jul 31, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Aambeien: niet zo erg, wel vervelend!

Bloed bij de ontlasting of op het toiletpapier? Dat is schrikken! Meteen wordt aan het ergste gedacht, want darmkanker is geen probleem van niemendal. Daar worden tegenwoordig hele leeftijdsgroepen op gescreend. Maar geruststellend is het als je weet dat vers en roodgekleurd bloed doorgaans een veel onschuldiger teken is: aambeien. Ook niet erg comfortabel, soms pijnlijk en verontrustend, maar niet levensbedreigend. Toch is het een teken dat je niet goed bezig bent. Wat kun je eraan doen?

De moderne tijd heeft ons grote welvaart gegeven, maar ook een aantal problemen meegebracht. Beschavingsziekten zijn er genoeg. Iedereen kent in zijn gezin, familie of vriendenkring wel mensen die er het slachtoffer zijn van geworden. In het ergste geval denken we uiteraard meteen aan kanker of een hartziekte, maar er zijn nog meer problemen die nauw samenhangen met onze onnatuurlijke, zogenaamde moderne leefwijze. Hoewel sommige van die kwalen niet levensbedreigend zijn is het ongemak er toch niet minder om. Dat is bijvoorbeeld het geval met aambeien, die het leven van de patiënt enorm kunnen belasten, terwijl de ziekte zelf niet zo gevaarlijk is. De oorzaak van sommige ziekten is voor velen minder duidelijk, zodat er ook niet zo gemakkelijk iets preventiefs wordt gedaan.

Aambeien zijn vaak het gevolg van een gebrek aan beweging. Velen hebben een te zittend leven, zowel thuis als op kantoor. Onze voeding is te geraffineerd. Daardoor kunnen allerlei ongemakken ontstaan.

Levenswijze en gevolg

Van heel wat van die ziekten kent de patiënt zelfs de oorzaak niet altijd, waardoor hij soms raar opkijkt als de dokter het over een ongezonde leefwijze heeft, terwijl hij nooit het idee had dat de schuld bij zichzelf moest worden gezocht. Men begint nu wel stilaan het verband te aanvaarden tussen de voeding en hart- en vaatziekten, tussen bedorven lucht, roken, psychische trauma’s, ongezond voedsel en kanker, maar dat is toch al een hele stap en de afstand tussen het beseffen van mogelijke oorzaken en er ook iets aan doen is voor velen nog altijd onoverbrugbaar. Uiteindelijk zit de natuur, ook de menselijke natuur zeer vernuftig in elkaar en zijn oorzaken en gevolgen nog altijd aan een zekere wetmatigheid gebonden. Die wetmatigheid is niet altijd even duidelijk omdat de risico’s voor ieder van ons niet altijd even groot zijn. Met risico wordt dan hoofdzakelijk een zware ziekte of overlijden bedoeld. Wat voor sommigen onschadelijk lijkt, is het nochtans niet altijd, hoewel de ernst van de gevolgen niet altijd meteen dezelfde zijn.

Individueel bekijken

We aanvaarden bijvoorbeeld allemaal dat roken longkanker kan veroorzaken en toch gebeurt het vaak dat zware rokers een hoge leeftijd bereiken. Het omgekeerde evenzeer. Een menselijk leven mag je dus niet met dat van een ander vergelijken. Er is de erfelijke aanleg, de leefgewoonten, de medische voorgeschiedenis, de gezondheid en de leefwijze van de ouders en verdere voorgeslachten. Het heeft allemaal een invloed, zodat het verkeerd is conclusies te trekken op basis van één enkel leven.

Zo is het bijvoorbeeld bekend dat volkorenproducten gezonder zijn dan geraffineerde spijzen. En toch zijn er patiënten die er helemaal niet mee overweg kunnen, die onmiddellijk reageren met diarree en die beter witte meelspijzen verteren. Er zijn zelfs patiënten die ziek worden van rauwkost en… bestaat er nu iets gezonder. Je moet dus alles individueel bekijken. Is het lichaam en zijn de organen van de betrokken patiënt niet al in die mate gedegenereerd, dat gezonde kost gewoon niet meer op een treffelijke wijze kan verteerd worden?

Je mag dus besluiten nog zo gezond te gaan eten, het kan toch gebeuren dat die gezonde kost niet meer geschikt is voor U, tenzij na een zekere re-educatie van het spijsverteringssysteem. Met andere woorden, heel wat patiënten zullen in zekere zin een heropvoeding moeten ondergaan om fouten uit het verleden dermate glad te strijken dat het lichaam gezonde gewoonten weer kan aanvaarden. Bij twijfel is het in dat verband altijd goed eerst een arts te raadplegen die thuis is in natuurlijke voeding en die ook begrijpt wat de relatie is tussen de leefwijze en de gezondheid.

Aambeien

Beschavingsziekten zijn er genoeg. Heeft de beschaving ons vele voordelen gebracht, onze gezondheid is er toch niet altijd mee gediend. Als we het over beschavingsziekten hebben, denkt iedereen onwillekeurig aan hart- en vaatziekten of kanker, maar er zijn uiteraard meer problemen die we te danken hebben aan onze moderne leefwijze. Een probleem waar velen moeite mee hebben en niet graag over spreken en zeker niet gemakkelijk mee naar de dokter lopen is: aambeien.

De meeste patiënten zijn er beschaamd over, blijven er soms jarenlang mee lopen tot het echt niet anders meer kan en ze noodgedwongen een arts moeten opzoeken.

Op dat moment is het al niet meer gemakkelijk voor de arts om er in één-twee-drie wat aan te doen en als het probleem zo lang heeft aangesleept, eindigt het niet zelden in een heelkundig ingrijpen. Toch kan je dat laatste gemakkelijk voorkomen door op tijd de signalen te onderkennen en er meteen iets aan te doen.

Het is merkwaardig dat heel wat patiënten ook helemaal geen aambeien krijgen. De erfelijkheid speelt natuurlijk een rol, zoals bij elke probleem, maar de leefwijze ook. Patiënten uit hetzelfde gezin, met dezelfde erfelijke afkomst hebben vaak een totaal verschillende gezondheid. Hun leef- en denkwereld verschilt ook vaak en daardoor krijgen ze te maken met een ander gezondheidspatroon. Het begint vaak met verstoppingen. De oorzaak daarvan kan velerlei zijn, maar de belangrijkste oorzaken zijn wel: de werkomstandigheden en de manier van eten.

Hou je niet in!

In sommige bedrijven zijn toiletten ofwel niet genoeg privé, ofwel te vuil of te ver af om te gebruiken. De patiënt stelt zich daar psychisch tegen te weer, met als gevolg dat hij zijn natuurlijke aandrang bekampt en uitstelt. Nadien is de drang verdwenen waardoor sommigen dagen achtereenvolgens rondlopen of liever nog blijven zitten, zonder stoelgang te hebben gehad. Uiteraard bijzonder slecht! Op die manier blijven toxines in het lichaam achter, heeft het lichaam de kans zichzelf te vergiftigen via de bloedsomloop die steeds weer in contact komt met de bedorven voedselresten in het darmmilieu, men wordt ziek en gemakkelijker vatbaar voor allerlei kwalen.

Wie langdurig verstopt is en daar niets aan doet, loopt ook gemakkelijker kans om kanker te krijgen. Uiteindelijk moet het lichaam zich toch ontdoen van voedselresten… en dan gebeurt het.

Maar je kan zelf gemakkelijk iets doen aan de hardlijvigheid die oorzaak is van aambeien:

  • eet gezonder met veel vezelstoffen (fruit en groenten)
  • drink meer water, tot 2 liter per dag
  • beweeg meer
  • vermijd junkfood
  • maak gebruik van een natuurlijk laxatief zoals Frangula.

Een tip: Frangulabiose van Fytobell en je bent van een vervelende last verlost.

Je vindt Frangulabiose in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1744-317.

Of je kan Frangulabiose ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer