jul 1, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe stop je dat eeuwige hoesten?

We hebben al een aantal heel mooie en zomerse dagen achter de rug, maar ‘s anderendaags kan het winterweer opnieuw de miezerige, grijze, regenachtige hemel laten zien, kan het koud en nat zijn en zijn de verkoudheden weer goedkoop. En zoals gisteren en vorige week: overstromingen op plaatsen waar je het niet zou verwachten. De duivels zijn losgebroken.

De hoestjes, niesbuien en neusverkoudheden zijn er weer of blijven dan aanslepen. Dan is het nu het moment om er wat aan te doen, want zelfs een simpele verkoudheid mag je echt niet laten aanslepen. Hoesten en snotteren daar heeft iedereen al eens last van, maar het is niet normaal dat een patiënt weken, zelfs maanden blijft hoesten en met lichte koorts rondloopt. In dit geval spreekt men van chronische bronchitis. En een verkoudheid die je verwaarloost kan gemakkelijk op die manier ontaarden in chronische bronchitis.

Wandelen aan zee of in de bossen, ver van de vervuilde industrie- en stadslucht is een must voor deze zieken. Warmte in alle omstandigheden is gunstig. Ook een warm bad, een vakantie in een warm gebied, een sauna…

Slijm

De aandoening herken je aan een verhoogde slijmafzetting in de luchtpijpen, waarbij de patiënt frequent moet hoesten en vooral slijm moet opgeven. Als zo’n hoestperiode langer dan een paar weken duurt, bij sommigen langer dan drie maanden en minstens éénmaal om de twee jaar terugkeert, dan mag je met grote zekerheid zeggen dat het om chronische bronchitis gaat. Behandeling is dan dringend noodzakelijk, zelfs al laat. Er moet wel eerst worden nagegaan of de vermeerderde slijmproductie niet het gevolg is van een longziekte of een ziekte van de luchtpijptakken zelf, eventueel de neus- en keelholte of zelfs van het hart.

Bepaalde hartaandoeningen, zoals hartzwakte gaan ook gepaard met langdurige hoest. Als vermoeden bestaat van chronische bronchitis of gewoon als een hoest te lang blijft aanslepen, moet je naar de dokter. Er bestaat altijd kans op een ernstige aandoening die er wordt door gemaskeerd en bovendien moet meteen uitgezocht worden of er geen verwarring is met emfyseem of bronchiëctasie.

Vooral bij ouderen

Chronische bronchitis vind je hoofdzakelijk bij volwassenen in de tweede levenshelft. Hoewel het af en toe ook wel eens bij jonge mensen, zelfs bij kinderen opduikt maar dan vooral in zwaar vervuilde industriegebieden en dan meestal nog bij patiënten die geen sterke luchtwegen hebben, en in combinatie met andere aandoeningen van de ademhalingswegen zoals astma, stelt men vast dat het voornamelijk patiënten zijn vanaf vijftig jaar en ouder, die er het slachtoffer van worden. Men stelt een piek vast in de leeftijdscategorie tussen vijftig en zeventig jaar en meer bij mannen dan vrouwen. Men heeft nog lang niet alle oorzaken van chronische bronchitis achterhaald en de echte oorzaken zijn ook nog niet zo goed gekend, hoewel veel factoren die het in de hand werken, toch duidelijk zijn omschreven.

Opgepast met roken

Statistisch gezien ligt er een duidelijk verband tussen rookgewoonten en chronische bronchitis. Vastgesteld werd dat onder de patiënten met chronische bronchitis gewoonlijk meer dan twintig sigaretten per dag wordt gerookt. Uit Engelse rapporten blijkt dat de hoofdfactor tabak is, maar industrievervuiling en invloeden uit het werkmilieu spelen eveneens een belangrijke rol. Dat blijkt trouwens uit het feit dat de ziekte meer voorkomt in de steden dan op het platteland en meer onder arbeiders die in scheikundige industrieën werken dan bij personen die alleen maar kantoorwerk doen en niet met allerlei toxische stoffen in contact komen. Ook ligt er een relatie tussen de klimaatgordels, hoewel bepaalde zware industrieën ook daar gevestigd zijn natuurlijk: meer in koude en gematigde klimaatgordels dan in warme landen. Dat is logisch, want in onze streken is de lucht meer vervuild door de industrie dan in de landen rond de Middellandse zee of in ontwikkelingsgebieden.

In sommige beroepen wordt chronische bronchitis zelfs als een soort beroepsziekte beschouwd: schrijnwerkers, mijnwerkers, houtbewerkers, zandstralers, betonwerkers, afbrekers. Dat is niet te verwonderen als je ziet hoeveel stof dagelijks door deze mensen wordt ingeademd. Je moet maar eens een halve dag in de buurt van zo’n atelier of werkruimte vertoeven om te zien hoeveel stof bij het snuiten van de neus weer in de zakdoek belandt. Over het algemeen spreekt men over chronische bronchitis als de patiënt maandenlang hoest en fluimt, zich verzwakt en ziek voelt en dit verschijnsel geregeld terugkeert zonder dat het spontaan geneest. In geneeskundige kringen wordt nog onderscheid gemaakt tussen drie types: de obstructieve, de etterige en de gewone of ongecompliceerde chronische bronchitis.

Stop niet met bewegen

Als je moeite hebt om te ademen, als je snel buiten adem geraakt, als je voortdurend moet hoesten en slijm opgeven, dan is het normaal dat je deze vervelende symptomen wilt vermijden of voorkomen. Als de problemen vooral opduiken bij beweging, dan ga je minder bewegen. Dat is nu precies wat je niet moet doen, want op die manier dreig je in een negatieve spiraal terecht te komen: omdat je hoest na of tijdens een inspanning zoals lopen of stappen, ga je dat vermijden en minder stappen. Doordat je minder gaat bewegen, ga je het probleem wel tijdelijk uit de weg, maar op den duur zal het probleem steeds maar verergeren.

Daarom is het goed een bewegingsprogramma op te stellen samen met een fysiotherapeut of kinesist. Die kan ook de spierkracht en de mate van conditie vaststellen en eventueel meten hoe de zaak evolueert. Door dagelijks te bewegen kan je COPD of chronisch obstructief longlijden wel niet terugdraaien, maar wel verhinderen dat de problemen ernstiger worden of je meer zullen hinderen.

Een trainingsprogramma met oefeningen kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

Daardoor zullen de benauwdheid, de ademnood, de vermoeidheid, de depressieve gevoelens, de slijmen en de kortademigheid voor veel minder last zorgen.

Het probleem is ook dat deze patiënten minder goed gaan ademen. De buikademhaling kan door een kinesist worden aangeleerd. Op die manier leer je de longen helemaal te vullen met lucht en zuurstof, wat de bloedsomloop en ook het hart zullen waarderen. Wie er niets aan doet kan niet enkel de longcapaciteit zien verminderen, maar het kan ook leiden tot hart- en vaatziekten en dan zit je met een veelvoudig probleem.

Uiteindelijk is een gepersonifieerde aanpak nodig, want elk geval kan sterk verschillen. Soms is er enkel irritatie van de luchtwegen, soms gaat het om een chronische ontsteking met af en toe opflakkeringen.

Slijmen kunnen best verdund worden zodat ze gemakkelijker worden opgehoest: tijm, ui look en honing zijn goede expectorantia en slijmverdunners. Honing bevat ook enzymen die gunstig zijn voor de luchtwegen.

Een tip: Een excellent natuurlijk middel tegen chronische hoest is Prosan Forte van Fytobell (vroegere benaming was Tussabell Forte). Het bevat o.m. acaciahoning en brengt daardoor rust in de luchtwegen.

Je vindt Prosan Forte in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3079-597.

Of je kan Prosan Forte van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Zo komt er eindelijk rust in je adem.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer