okt 31, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Alzheimer: de tol van de verveling?

Er gaat geen week voorbij of je verneemt via de “gespecialiseerde pers” dat training, lezen, schrijven, interesse ontwikkelen, de enige manier is om vroegtijdige dementie en Alzheimer te voorkomen. Daarnaast speelt de levenswijze, opleiding, belangstelling en erfelijkheid natuurlijk een grote rol. 

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van vroegtijdige dementie

De vraag is daarbij: hoe komt het toch dat de jongste jaren meer en meer aandacht wordt geschonken aan het probleem? Toeval, gebrek aan andere onderwerpen of een nieuwe bron voor gouddelvers?

Meer en meer

Het zal wel allemaal iets van betekenis hebben, maar het is wel een feit dat steeds meer mensen, in meer gezinnen een probleem ontstaat met Alzheimer, dementie, of een variant daarop, zelfs op jongere leeftijd.

Waar vroeger amper sprake was van dementerende gezinsleden, is dat nu in elke straat het geval. Toeval of niet: natuurlijk worden we ouder, natuurlijk leven we langer en dus zijn we gemakkelijker het slachtoffer va problemen die leeftijd gerelateerd zijn.

Levenswijze

Dat is evenwel niet alles. Want als de levenswijze er mee te maken heeft, waarom treden dergelijke problemen amper of niet op bij natuurvolkeren, bij mensen die gezond leven, bewegen, niet roken, geen alcohol gebruiken en voldoende slaap en beweging hebben. Denk aan de bewoners van Pitcairn, Japan, en Loma Linda, de zevende dag adventisten die hoofdzakelijk vegetarisch leven , niet roken en geen alcohol gebruiken.

Maar de opleiding en de interesse, plus het actief bezig zijn met het brein heeft ongetwijfeld zijn invloed, plus voeding met de juiste vetzuren.

Verveling?

In de Verenigde Staten werden de hersenen van overleden nonnen gedurende verscheidene jaren aan een grondig onderzoek onderworpen. Uit deze studie kwam interessant materiaal naar voren.

Er zou een verband bestaan tussen verveling en de ziekte van Alzheimer.

De wetenschappers stelden vast dat de kloosterzusters die in hun jonge jaren reeds blijk gaven een weinig interessant handschrift te hebben, niets boeiends wisten te vertellen en in hun geschriften weinig creativiteit aan de dag legden, op latere leeftijd veel vaker door de ziekte van Alzheimer werden aangetast dan hun meer ondernemende leeftijdsgenoten.

Vetzuren

Conclusie: Wie zorgt voor een boeiend leven heeft veel minder kans door de ziekte van Alzheimer te worden getroffen. En bovendien spelen de vetzuren ook een rol.

In Canada werd onderzoek gedaan naar de invloed van vetzuren op de neuronen. Daaruit bleek dat transvet en geraffineerde suikers verantwoordelijk kunnen zijn voor laaggradige ontstekingen. Als daarentegen aan patiënten met de ziekte van Alzheimer kokosvet werd aangeboden om te bakken en te braden en ook om spijzen op smaak te brengen, het probleem milder werd of gedeeltelijk verdween. Er is uiteraard nog heel wat studiewerk nodig, maar de voorlopige conclusies wijzen toch in de richting van gezonde voeding, niet roken en gezond denken en het brein oefenen. Waarom zouden we dat niet doen?

Geheugen trainen

Uit onderzoek blijkt ook dat wie actief blijft, initiatieven neemt en steeds wil “bijleren” minder kans maakt op Alzheimer dan mensen die zich vervelen, niets ondernemen om hun geheugen te trainen en iets bij te leren.

Zo kwam aan het licht dat zowel lezen, het oplossen van kruiswoordraadsels, gesprekken voeren, een nieuwe taal leren, of een nieuwe hobby beoefenen, positieve resultaten geeft in verband met de preventie van Alzheimer.

Wie naar school gaat, of eventueel online een nieuwe taal leert ,is minder vatbaar voor dementie en ook Alzheimer. Je kunt altijd iets bijleren!

En een tip: ook Omega-3 vetzuren hebben bun nut bewezen. Dus meerdere keren per week vis eten is een gezonde beslissing.

Een tip: voor wie dat te moeilijk vindt, zijn er gelukkig goede preparaten met Omega-3 visolie, zoals Nutribell Omega-3 visolie met CNK-bestelcode voor de apotheek: 2751-485.

Je kunt Omega-3 visolie ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je brein zal je dankbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer