feb 13, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe groot is je kans op hartinfarct?

Verkoudheden zijn goedkoop dezer dagen, maar stress krijg je er ook nog gratis bovenop, niet vanwege de verkoudheid, maar vanwege een geniepig virusje dat de hele wereld in beroering houdt: covid-19, waarvan we de vele raadsels en verzinsels nog moeilijk van de feiten kunnen scheiden. Stress is nooit een goede raadgever en de lockdown heeft het gedrag van velen veranderd: sommigen bewegen meer zoals wandelen en fietsen, anderen blijven meer thuis in de zetel hangen, roken en drinken meer, gebruiken meer zoetigheden “om zich te troosten”. Dat is geen goed idee, omdat een dergelijk gedrag onvermijdelijk leidt naar sclerose van de bloedvaten en problemen met het hart.

We weten het allemaal, het aantal hart- en vaatpatiënten stijgt met de dag. We weten ook wel waar de oorzaken te vinden zijn en wat er preventief kan gedaan worden, maar er zijn zo weinig patiënten die er toe komen daarin kloeke besluiten te treffen. Meestal wordt gewacht tot het te laat is: tot wanneer een hartinfarct zich gemanifesteerd heeft, of tot wanneer de patiënt pijn begint te krijgen als gevolg van een slechte doorbloeding in de kransslagaders of de ledematen.

Zelfs al ben je niet geneigd grote preventieve maatregelen te nemen, dan hoef je het toch niet zover te laten komen dat dringend medische behandeling noodzakelijk wordt. Er zijn namelijk altijd tekenen die er op wijzen dat er wat hapert aan de bloedsomloop en dat het dus tijd is het roer om te gooien wil je er nog wat van terecht brengen zonder al te grote medische ingrepen. Hoe manifesteert een naderende sclerose zich dan wel?

Hartinfarct en beroerte zijn nog altijd de belangrijkste oorzaken van ziekte en vroegtijdig overlijden in de geïndustrialiseerde wereld. Je kan door je levenswijze en voeding daar de beste invloed op hebben.

Als de aders verkalken

Het is absoluut niet goed voortdurend met zichzelf bezig te zijn en zich angstig af te vragen of er wel niets aan de hand is. Elk pijntje en elke knelling interpreteren als een naderend hartinfarct of als een vernauwing van de bloedvaten is niet gezond en helpt je ook niet vooruit. Zoals ook niet elke vermagering of elk gebrek aan eetlust wijst op kanker, zo heeft niet elke pijn in de borststreek of de ledematen te maken met hart- en circulatieproblemen.

Men kan wel alert zijn voor bepaalde symptomen en vooral een gezonde leefwijze volgen en ook op tijd signalen onderkennen, zodat meteen de gepaste medische verzorging kan worden ingeroepen, maar te angstig en te overdreven bezig zijn met zijn gezondheid, kan er zelfs toe leiden dat deze stress nadelige effecten tot gevolg heeft en de ziekte waarvoor men zo bang was mee in de hand gaat werken.

Toch is de patiënt zelf, het beste geplaatst om eerst en voldoende lang van tevoren signalen in verband met zijn gezondheid waar te nemen.

Signalen opmerken

Arteriosclerose komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Een hartinfarct ook niet, evenmin als een beroerte. Meestal zijn er voldoende lang van tevoren signalen geweest die de patiënt veronachtzaamde of die door de drukte van zijn bestaan gewoon niet zijn opgevallen. Er zijn nu eenmaal patiënten die helemaal niet met hun gezondheid bezig zijn, terwijl anderen zich ziek piekeren.

Iedereen zou moeten leren om de allereerste tekenen op te merken. Dat is niet zo moeilijk, want lang van tevoren zijn er al signalen merkbaar, hoewel ze dikwijls voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Pijn is geen voldoende voorwaarde om een naderend hartinfarct te hebben. Er kunnen nog heel wat meer oorzaken zijn. Pijn is wel een voldoende voorwaarde om meteen een medisch onderzoek te laten toepassen, al was het maar om gerust gesteld te kunnen worden.

Er zijn evenwel andere signalen die niet meteen met pijn te maken hebben, maar toch niet mogen verwaarloosd worden. Ze hebben hun betekenis en geven heel wat informatie over de gezondheidstoestand van het lichaam.

Slapende ledematen

In onvoldoende getrainde spieren hebben zich afvalstoffen van de cellen opgehoopt, waaronder melkzuur, dat op het ogenblik van de heftige spierbelasting niet tijdig meer kon worden geëvacueerd.

Bij iemand die gezond is, verdwijnen deze klachten vrij snel. Na een dag of twee drie mag je daar niets meer van voelen. Wel is het zo dat naarmate je de spieren meer beweegt, de recuperatie ook veel sneller zal plaats vinden. Zelfs als de spieren pijn doen tijdens deze beweging, zal je nog altijd sneller recupereren.

Als de patiënt last heeft van sclerosering of verkalking van de bloedvaten, zal de recuperatietijd veel langer duren en zal de pijn ook veel eerder optreden. Zelfs een lichte spierinspanning kan al voldoende zijn om pijnen op te roepen.

Heeft iemand zeer snel last van pijnlijke spieren, dan moet je er rekening mee houden dat er sclerosering kan zijn. Spierkrampen kunnen trouwens een aanduiding van dezelfde problemen zijn. Alleen als de spierkrampen het gevolg zijn van een heftige en langdurige inspanning moeten ze als normaal worden beschouwd. Wie bij een lichte inspanning al spierkrampen krijgt, moet alert zijn om de zaak te laten bekijken.

Spieren verkrampen omdat ze te weinig zuurstof krijgen en de verzorging van de cellen door de bloedstroom ontoereikend is.

Verschijnselen van arteriosclerose kunnen trouwens al zeer snel optreden: het kan voldoende zijn dat een patiënt zich uitrekt in bed, om de krampen te laten beginnen, een verschijnsel dat nogal eens durft optreden in de vroege morgen.

Er kunnen evenwel nog onschuldiger verschijnselen optreden: kriebelende tenen, slapende voeten, gevoelloosheid, zeer snelle vermoeidheid. Deze verschijnselen zijn des te meer ernstig te nemen als ze niet in de beide benen tegelijk, maar zich slechts aan één lichaamskant voordoen. Maar je mag nu ook weer niet in paniek raken en denken dat de minste spierpijn oorzaak van een naderend hartinfarct is. Stress, verzuring en spiercontracties kunnen ook bij volkomen gezonde mensen optreden. Maar het is altijd verstandig de zaak te laten onderzoeken.

De oplossing is eenvoudig

Het voorkomen van hartinfarct en beroerte als gevolg van aderverkalking begint al van in de jeugd. Je kan niet verwachten dat als je daags voor een mogelijk hartinfarct, het roer omgooit, je op een veilige koers zit zonder gevaar. Daarom kan er niet genoeg informatie gegeven worden over de juiste levenswijze om ernstige problemen te voorkomen.

  • Vermijd stress en praat problemen uit.
  • Slaap voldoende. Wie te weinig slaapt verhoogt zijn risico op hartinfarct.
  • Beweeg elke dag minstens een half uur.
  • Eet gezond: meer fruit, groenten en volkoren, minder zoetigheden en geraffineerde kost en junkfood.
  • Rook zeker niet!
  • Vermijd alcohol, zelfs in kleine hoeveelheden.
  • Kies voor gezonde vetten, vermijd transvet en kies voor Omega-3 vetzuren uit vette vis. Eet dus wat meer vis in de plaats van rood vlees.
  • Drink koffie (zonder suiker natuurlijk) en groene thee.

Een tip: Een uitstekend prepraat om voldoende Omega-3 vetzuren te verkrijgen is Visolie Omega-3 van Nutribell.

Je vindt Omega-3 visoliecapsules van Nutribell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je kan Omega-3 van Nutribell ook online bestellen via www.boverte.com en via www.almed.be Op die manier geef je hartinfarct geen kans.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer