aug 31, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe kun je spanningshoofdpijn testen

Af en toe last van hoofdpijn? Je bent niet alleen. Het probleem is: wat is de oorzaak, en dat is een vraag waar geen eenduidig en gemakkelijk antwoord op te vinden is. Want er bestaan meer dan tweehonderd vormen van hoofdpijn. Geraak daar als leek maar eens wijs uit. Voor kinderen bestaat er een eenvoudig trucje om te achterhalen of het om spanningshoofdpijn, dan wel over migraine gaat, of een hoofdpijn veroorzaakt door een foutieve bril. Het kan allemaal.

Vele oorzaken

Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben, want de wetenschap houdt rekening met een tweehonderdtal soorten. Je kan ze echter wel in twee grote groepen indelen: echte migraine en spanningshoofdpijn, die zowel chronisch als acuut kan zijn. Natuurlijk kan hoofdpijn ook te maken hebben met de spijsvertering, met ontstekingen van de bovenste luchtwegen, met de ogen, met het zenuwstelsel, maar ook met de stofwisseling.

Een aantal soorten is heel gemakkelijk te behandelen: het volstond sommige patiënten een hogere dosis magnesium te geven om het probleem op te lossen. Het zou dus derhalve jammer zijn zo lang te wachten met een exacte diagnose als de pijn zo eenvoudig te behandelen is. Natuurlijk geldt dit niet voor alle soorten hoofdpijn en migraine, want heb je al heel veel soorten, dan heb je nog meer individuele verschillen.

Er bestaan meer dan tweehonderd soorten of vormen van hoofdpijn. De oorzaken zijn allemaal verschillend. Geen eenvoudige zaak dus.

Migraine als visioenen?

De verschijnselen zijn in elk geval complex. Er is een vernauwd bewustzijn, geluid wordt als pijnlijk ervaren, delen van het gezichtsveld vallen weg, er is een flitsend aura, in stervorm “uitgeknabbelde” beelden, wat in de Middeleeuwen aanleiding gaf te veronderstellen dat men visioenen had. Een van de beroemde vrouwelijke voorbeelden is dat van Hildegard von Bingen, later heilig verklaard, een kloosternon die zich bovendien fel bezighield met „geneeskunde en kruiden” en die uit haar „visioenen” talrijke recepten meende te mogen aflezen.

Geen kater

Maar migraine heeft een uitsproken karakter: de aanval duurt tussen de vier en de 72 uur, er is een kloppende, bonzende of borende pijn, en vooral: is gesitueerd aan één kant van het hoofd. Daarvan is trouwens de naam afkomstig: hemicrania (de helft van de schedel).

Migraine is dus iets heel anders dan de kater daags na de onvergetelijke fuif, ook niet de band rond het voorhoofd nadat je een hele avond hebt zitten internetten, ook niet de pijn in de hals nadat je friet met mayonaise en mosselen, plus een chocolademousse en een paar glazen wijn hebt gedronken, ook niet de hoofdpijn nadat je een emotioneel gesprek had met de kinderen of met de wederhelft.

Migraine moet wel onderscheiden worden van spanningshoofdpijn. Ouders kunnen bij hun kinderen die gemakkelijk over hoofdpijn klagen, testen of het om echte migraine gaat. Als ze met de vingers achteraan in de hals duwen op de plaats waar de spieren aangehecht zijn aan de schedel, en… er treedt hoofdpijn op, dan gaat het om spanningshoofdpijn en niet om migraine.

Een dergelijke test kan ook bij de kaken worden uitgevoerd. Soms speelt hier een pijnlijk kaakgewricht in mee. Stress speelt bij kinderen een zeer grote rol in het hoofdpijnpatroon: overbelasting op school, emotionele conflicten, plagerijen, maar ook het vele werk dat ze na schooltijd op te knappen hebben, want veel ouders verplichten hun kinderen nog tot heel wat naschoolse activiteiten: sport, muziek, tekenen, ballet, typelessen enz…

Soms is een ontsteking van de sinussen oorzaak van hoofdpijn, maar dit kan je gemakkelijk herkennen: als de pijn verergert bij het voorover bukken, dan lijkt het eerder om een hoofdpijn door de ontsteking van de voorhoofdsholten te gaan.

Ook tumoren

Natuurlijk kunnen tumoren hoofdpijn veroorzaken, maar dit is slechts in 1 op 10.000 keren het geval.

Bij kinderen moet je ook altijd alert zijn als braken in combinatie met hoofdpijn optreedt, want dit kan een symptoom zijn van hersenvliesontsteking. Kinderen die in hun jeugd last hebben van migraine kunnen op volwassen leeftijd gemakkelijker het slachtoffer worden van spanningshoofdpijn. Soms treden zelfs mengvormen op: men krijgt een migraineaanval waaraan zich nadien spanningshoofdpijn vasthecht… een nog moeilijker kluwen om te ontwarren.

En met kinderen moet je ook altijd uitkijken, want buikpijn en hoofdpijn zijn twee populaire kwaaltjes waarmee ze de aandacht van hun ouders opeisen. En wie heeft eens geen last van hoofdpijn nadat een of ander gerecht hem of haar niet is bevallen. Zelfs het snel eten van een heel koud gerecht, zoals ijskreem, kan al het plots optreden van heel scherpe hoofdpijn tot gevolg hebben.

Ook echte migraine

Het probleem is ook dat migraine zich soms wel, soms niet van tevoren aankondigt. Maar meestal is er wel een storing in het gezichtsveld. Men noemt dit de aurafase. Ook niet iedere keer op dezelfde manier: soms zie je met één oog flikkeringen, soms een blinde vlek, soms uitgeholde sterretjes met een flikkerende rand. De aurafase duurt gewoonlijk niet langer dan een uur. Daarna begint het: een eenzijdige kloppende, zagende, borende hoofdpijn, waarop misselijkheid en braken volgen. Er is overgevoeligheid voor licht en geluid en deze fase kan van 4 tot 72 uur duren. Bij kinderen komt er de complicatie bij dat migraine ook buikpijn kan veroorzaken.

Vaak wordt ten onrechte aan blindedarmontsteking gedacht. Vroeger werd daarom al eens ten onrechte geopereerd, maar het immuunsysteem is er niet mee gebaat dat een gezonde „buikamandel” zomaar wordt verwijderd.

Tegenwoordig is men daar wel voorzichtiger mee en kan men via bloedonderzoek snel achterhalen of de appendix gevaarlijk ontstoken is, vooraleer men besluit tot verwijdering.

Geen plantrekkerij

Migraine is helemaal niet levensbedreigend, maar het grijpt wel erg in het leven in. Het heeft al vaker tot problemen geleid in de relationele sfeer, maar ook in het werkmilieu kan het voor erge spanningen zorgen. Stel je voor dat een werknemer naar de baas gaat met de vraag „Ik voel dat een migraineaanval op komst is, want ik heb een aura… mag ik snel naar huis gaan?” Hoe kan een baas zijn werknemer vertrouwen? En toch is dit een heel nare ervaring voor de patiënt want het onbegrip is vaak nog moeilijker om dragen dan de pijn van de migraine zelf. Velen beschouwen migraine nog voor een deel als een emotionele aandoening, een ziekte voor vrouwen vooral. Anderen denken dat sommigen hun migraine nodig hebben en koesteren, maar dat het hoofdpijntje wel zou overgaan met een paar flinke happen zuivere buitenlucht.

Maar migraine grijpt in werkelijkheid zo erg in het leven in dat de slachtoffers alles zouden willen geven om van deze vreselijke pijn voorgoed verlost te zijn.

Over het echte fenomeen van migraine zijn niet alle specialisten het eens. Volgens sommigen begint migraine met een vernauwing van de bloedvaten in de hersenen. Die vernauwing heeft tot gevolg dat er een te laag zuurstofgehalte in de weefsels ontstaat. De bloedsomloop is slim en compenseert dat met een verwijding van de bloedvaten in de halsslagaders en de hersenen. Die vaatverwijding zou oorzaak zijn van de pijn.

Maar recenter onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de veranderingen in de bloedsomloop eigenlijk niet de oorzaak zijn, maar dat de pijn in feite het gevolg is van ontregelingen in het zenuwstelsel, vooral gestuurd door de drietakzenuw aan beide zijden van het aangezicht. Als gevolg van de informatie van het zenuwstelsel komen in de bloedbaan stoffen vrij die de uitzetting van de bloedvaten veroorzaken. Lokaal ontstaat dan een soort ontstekingsreactie in het hersenvlies met pijn als gevolg.

Ergotamine zou daar een oplossing voor zijn. Maar mocht zo’n mirakelmiddel bestaan dan zou de helft van de Belgen juichend omhoog springen, want zo groot is het aantal mensen dat er af en toe zeg maar zeker éénmaal in de maand last van heeft.

Maar je rustig houden, zowel bij hoofdpijn als migraine is een maatregel die kan helpen. En een goed natuurlijk hulpmiddel tegen pijn is Douloran van Fytobell.

Je vindt Douloran van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2970-473.

Of je kunt Douloran ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Als je maar op een treffelijke manier van hoofdpijn kunt verlost zijn…

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde