jul 2, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Wacht niet op de tweede golf: versterk nu je immuunsysteem

Men is er nog lang niet uit hoe de coronapandemie evolueert en om zich heen grijpt. Elke dag worden er wel nieuwe besmettingen geteld, maar het verschil van land tot land is erg groot. Zo is het in de Verenigde Staten op dit moment catastrofaal n.l. 100.000 nieuwe besmettingen op één dag, terwijl het bij ons milder is, zo mild zelfs dat sommigen het al hebben over een uitdoofscenario. Dat is een gevaarlijke en op zijn minst een voorbarige conclusie, want we weten eigenlijk nog niet goed hoe dit virus zich gedraagt, waarom het sommige mensen hard aantast en andere niet, waarom het bij anderen geen symptomen veroorzaakt, terwijl ze toch antistoffen blijken te hebben en waarom het bij weer anderen dodelijk toeslaat of althans blijvende letsels veroorzaakt aan longen en andere inwendige organen.

Men stelt over het algemeen wel vast dat de meeste slachtoffers die er erg aan toe zijn lijden aan obesitas met een BMI die groter is dan 30. Daar vallen ook de meeste dodelijke slachtoffers.

Een sterk immuunsysteem staat er garant voor dat je minder gemakkelijk het slachtoffer wordt van het coronavirus. Want men is er nog altijd niet in geslaagd de geheimen van het virus compleet te ontraadselen. Bovendien wordt er gewaarschuwd voor een nieuwe golf. Aan de slag met je immuunsysteem dus!

Voor de rest tast men nog zo’n beetje in het duister. De specifieke antilichamen voor covid-19 worden bovendien alleen aangetroffen in de meest ernstige gevallen en dat is bij 1 op de 5. Daardoor rijst bij sommigen het vermoeden dat het aantal besmettingen vijfmaal groter is dan de vastgestelde gevallen met antilichamen. Dat is hoopgevend, want dat betekent ook dat het percentage dodelijke gevolgen minder aanzienlijk zou kunnen zijn. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er talrijke doden zijn gevallen en dat is ten zeerste te betreuren.

Merkwaardig is dat hoewel mensen die waren blootgesteld aan of contact hebben gehad met geïnfecteerde personen en SARS-CoV-2-specifieke immunoglobuline A (IgA) -antistoffen in hun slijmvlies hadden, daarentegen geen virusspecifieke antistoffen in hun bloed hadden. De sterkte van antivirale immuunreacties, inclusief activering en ontwikkeling van T-cellen, neemt namelijk af met de leeftijd. Dit zou een verklaring kunnen geven waarom ouderen veel vatbaarder zijn voor ernstige COVID-19 ziekte en overlijden.

Het immuunsysteem kan ook optreden als er kruisreactiviteit is met een andere zeer vergelijkbare ziekteverwekker. In het geval van COVID-19 zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan andere coronavirussen die verkoudheid veroorzaken, immuniteit kan verlenen tegen SARS-CoV-2. Men heeft trouwens ook vastgesteld dat tussen 40% en 60% van de mensen die niet zijn blootgesteld aan deze nieuwe coronavorm nog steeds resistentie tegen het virus hebben op het niveau van de T-killercellen.

Er is ook onderzoek in Zwitserland gebeurd waaruit blijkt dat de specifieke SARS-CoV-2 antilichamen alleen gevonden worden in de ernstigste gevallen en dat is ongeveer 1 op 5. Daarom concluderen sommigen dat de verspreiding van het virus veel groter is, wel vijfmaal groter, dan de officiële cijfers aangeven. De zogenaamde cytokinestormen waarbij de aangeboren immuunrespons veel te heftig reageert en dus de normale werking van de longen blokkeert, is nog altijd punt van discussie. Men weet ook nog altijd niet waarom bij de overgrote meerderheid, zijnde meer dan 81 tot 85 percent, de ziekte zich ofwel niet, ofwel manifesteert als een voorbijgaand griepje.

Wat moeten we hieruit praktisch concluderen?

Dat we er moeten naar streven een goede algemene gezondheid op te bouwen, zodat het virus geen of weinig vat heeft op ons. Dat betekent in de eerste plaats gezond eten, met vermijden van tabak, alcohol, suiker, geraffineerde producten en dat we moeten overschakelen op volwaardige kost: fruit, groenten, volkoren, en water en koffie als drank, geen frisdrank. Liever vis dan vlees vanwege de Omega-3 vetzuren, want zoals we recent hebben gezien, is er weer een belangrijke haard uitgebroken in een vleesverwerkend bedrijf in Duitsland. Daarnaast zijn voldoende slapen en dagelijkse beweging eveneens van essentieel belang.

Tenslotte heeft men vastgesteld dat iemand met een goed immuunsysteem de dans gemakkelijker ontspringt. Daarvoor zijn vooral de vitamines C en D van belang (fruit, groenten, roomboter en zonneschijn) en ook de mineralen selenium, zink en magnesium. Deze vind je vooral in vis, schaaldieren en noten. En natuurlijk zijn Echinacea en Katsklauw samen met bèta-glucaan echte boosters van de immuniteit.

Een tip: Wil je er zeker van zijn dat je je immuunsysteem op de beste manier versterkt, denk dan aan Echinacea4Max van Alkpharma.

Je vindt Echinacea4Max in de apotheken met CNK-bestelnummer: 3139-581.

Je kan het ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer