jan 30, 2024 | Gezondheid | 0 Reacties

Wie gelukkig is in zijn job, leeft langer

Er zijn mensen die graag werken en er zijn er die niet vlug genoeg hun pensioengerechtigde leeftijd zien naderen. Toch is het vanouds bekend dat werken volgens het spreekwoord “zalig” is. Vraag dat maar aan de begijntjes die de spreekwoorden gemaakt hebben.
In elk geval is een doel in het leven en zich nuttig kunnen maken belangrijk niet enkel voor een goed gevoel, een goed levensmotief, maar vooral ook voor een goede gezondheid.

Wie zijn job verliest loopt een hoger risico ook zijn leven vroegtijdig te verliezen. Iedereen heeft er alle belang bij goed werk te vinden en gelukkig te zijn om zo een langer en gezonder leven te kunnen verkrijgen.

Pieker niet, maar handel

Mensen die piekeren, die zich onnuttig voelen, niet gewild op de arbeidsmarkt missen ook een belangrijk doel in hun leven en betalen daar de prijs voor met hun gezondheid. Er wordt wel gewezen naar profiteurs in de maatschappij, die zoveel mogelijk willen leunen op de werklust en de inbreng van anderen, maar eigenlijk moet je niemand benijden die geen werk heeft, geen werk vindt, of niet gewaardeerd wordt als werkzoekende omwille van een of andere duistere reden.

Rapporten van medische onderzoeken tonen aan dat wie werkt en zich nuttig voelt voor zijn gezin, zijn omgeving en de maatschappij, minder gauw ziek wordt en minder last heeft van allerlei problemen, hetzij fysieke, hetzij psychische en emotionele. Ook moeite doen om te werken, werk te vinden en zich daardoor gewaardeerd weten is al een goed begin en even belangrijk als zich nuttig voelen op de “werkvloer”. Het is niet altijd gemakkelijk voor iedereen om gepast werk te vinden, maar zichzelf willen bewijzen, dat je graag wil werken is al betekenisvol. Doe het, solliciteer, kijk uit naar wat je graag zou doen en vind genoegen in het zoeken naar gepast werk. Dat is ook al heel wat.

Langer leven

Want wie een mooie of aangename job heeft, leeft langer. Dat is niet zozeer het gevolg van het feit dat men anders van honger omkomt, dan wel vanwege stressfactoren die blijkbaar hoger zijn voor werklozen dan voor werkenden. Bovendien zijn werklozen meer het slachtoffer van depressie, roken ze meer, drinken ze meer alcohol en is hun dieet ver van gezond. Kortom ze leiden een veel onnatuurlijker en ongezonder leven. Het kan tot twee jaar duren eer de negatieve gevolgen van de werkloosheid zichtbaar worden, maar een hartinfarct of kanker komen meestal pas dan aan het licht, na depressie en slapeloosheid. Veel oudere werknemers voelen zich ongelukkig omdat ze niet gewaardeerd worden door hun chef. Ze worden weggepest, of krijgen te horen dat ze niet meer geschikt zijn voor het actuele arbeidsritme. Velen gaan eraan ten onder. Onderzoeken in Duitsland hebben aangetoond dat hoe langer iemand werkloos is, des te hoger wordt het risico op hartinfarct en vroegtijdige dood. Wie langer dan twee jaar zonder job zit en er moedeloos van wordt, heeft een driemaal zo hoog sterfterisico als iemand die nog aan het werk is.

Zelfrespect

Uit psychologische onderzoekingen is gebleken dat het voor de meeste oudere werknemers een geweldige schok is als ze hun job verliezen. Ze voelen zich vereenzaamd, waardeloos, verliezen hun zelfrespect. Ze krijgen daardoor ook problemen met hun familie, met hun buren en zelfs in hun gezin. Het ene probleem volgt op het andere, zelfs echtscheiding kan de zaak zodanig compliceren dat zelfmoord of ernstige ziekten het einde zijn. Op de duur verzinken ze ook in apathie. Niets kan hen nog interesseren en ze zoeken ook niet meer verder naar een job.

Hoe langer de werkloosheid duurt, des te groter het probleem, des te dieper de depressie. Ze vinden dat anderen de zaak maar moeten klaren en er verantwoordelijk voor zijn. Wie niet meteen een job vindt, zou eigenlijk meteen moeten ingrijpen en creatief bezig blijven, een cursus volgen (desnoods tegen heel goedkoop tarief) om toch bezig te blijven en in een actieve kring opgenomen te zijn. Pas dan blijft de geest vitaal en ergens in geïnteresseerd en zal de patiënt alert blijven om geïnteresseerd te zijn in nieuw werk. Op die manier blijft zijn gezondheid ook beter.

De natuur kan je wel helpen. Niet om een job te vinden, maar om gezond te blijven en de depressie uit de weg te gaan. Goed slapen, gezond eten, voldoende water drinken tegen de stress, bewegen en Passiflora gebruiken, dat kalmeert en lucht op.

Een tip: Passibell van Fytobell, tegen de stress.

Je vindt Passibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953.

Je kunt Passibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Zo kun je rustig jezelf blijven en naar een gepaste job zoeken.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer