okt 19, 2020 | Actueel, Alle tips | 0 Reacties

Heeft een factuur een verjaringstermijn?

Eerlijk duurt het langst, zegt het spreekwoord en dat is ongetwijfeld zo. Iedereen ergert zich zonder meer aan feiten of mensen waarbij ze onheus of oneerlijk zijn behandeld, afspraken niet werden nagekomen, uitgegaan werd van de rechtschapenheid en betrouwbaarheid van mensen die diensten leverden of producten verkochten. Sommigen proberen zich zowel aan hun afgesproken verplichtingen of aan betalingen te onttrekken en maken er een spelletje van om een wettelijke grond te vinden om aan de overeengekomen verplichting te ontkomen.

Maar hoe zit dat eigenlijk wettelijk in elkaar? Neem nu als voorbeeld de aanschaf van een toestel, bijvoorbeeld een elektrisch verwarmingstoestel, want we gaan toch naar de winter toe. Stel: je hebt dat een paar jaren geleden aangeschaft in een speciaalzaak, maar je kreeg er nooit een factuur van. Ondanks aandringen op een factuur om het bedrag te kunnen storten, is daar nooit op gereageerd. Misschien heb je zelfs opgebeld en je ongerustheid uitgedrukt over het feit dat je graag wilde betalen, maar dat je geen document had gekregen. Misschien heeft de zaakvoerder of de verkoper je gerustgesteld en gezegd dat alles wel in orde zou komen. Dat kwam er niet. Dan is er geen probleem. Maar dan komt er na verloop van tijd een overnemer op de proppen die de zaak en alles overneemt en de boekhouding napluist.

Je hebt een toestel gekocht, maar je krijgt geen factuur. Die wordt jaren later wel aangeboden door de overnemer, met daar bovenop een pak interest. Mag dat wettelijk gezien?

De jaren gingen dus inderdaad voorbij en de nieuwe eigenaar, de overnemer van de zaak, stuurt je nu na ettelijke jaren plots een factuur met een pak interest erbovenop vanwege achterstallige betaling. Om te beginnen is dat niet plezierig, want je was al die tijd te goeder trouw en misschien ken je de nieuwe eigenaar niet en heeft die je nooit gecontacteerd of ondervraagd over de situatie.

Maar wat zegt de wet hierover? Moet je die factuur aan de nieuwe eigenaar betalen, ben je inderdaad die interest verschuldigd? Misschien denk je eraan om de zaak aan een advocaat toe te vertrouwen, want er komen steeds nieuwe vorderingen als je niet reageert.

We kunnen je geruststellen, want je hebt niets onwettigs gedaan. Maak u dus niet te veel zorgen. Bovendien zou de rekening voor de advocaat misschien wel hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag voor het elektrische toestel.

Strikt genomen voorziet de wet een verjaringstermijn van één jaar voor een factuur. Daarmee wordt eigenlijk een vlot handelsverkeer beoogd. Als een handelaar wel facturen voor bepaalde leveringen heeft uitgeschreven en de betaling zou op zich laten wachten, dan moet hij binnen de termijn van één jaar zijn rechten opeisen via een vordering voor de rechtbank. Als de handelaar dat niet doet, dan gaat de wetgever ervan uit dat de factuur betaald werd.

Dat wil daarom nog niet expliciet zeggen dat facturen die niet binnen het jaar betaald zijn, absoluut niet meer hoeven betaald te worden. Hierop wordt trouwens een uitzondering gemaakt als er een koopovereenkomst is tussen de handelaar en de koper en die door beide partijen werd ondertekend. Dat contract houdt dan ook verplichtingen in voor beide partijen.

Voor een overeenkomst is de verjaringstermijn dertig jaar. De verkoper kan zich op die termijn beroepen en heeft dan ook het recht om betaling te eisen binnen de dertig jaar die lopen over de overeenkomst en volgend op de ondertekening van het contract.

Je moet dus nagaan of er inderdaad een overeenkomst was en misschien is het doorgaans beter naar die handelaar en in het geval van een overname naar de nieuwe eigenaar toe te stappen om te proberen tot een akkoord te komen.

Aangezien hij het toestel heeft geleverd is het rechtvaardig dat hij betaald wordt, maar aangezien hij zelf heeft nagelaten zijn factuur in te dienen, is het onrechtvaardig dat hij verwijlinterest aanrekent.

Praten is altijd beter dan haten en aangezien de firma in kwestie wel een toestel geleverd heeft, is het maar normaal dat het vergoed wordt. Maar wie was nalatig? Niet de koper, maar de verkoper en dat verandert natuurlijk veel in verband met de interest en de onvriendelijkheid.

Maar je kent wellicht het spreekwoord: “Wie een proces voert om een koe, draagt er een paard aan toe”. Dus is het voor elk klein conflict beter tot een vergelijk te komen. Zelfs de oude Romeinen wisten dat al: “De minimis, non curat praetor”, oftewel, loop niet voor een kleinigheid naar de rechter.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer