor gewaarschuwd de e-sigaret niet gedurende langere tijd te gebruiken. Wie ze regelmatig en langdurig gebruikt beschadigt de luchtwegen.

Wie de e-sigaret gebruikt om te stoppen met roken, komt vaak van de regen in de drop, omdat er nog altijd nicotine wordt geïnhaleerd en dus de verslaving wordt bestendigd. Onderzoek in Nederland heeft ook aangetoond dat een groot deel van de vapers toch terugvalt op de sigaret en herbegint te roken. Van jongeren is het ook bekend dat ze via de e-sigaret bij de echte sigaret terecht zijn gekomen.

Wat is dan de oplossing?

Er bestaat geen mirakeloplossing, maar wie hulp zoekt en er echt van af wil, heeft meer kans om te slagen dan wie het zomaar “eens probeert” om te stoppen.

Toch moet je het proberen, want de voordelen zijn bijzonder groot. Je krijgt er een stuk gezondheid en een langer leven voor cadeau. Er zijn een paar hulpjes die je kan toepassen:

  • Laat je motiveren.
  • Mijd vrienden die roken.
  • Zoek het gezelschap op van mensen die niet roken.
  • Rook nooit binnen.
  • Vervang de tabak niet door vapen, je blijft verslaafd aan nicotine.
  • Mijd alcohol, maar drink veel water.
  • Eet gezonder, vooral fruit en groenten tijdens het afkickproces.
  • Ga wandelen, vertoef in de buitenlucht.
  • Ontstress, doe aan sport, zoek aangenaam gezelschap, vertel aan iedereen die je kent of ontmoet dat je gestopt bent, ook met vapen.

En gelukkig kan je ook vertrouwen op de natuur om je te helpen met extracten die het centraal zenuwstelsel tot bedaren brengen, precies waar de rookhonger ontstaat.

Een tip: Xantipex van Fytobell, (vroegere benaming Fumexit) een veilig natuurlijk middel dat je helpt bij de ontwenning: je krijgt minder trek in een sigaret als je even Xantipex onder de tong gaat sprayen.

Xantipex van Fytobell vind je in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Op die manier is stoppen veel makkelijker, veiliger, gezonder en val je niet van de ene verslaving in de andere.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer