nov 22, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe ontstaat kanker?

Veel mensen zijn bang. Het is inderdaad een vreemde tijd. Alles komt op ons af als een lawine en we denken dat het niet beheersbaar blijft. Daar zit Covid voor een groot stuk tussen, maar tegelijk ook alle andere problemen waarvan sommige er sterk mee verbonden zijn: de politiek, de financiën, de economie, de wereldvrede… maar ook de algemene gezondheid van de mensen. En dat heeft niet alleen met het virus te maken. Want iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die jong gestorven is: hart- en vaatziekten, maar vooral kanker. Je kent dat: nooit tevoren ziek geweest, plots een griepje zogenaamd en nog geen half jaar later is ze begraven. In vele families komt kanker voor, zodat velen zich zorgen maken. Kun je hier op voorhand iets aan doen want de meesten zijn er ook echt bang voor. Kan men een speciaal dieet volgen, moet men ieder jaar een kuur doen, of kan je best bepaalde gewoonten vermijden om geen kanker te krijgen? De raad van de universiteiten is: meer fruit en groenten eten, en minder vet gebruiken, maar is dat voldoende of kunnen we nog meer dingen doen om de vreselijke ziekte niet te krijgen?

Als je de oorzaak van veel ziekten zou kennen, dan lijkt het ongetwijfeld vanzelfsprekend dat nog weinigen die ziekten zouden krijgen. Je zou toch alles in het werk stellen om precies die oorzaken uit de weg te gaan en op die wijze gezond te blijven. Niets is echter minder waar. Van een groot aantal ziekten zijn de oorzaken bekend. De informatie daaromtrent wordt ruim verspreid en toch sterven er steeds meer mensen aan de gevolgen van het niet naleven van gezonde principes. Eén van die ziekten is kanker.

Kanker ontstaat niet vanzelf. Er is een aantal voorwaarden en omstandigheden waardoor de kankercel kan groeien. Je hebt er dus ook invloed op.

Collectieve zelfmoord?

Er is niemand meer die op redelijke gronden het gevaar van roken kan ontkennen. Desondanks stijgt het aantal gevallen van kanker en hart- en vaatziekten nog steeds. Het is een soort collectieve zelfmoord op termijn. Toch maar eens riskeren of het lot aan mij voorbijgaat? Onbegrijpelijk hoe weinig consequent vele patiënten met hun gezondheid omgaan. Roken is niet de enige factor die mutaties, gevaarlijke veranderingen in de cel kan veroorzaken. Dioxine zoals destijds met de kippen en de eieren is een andere factor. PFOS, de vervuiling van de industrie in de buurt van Antwerpen is er nog eentje en zo zijn er vele waarvan we niet op de hoogte zijn.

Er zijn verschillende fenomenen die zich voltrekken vooraleer iemand erg ziek wordt, kanker krijgt, aan vaatziekten ten onder gaat. Het lichaam wordt nooit van de ene op de andere dag erg ziek. Het terrein moet geschikt zijn om ziek te worden. Dat terrein is ten dele erfelijk bepaald, maar voor een groot deel kunnen we zelf ook bepalen wat er met onze gezondheid nu en in de toekomst zal gebeuren. We hebben er dus invloed op. Desondanks is het bijzonder jammer dat zoveel jonge mensen vroegtijdig ziek worden en sterven, terwijl ze nochtans lang hadden kunnen leven, hadden ze maar rekening gehouden met de wetten van de natuur en het leven, de orde van de schepping hadden gerespecteerd. Het is niet zo moeilijk, door redelijk nadenken en een beetje informatie kom je er al. Dat proberen we hier ook even op een rijtje te zetten. Voor de kanker toeslaat is er al langere tijd een toestand van latente precancerose of het voor-kanker-stadium. Hoe merk je het op tijd dat je gevaar loopt?

Je merkt het in het bloed

Vooraleer iemand kanker heeft, treden structuurveranderingen in de lichaamscel op. Die leggen verschillende stadia af.
Dr. Gähwiler onderscheidde zeven niveaus. Ook bij reumalijders worden die niveaus waargenomen. Zo werd ook eens bij een jonge vrouwelijke cursiste een bloedproef gedaan. Hoewel ze zich goed voelde, hard werkte en zich van geen kwaad bewust was, bleek uit het bloedonderzoek dat ze zich in het zevende stadium bevond. Zij merkte er nochtans niets van. Het jaar daarop had ze borstkanker. Niet alleen celstructuren worden onderzocht, ook de pH-waarden, de zogenaamde zuurtegraad van het bloed, of de concentratie waterstofionen werd onderzocht. Er kon worden vastgesteld dat bij mensen die kanker hadden, alsook bij hen die neiging tot kanker vertoonden, de pH-waarden waren gestegen, in vergelijking met die van gezonde mensen. Een interessante waarneming, want het bloed bij patiënten in een toestand van precancerose, of het voorstadium van kanker, was steeds zuur geworden, terwijl dat bij gezonde mensen alkalisch is.

Van niets tot kankergezwel

Hoe komt een kankergezwel nu op gang? Hoe merk je dat je gevaar loopt? Wanneer moet je uitkijken? Het zal niet altijd heel duidelijk opvallen, want het kan lang duren vooraleer een bepaalde celgroep een trauma vertoont. Daar kan een gezwel zich openbaren. Chronische verstopping, of diarree kan bijvoorbeeld uitlopen op darmkanker. Witte vloed en ontstekingen in het onderlichaam kunnen als ze te lang onbehandeld blijven, ook kanker in het onderlichaam veroorzaken. Chronische bronchitis en rokershoest kunnen een verre voorbode zijn van keel- of luchtpijpkanker. Niet elke roker zal kanker krijgen – en dat is precies het verraderlijke – maar als de patiënt de grens van zijn cel-tolerantie heeft bereikt, slaat de cel tilt en is de weg voor kanker vrij. Dat moment is niet gemakkelijk vast te stellen. Je kan geen lotto spelen met de onzekerheid, het spel van „misschien krijg ik wel geen kanker.”

Arbeiders die in de industrie werken en vaak in een stofferige omgeving vertoeven, zijn eveneens risicopatiënten. Vooral asbest is een gevaarlijke stof. Het behoort tot een van de gevaarlijkste producten ter wereld, op het gebied van longkanker.

Als iemand al pre-cancerose heeft, is de weg naar kanker zelf niet groot meer. Zo kan het gebeuren dat iemand die het stadium van pre-cancerose heeft bereikt, bij een eenvoudige val een kwetsuur oploopt, er eerst geen erg in heeft, maar later toch bij de arts terecht komt omdat de kwetsuur maar niet wil genezen. De kwetsuur kan uitgroeien tot een knobbel en bij nader onderzoek wordt vastgesteld dat het om een kankergezwel gaat omdat de celstructuur is veranderd. Een arts met het hart op de rechte plaats zal dit tactvol en vol medeleven aan zijn patiënt melden, maar tegelijk ook de hoop meegeven dat de natuurlijke behandeling ook heel wat uitkomst kan bieden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat een behandeling met enzymen vooraleer een gezwel wordt weggenomen, een felle vermindering van de woekering tot gevolg kan hebben, waardoor het gezwel meer ingekapseld is, gemakkelijker weggenomen kan worden zonder het omliggende weefsel te kwetsen.

Kunnen we kanker voorkomen?

Het is toch zonde dat patiënten het aan het toeval zouden overlaten terwijl het toch mogelijk is onderscheid te maken tussen producten en toestanden die kanker bevorderen. Daarnaast zijn er ook producten bekend zijn die het ontstaan van kanker bestrijden. Het komt er enkel op aan onze kennis te vergroten, zodat we onze levenswijze op veilig kunnen stellen. Als het ons niets kan schelen dat we risico lopen, dan weten we dat desgevallend de schuld enkel bij onszelf moet worden gezocht en dat we daar zelf ook de volle verantwoordelijkheid voor dragen.

We hebben er dus alle belang bij alles te onderzoeken wat een invloed op onze gezondheid kan uitoefenen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer