mei 3, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

De ultieme tips: Hoe blijf je langer jong?

Het wonderkruid is nog niet uitgevonden. Sedert de grondlegging van de wereld wordt er koortsachtig naar gezocht. Sommigen hebben voor het levenselixir hun leven gelaten. Bestaat de eeuwige jeugd wel? Kunnen we vermijden dat we oud worden? Duidelijk niet. De dood hoort bij het leven. Wel kunnen we verhinderen dat we voortijdig oud worden. We kunnen domme dingen vermijden, ongevallen helpen voorkomen, ons gezond verstand gebruiken in het verkeer en vooral een gezond leven leiden. Daarover hebben we het trouwens dagelijks in deze rubriek. Langzamerhand zijn we wel bekend met gezond makende levensgewoonten: gezond eten, gezond denken, gezond handelen. Drie slogans die staan voor een heel levensprogramma. We kunnen ook kijken naar sommige groepen in de bevolking. Waar tref je mensen aan die langer en gezonder leven dan de doorsnee man of vrouw in de bevolking?

Dat je meer risico loopt vroeg te sterven als je veel rookt, alcohol gebruikt en vet eet, is iedereen zo langzamerhand wel duidelijk. Dat je veel vitaminerijk voedsel met verse groenten en vruchten moet gebruiken is eveneens vanzelfsprekend. Dat je moet bewegen en zo vaak mogelijk gezonde lucht inademen is voor niemand een geheim. En dan nog?

De rust en de vrede

Kijk naar de monniken. Onder hen vind je nog mensen die een uitermate hoge leeftijd bereiken. Tachtigers en mensen van negentig zijn eerder regel dan zeldzaamheid. Monniken die een reguliere levenswijze hebben, zoals bijvoorbeeld de Trappisten scheren hoge toppen. Ze leven vegetarisch, roken noch drinken, ondanks de naam op het flesje en… ze leven in de vrede des harten en genieten de eeuwige rust reeds op de wereld. Dat betekent niet dat ze geen problemen kennen, geen twijfels hebben, niet gekweld worden door leed of ongemak, maar ze hebben in elk geval dat voor op de wereldse manier van leven dat ze dagelijks tot rust en inkeer kunnen komen en tijd nemen voor alle belangrijke facetten van het leven: inkeer, gezond eten en een bezigheid op een natuurlijk ritme. Of ze het doen uit overtuiging dan wel om een leven te leiden vrij van zorgen, is een andere vraag.

We luisteren niet meer naar de wetten van de natuur. We gaan niet meer met de natuur om. We vertoeven haast niet meer in de natuur. Ook zorgen vermijden en moeilijkheden uitpraten, omgaan met aangename mensen. Dat is het geheim van een gelukkig leven.

Zoals de meeste mensen onder ons hun bestaan leiden, lijkt het op een versnelde film. Ze hollen en haasten zich hals over kop in het leven. Ze vergeten te leven, zo enorm zijn ze benomen door de dagelijkse bezigheden. De stress is voor velen zo ondraaglijk dat ze lijden onder slapeloosheid, concentratiestoornissen en allerlei psychosomatische problemen, gaande van maagziekten, hartkloppingen, huidaandoeningen tot spasmen van darmen en spieren.

Zo lang het tot functionele storingen beperkt blijft, valt het mee, tot… het probleem uitgroeit tot een orgaanziekte en de weg terug erg moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.

  • Probeer het leven van de monniken wat te imiteren. Dat betekent in de eerste plaats dat ze de vrede des harten nastreven en vaak ook bereiken. Moeilijkheden, stenen des aanstoots moeten worden uitgepraat of uit de weg gegaan. Probeer niet een leven te leiden dat niet voor jou is weggelegd. Tracht niet door imitatie, door jaloersheid of overdreven eerzucht een doel te bereiken dat je schade kan toebrengen.
  • Tevredenheid is de eerste steen voor het gebouw waar geluk woont. Geen enkel persoon is gelukkiger geworden door bezit aan bezit toe te voegen of door de macht achter zijn naam te vergroten. Je moet uiteraard comfortabel en veilig kunnen leven, maar als het streven naar macht en bezit je gezondheid bedreigt, wat heb je er dan mee gewonnen?
  • Het is nog maar de vraag hoeveel mensen eigenlijk een levensfilosofie hebben, een leidmotief van waaruit ze hun leven en hun streven opbouwen. Heel wat mensen hebben geen programma, noch voor de dag, noch voor de week, noch voor het jaar zelfs niet voor hun leven. Hun streven wordt door de goesting van de dag bepaald. We hoeven ons ook geen zorgen te maken voor volgend jaar, hoewel vooruitziendheid en gezond verstand veel problemen kan helpen voorkomen, maar zich zorgen maken voor problemen die misschien ergens kunnen opduiken is vernietigend voor de gezondheid. Wie tevreden leeft en vrede heeft met zichzelf en het leven, leeft langer en is zelden ziek.

Hoed je voor stress

  • Mensen wiens stofwisselingsintensiteit op volle toeren draait, die een hoge stressfactor hebben, zijn sneller ziek, moeten vaak medicijnen slikken en hebben een lagere levensverwachting. Managers die van de ene plaats naar de andere jagen, die haastig eten, die bezeten zijn door cijfers en successen vragen om moeilijkheden. Sportlui die door dadendrang bezield zijn en zichzelf niet sparen en hun resultaten laten primeren boven hun gezondheid hebben een kleinere levensverwachting dan de monnik die volgens de wetmatigheid van de natuur en het leven leeft. Als je ’s avonds je hoofd tevreden te ruste kan leggen is dat de beste garantie dat je ’s anderendaags weer gezond opstaat en gezond blijft.

Voldoende slaap en ontspanning

Die stress is een energieverslindende factor die met het lichaam een echte slijtageslag levert. Er is geen enkel orgaan dat niet nadelig beïnvloed wordt door overspanning, te grote spanning of hoe je stress ook noemen wil. Daardoor gaat de maag, het hart, de lever, de ingewanden, zelfs de longprestatie en de emotionele mogelijkheid van het lichaam achteruit. Als je al die problemen meemaakt, als je over je toeren gaat en niet meer tot rust komt, is het de hoogste tijd om even halt te houden, jezelf te ondervragen en een nieuw programma uit te stippelen dat je in staat moet stellen weer tot jezelf en de rede terug te keren.

Het is te gek je gezondheid gevaar te laten lopen door het feit dat de inertie van de mallemolen waarin je zit niet vanzelf tot stilstand kan komen. Je moet eruit! Gebleken is trouwens dat mensen die voldoende slaap hebben en zich voldoende lang kunnen ontspannen, ook langer leven. Wie goed slaapt, kan de stress uit zijn kleren jagen en wie voldoende ontspant, kan de zorgen vergeten en opzijzetten, of heeft ze eerst opgelost en dat is nog het beste van al.

Je moet proberen eens wat lui rond te hangen en te genieten van het leven zelf. Vaak wordt deze zin in ongunstige betekenis gebruikt en de bedoeling van velen is erop los te fuiven en bandeloos te genieten en te slurpen van allerlei genoegens zonder maat, hoewel dat nu in coronatijd wat lastiger is.

De echte ontspanning vind je in de natuur – dat heeft corona ons tenminste al geleerd – en in creatieve, kunstzinnige en sportieve activiteiten, vooral als ze met mate en verstandig zijn beoefend. Je moet gewoon leren leven met de wetten van de natuur. Die kan je niet straffeloos overtreden. Kijk naar de dieren, die respecteren hun instinct, wij hebben verleerd ernaar te luisteren.

Misschien heb je wel nood aan een beetje hulp uit de natuur om gemakkelijker tot rust te komen.

Dan is Passiflora geknipt voor je.

Een tip: Passibell van Fytobell.

Je vindt Passibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953. Of je kan Passibell ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer