jul 11, 2023 | Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Giftige coatings in blik, karton en verpakking

Wat gisteren als veilig werd beschouwd, kan vandaag levensgevaarlijk worden genoemd. Dat is nog maar eens bewezen met de kwestie van bisfenol A. Het is maar een van de zovele gevaarlijke conclusies die mensen op het verkeerde been hebben gezet en met de gezondheid van zoveel kinderen, baby’s en volwassenen een loopje werd genomen. Hetzelfde gebeurde met PFAS waarbij politieke en economische belangen vaak primeren op de volksgezondheid. Sommige van die zogenaamd veilige verhalen hebben er wel toe geleid dat veel mensen, duizenden, honderdduizenden op termijn die voortvarendheid en wijsneuzigheid met hun gezondheid en leven hebben moeten bekopen.

Gif in zuiglessen en coatings van blik en karton: Bisfenol A is een geniepige killer

Amper controle

Denk aan asbest, aan PFAS, aan Round-Up oftewel glyfosaat. En nog zijn er zoveel andere dingen waarover pas later blijkt hoe gevaarlijk ze waren en zijn, en hoe onbesuisd en betweterig het was om het gevaar ervan te ontkennen of te minimaliseren. Hetzelfde gebeurt nog met medicijnen. Sommige producten van farmaceutische firma veroorzaakten in het jaar dat ze uitkwamen dodelijke slachtoffers. Streng verbod dit bekend te maken aan de voorschrijvende artsen, want de inkomsten van de lobby waren belangrijker dan de veiligheid en het leven van de patiënten.

Zowel asbest als glyfosaat, als PFAS kunnen kanker veroorzaken. Om van de haperingen in de gezondheid maar te zwijgen.

Een Zweedse prof van het Karolinska instituut onthulde een tijd geleden dat er per jaar ongeveer vierduizend nieuwe stoffen bedacht of uitgevonden worden, in het milieu, de voeding of gebruiksvoorwerpen terecht komen, terwijl daarvan nog een tien percent op hun veiligheid kunnen worden getest.

Eigenlijk staan we er dus niet erg veilig en niet al te best voor.

Kunststof

Van bisfenol A (BPA) is het al langer bekend dat er problemen kunnen van komen en toch wordt het nog altijd dapper gebruikt, ook in voorwerpen bestemd voor de verpakking van voedsel, karton, blikjes en zelfs in flessen voor babyvoeding, alhoewel intussen verboden.

Veel papflessen zijn gemaakt van plastics waar bisphenol A aan toegevoegd werd. Het is een prettig materiaal omdat het de plastics soepel maakt, gemakkelijk en op vele manieren kan worden toegepast, maar het kan een levensgevaarlijk comfort worden.

Bisfenol A wordt eveneens aangewend in kunststoffen, bij de productie van polycarbonaten, epoxyharsen, babyzuigflessen en de coatings van blikjes aan de binnenkant. Lust je wel eens sardientjes uit blik? Bekijk dan de binnenkant van het blikje, er is ongetwijfeld bisfenol A voor gebruikt.

Het meest komt bisfenol A in het lichaam via de mond en de spijsverteringskanalen terecht. De stof migreert vanuit de verpakking in het voedsel. Maar het kan ook via de luchtwegen. Dan gaat het om huisstof dat “besmet” is met bisfenol A vanuit meubelen, wanden, stoffen, verpakking.

Intussen is het gebruik van bisfenol A voor zuigflessen wel al een tiental jaren verboden door de Europese Unie, maar hier en daar vind je toch nog oude stocks, of flessen die door oma’s aan hun dochter meegegeven worden. Onwetendheid kan hen duidelijk parten spelen.

In België is het gebruik van zuigflessen met bisfenol A (BPA) verboden voor kinderen jonger dan drie jaar. Maar toch…

Bisfenol A is ook een stof die hormoongevoelig is. Dat betekent dat het de hormonale huishouding in de war kan sturen of ontregelen: schildklier, groei, menstruatie, ontwikkeling, vruchtbaarheid.

Sinds er vragen werden over gesteld en de veiligheid in het gedrang kwam zijn sommige producenten overgeschakeld op andere stoffen bij de productie van carbonaten. Ze afficheren dan wel “zonder BPA” oftewel bisfenol A”. Dus denkt het publiek dat het product veilig is. Maar men heeft vastgesteld dat er andere hormoon ontregelende stoffen kunnen inzitten ter vervanging van BPA. Sciensano heeft er zelfs voor gewaarschuwd.

We worden dus voortdurend bij de neus genomen!

Verboden maar… “veilig”.

De “veilige” grens is vastgesteld op 4 microgram per kilogram lichaamsgewicht. Daar worden door allerlei instanties vragen bij gesteld, omdat het invloed heeft op de immuniteit. Vooral de foetus en zeer jonge kinderen zijn er extra gevoelig voor. 

Is bisfenol A veilig? Volgens officiële instanties zoals de FDA (de Amerikaanse food and Drug Administration) en Europese gezondheidsinspectie die het Amerikaanse besluit slaafs volgt, is er geen vuiltje aan de lucht. Het standpunt is wel erg merkwaardig, omdat in talrijke wetenschappelijke studies het gevaar duidelijk wordt aangetoond. De studies waarop de overheid zich baseert, zijn wel gesponsord door het bedrijfsleven en dus moet er op zijn minst een groot vraagteken worden achter geplaatst.

Het Amerikaanse congres is er daarom ook niet gerust in en wil het gebruik ervan voor baby’s en sommige soorten voedsel wettelijk regelen. In Canada heeft het ministerie van Volksgezondheid bisfenol A als een giftige en gevaarlijke substantie laten bestempelen en ook zuigflessen voor baby’s in polycarbonaat verboden. Dat staat dan toch in schril contrast met Europa, waar jaarlijks alleen al 640.000 ton van deze stof wordt geproduceerd.

In blikjes

Bisfenol A werd en wordt gebruikt in papflessen, plastic potjes, botervlootjes om de kunststof zijn hardheid te geven en tegelijk soepel te blijven. Ze zit op coatings van blikjes, in waterleidingen, in plastic potjes voor microgolfovens, in epoxyharsen om de binnenkant van karton of blik te beschermen, in reservoirs voor drinkwater, op CD’s enz. De stof is afgeleid van fenol, doorzichtig en hard. Dat maakt haar aantrekkelijk voor de plasticindustrie. De stof kan vrijkomen door verwarming, wat bijvoorbeeld het geval is met de zuigflessen van baby’s, maar kan ook overgaan in het voedsel bij zure of alkalische verbindingen, zoals coatings in blikjes die in contact komen met de inhoud.

Het is een stof waarmee we dagelijks in contact komen. In bloed- en urine van westerlingen wordt daarom altijd BPA (bisfenol A) aangetroffen.

In JAMA (Journal of American Medical Association) verscheen een studie waaruit blijkt dat mensen met BPA in het lichaam sneller het slachtoffer worden van hart- en vaatziekten (60 percent meer), diabetes, prostaataandoeningen, borstkanker en algemene kanker.

Echt gevaarlijk

Bisfenol A kan oorzaak zijn van veel ongemakken, maar ook van ernstige ziekten. Jonge kinderen en ongeboren baby’s vormen de meest kwetsbare groep. Als ze in éénmaal een grote dosis binnen krijgen, kan hen dat voor de rest van hun leven veranderen, aangezien het de hormoonhuishouding foutief kan sturen. De stof wordt daarom niet enkel gelinkt aan zwaarlijvigheid van kinderen en pubers, maar ook aan vroege puberteit, misvorming van de geslachtsorganen, borstkanker, miskramen, onvruchtbaarheid, neurologische aandoeningen, oogletsels, irritatie van de huid en de luchtwegen, astma en borstkanker. Ook andere vormen van kanker worden er aan toegeschreven.

Hormonen in de war

Uit dierproeven blijkt trouwens dat zelfs een heel geringe hoeveelheid van bisfenol A, de hormoonhuishouding in de war stuurt en neurologische problemen veroorzaakt. Ook de ontwikkeling van de geslachtsorganen zou volgens EFSA (het Europees instituut voor de veiligheid van levensmiddelen) nadelig worden beïnvloed door BPA. Dat betekent concreet dat de puberteit bij meisjes vroeger wordt ingezet en dat bij jongens afwijkingen van de penis kunnen ontstaan, met o.m. een geringere afmeting.

Volgens de universiteit van Frankfurt, moeten volwassenen zich niet zozeer zorgen maken, maar kinderen moeten wel uit de buurt van BPA worden gehouden. Ouders moeten de raad krijgen liever glas te gebruiken om levensmiddelen te bewaren en de papfles van de baby kan ook maar beter uit glas worden gekozen, liever dan plastic waar BPA in verwerkt zit. Er bestaan evenwel ook plasticvarianten die vrij zijn van BPA.

En het is altijd goed om kieskeurig te zijn bij de keuze van materialen waarin voedsel wordt aangeboden, verpakt of bewaard. En omdat we het nooit zelf kunnen weten is het altijd verstandig geregeld de lever een ontgiftingskuur cadeau te doen.

Een tip om de lever te ontgiften: Cardubell van Fytobell.

Je vindt Cardubell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-870.

Of je kunt Cardubell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde