jan 25, 2023 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Lange vingernagels: meer kans op bacteriële besmettingen

In het begin van de negentiende eeuw stierf bijna de helft van de vrouwen in het kraambed en de baby doorgaans ook. Dat gebeurde door besmettingen. Artsen wasten de handen niet als ze van de ene zieke naar de andere trokken of nadien een bevalling moesten begeleiden.

Verpleegsters met lange nagels brengen gemakkelijker bacteriën over bij het verzorgen van patiënten.

Tot de Hongaarse arts Semmelweis de oorzaak ontdekte: De kraambedkoorts waaraan veel jonge moeders stierven werd veroorzaakt door bacteriën en die werden overgebracht door de ongewassen handen van de heren doctoren op de moeder die moest bevallen.

Semmelweis werd eerst uitgelachen maar toen men toepaste wat hij beval viel het aantal sterfgevallen bij jonge moeders en baby’s pijlsnel naar beneden. Hij kreeg dan ook de bijnaam “Redder van de moeders”.

Handen wassen werd het nieuwe normaal in de operatiezaal en die praktijk wordt dezer dagen nog altijd toegepast, zelfs om besmettingen met virussen zoals griep, covid en verkoudheden te voorkomen. Het werkt.

De handen zitten gewoonlijk vol bacteriën en dat bleek ook bij een onderzoek aan de universiteit van Michigan in de USA waar was aan het licht gekomen dat heel wat ziekenhuisbesmettingen veroorzaakt worden door verpleegsters met te lange vingernagels. Dat aantal besmettingen was nog groter door verpleegsters met opgekleefde vingernagels, de zogeheten kunstnagels.

Het was namelijk onmogelijk gebleken om de ruimte onder de nagel en vooral tussen de vinger en de nagel zelf grondig schoon te maken. Zelfs een sterke bactericide zeep kon dat niet naar behoren doen.

Patiënten die door een dergelijke verpleegster verzorgd werden, vertoonden een driemaal hogere besmettingsgraad dan patiënten die door verpleegsters met korte nagels waren verzorgd. Niet enkel bacteriën, maar ook schimmels werden op die manier overgebracht en vaak zijn dat hardnekkige, moeilijk te behandelen kwalen. Maar de patiënt zelf kan het slachtoffer worden van zijn eigen schoonheidsideaal.

Een vrouw met kunstnagels moet dan ook wel heel voorzichtig zijn tijdens de intiemhygiëne, omdat ze op die manier gemakkelijk zichzelf kan besmetten.

In de donkere middeleeuwen waren ze de oude gebruiken die duizenden jaren tevoren werden toegepast bij de Israëlieten vergeten: grote hygiëne nastreven en alles reinigen in stromend water! Het had veel mensenlevens kunnen redden.

Conclusie: regelmatig handen wassen om besmettingen te voorkomen en nagels knippen!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer