jul 13, 2023 | Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Langer leven: eet je buikje niet te rond

Vermageringsdiëten zijn een echte hype. Je betaalt in feite veel geld om je te laten uithongeren. Want eigenlijk gaat elk pondje door het mondje. Het geeft bovendien stof tot nadenken dat de CEO van een bekende suikerfabriek tegelijk ook CEO is van een bekende vermageringsclub. Oftewel: hoe de wereld graag en gemakkelijk bedrogen wil worden.

We eten te veel en dat verkort ons leven. Anders eten en leven zal ons veel gezonde jaren extra schenken!

Want de oorzaak van obesitas ligt niet enkel in het sedentair leven, maar vooral bij de voeding die veel te calorierijk en te geraffineerd is. Letterlijk: we graven ons graf met onze tanden.

Meteen is de toon gezet om de oplossing te vinden: anders gaan eten en helemaal anders gaan leven. Ja, dat is mogelijk en de resultaten zullen niet alleen een gezonder persoon, maar ook een langer leven opleveren. Eet gezonder, je zult gezonder worden en ook een hogere leeftijd met minder of geen problemen bereiken. 

Ondervoeding is iets anders

Ruim één derde minder eten dan je buikje rond wordt en dan nog de helft langer leven, kan dat? Natuurlijk niet zal je zeggen want er zijn voorbeelden legio in ontwikkelingslanden waar de sterfte vanwege ondervoeding heel groot is. Maar dat is nu het punt, want het gaat niet om ondervoeding, maar wel om voedingsrestrictie ofwel vrijwillige beperking van voedsel, terwijl het organisme nochtans alle noodzakelijke en belangrijke mineralen en vitamines naar binnen krijgt.

Het lukt! Proeven op muizen en ratten hebben het aangetoond en volgens de club der longevity in Amerika bestaat het. Een arts uit Brugge die we hierover hebben ondervraagd en van de ene verbazing in de andere viel, zijn daar reeds successen opgetekend van 105-jarigen die nog altijd hun zelfstandig bedrijf leiden. Er is dus hoop voor de toekomst. Uit de resultaten zou blijken dat we veertig percent langer kunnen leven dan de gemiddelde waarden die we nu moeten „ondergaan”. Geweldig dus!

Proeven op ratten

Van in de jaren dertig waren er al proeven gedaan met muizen en ratten. Ze werden in twee groepen onderverdeeld. De ene mocht het buikje rond eten met voer dat erg veel weg had van het junkfood van de mensen. Ze mochten zoveel eten als ze wilden en ook wanneer ze maar wilden. Ze deden dat ook. Het eten stond voor hen klaar. De andere groep kreeg een dieet van amper 60 à 70 percent van de eerste groep. Ze kregen daarnaast wel vitamines en mineralen toegediend.

Merkwaardig genoeg ontstond een belangrijk leeftijdsverschil na verloop van tijd. De eerste groep leefde ongeveer 750 dagen, dat kan je vergelijken met 75 jaar bij de mensen.  Behoorlijk zul je zeggen, er zijn er die dat niet halen. Maar er zijn er ook andere. Belangrijk detail was wel dat die groep ook een zeer hoge incidentie van kanker vertoonde. Ze stierven er massaal aan. De tweede groep leefde niet minder dan 1200 dagen en sommigen van de dieren zelfs 1900 dagen en bij berekening komt dat neer op leeftijden tussen de 110 en zelfs 190 jaar. Niet te geloven. En toch moet het mogelijk zijn, want wie herinnert zich niet de oudste Française die een paar tientallen jaren geleden overleed op de gezegende leeftijd van 122 jaar: Jeanne Calment.

Een fenomeen zo werd gedacht. Maar volgens de club der longevity valt dat binnen het bereik van de meeste mensen: enkel voedsel sterk beperken, of liever calorieën beperken en vooral ook aanvullen met vitamines en mineralen.

Van knaagdieren naar apen en… mensen

De proef lukte wel bij knaagdieren en de resultaten waren verbijsterend, maar de vraag of deze procedure ook opging voor mensen kon niet meteen worden beantwoord. Het was moeilijk vanuit ethisch standpunt enkel maar proeven op mensen te doen. Dan maar op apen geprobeerd en de resultaten daarvan kennen we over een aantal jaren, want in het primatencentrum in Madison, worden al meer dan twintig jaar enkele tientallen apen half uitgehongerd, of  liever op een calorie beperkend dieet gezet.

De resultaten zijn voorlopig erg bemoedigend, want men stelt vast dat bepaalde degeneratieve ziekten aan hen voorbijgaan. Men stelt nu al vast dat over een periode van 10 jaar gemeten bij een calorierestrictie van 30 percent, de HDL-cholesterol (dat is de goede) met 25 percent toeneemt, terwijl het triglyceridenniveau met 20 percent daalt. Als deze ervaringen ook op mensen van toepassing zouden zijn, dan zou het cardiovasculair risico beduidend afnemen. Hartinfarcten en hersentrombose zouden veel minder voorkomen.

Bij de proefapen, werd ook een daling van de bloeddruk waargenomen, een betere glucosetolerantie en insulinegevoeligheid en bovendien ook een verlaging van de lichaamstemperatuur. Deze apen hebben daarmee een sterk verkleinde kans op suikerziekte. De vetophoping die anders rond de buik wordt waargenomen verspreidt zich over het lichaam, zodat dat risico ook aanzienlijk verkleint.

Het DHEA-hormoon neemt ook langzamer af dan normaal met het stijgen van de leeftijd. Dit hormoon, het dehydro-epi-androsteron is een belangrijke indicator van veroudering. Niet dat het meteen als een bewijs of bron van eeuwige jeugd moet worden gezien, maar het geeft wel een aanduiding voor de snelheid van de veroudering. Daarmee is natuurlijk nog niet bewezen dat het zin heeft op grote schaal dit hormoon tegen de veroudering te gaan slikken. Men weet trouwens ook nog niet of er nadelen aan een dergelijke procedure verbonden zijn, enkel dat het de veroudering vertraagt bij proefdieren.

Supergezonde hongerlijders in de “Biosfeer”

In het begin van de jaren 90 werd in de woestijn van Arizona een indrukwekkend complex van glas neergezet, waarin in een soort gesloten cel een kleine wereld werd nagebootst. Alles moest in gesloten circuit gebeuren en alles moest worden gerecycleerd. Dat betekent ook dat ze moesten instaan voor de productie van hun eigen voedsel. In de Biosfeer werd een soort regenwoud nagebootst, er werden groenten en vruchten gekweekt, er liepen kippen rond, waterbronnen werden aangeboord en hun eigen lucht moest door de vegetatie worden schoongehouden.

Bedoeling was natuurlijk na te gaan of in latere tijden op andere planeten een soort biotoop kon worden gecreëerd waar mensen konden overleven. Het experiment met de acht man leverde een aantal merkwaardige resultaten op.

Om te beginnen leek de mogelijkheid om zelf voldoende voedsel te verbouwen niet helemaal volgens plan te verlopen. Dat maakte het noodzakelijk dat van de geplande 2500 calorieën moest worden afgeweken en dat op een laag caloriedieet van amper 1800 calorieën moest worden overgeschakeld. De vleesconsumptie werd beperkt tot éénmaal per week, slechts één eitje per week en voor de rest fruit, groenten en granen. Vetten waren bijzonder beperkt. De voeding was dus eigenlijk praktisch vegetarisch: bonen, fruit en vooral veel bananen en zoete aardappelen.

Voor sommigen kan dit lijken op een overlevingsdieet van een concentratiekamp, maar wat de werkelijkheid liet zien was toch indrukwekkend. Toen de Biosfeer 2 na een tweetal jaar werd opengesteld, bleken diegenen die het hadden volgehouden over een verbazingwekkend goede gezondheid te beschikken. Ze waren natuurlijk sterk vermagerd, maar alle bloedwaarden waren indrukwekkend. De cholesterolwaarden bleken bij de meesten van 200mmol/liter bloed naar ongeveer 125 te zijn gedaald en de bloeddruk zakte van 110/75 mm kwikkolom naar 90/58 en dit fenomeen werd zelfs al waargenomen nadat ze een drietal maanden op dit dieet waren overgeschakeld.

Het niveau ven de leukocyten of witte bloedlichaampjes en van de bloedsuikerwaarden, zakte naar een peil dat zelfs met medicijnen niet te bereiken valt. Als iedereen de Biosfeer 2 verliet, kwamen er acht supergezonde jonge mensen naar buiten, weliswaar waren ze wat getekend door de grimmige sfeer die binnen had geheerst, maar dat kon eventueel worden verklaard door het hongergevoel waardoor men wat meer op elkaars zenuwen ging werken.

Minder eten en minder raffineren

Wat al heel snel opviel: minder eten is geen exit naar ziekte of dood, wel integendeel. Het is de poort naar gezondheid openen en dat enkel door een gezondere levenswijze: geen geraffineerde kost, geen junkfood, geen suiker en vooral matigheid in alles.

Dat is ook in jouw keuken en aan jouw eettafel mogelijk. Ga voor gezondere kost, meer vezels, meer groenten en vruchten en dus meer mineralen, vitamines en belangrijke stoffen.

En had je toch al een zoet mondje, wel het is heel eenvoudig: schrap suiker en alles waar suiker werd aan toegevoegd en probeer het eens met steviolglycosiden: ook zoet, maar geen calorieën!

Een tip: Stevabell van Fytobell met steviolglycosiden.

Je vindt Stevabell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2950-988.

Of je kunt Stevabell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Het leven wordt zoeter, maar niet ongezonder!!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer