jan 29, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom heeft de ene wel en de andere geen last van hooikoorts?

Alsof het niezen en hoesten door corona nog niet genoeg zijn, komt er een nieuwe dreiging op ons af: de eerste lentebloeiers. De tijd gaat weer aanbreken dat miljoenen mensen in dit land zullen beginnen niezen en snotteren, als gevolg van de eerste pollen die gaan circuleren, kortweg hooikoorts genaamd. Hooikoorts heeft natuurlijk niets met hooi te maken, want het ontstaat als men stuifmeelkorrels van sommige planten inademt, terwijl ons lichaam die als vreemd beschouwt. Normaal worden dan antistoffen geproduceerd. Bij sommigen worden er meer antistoffen geproduceerd en die krijgen dan hooikoorts. Stuifmeelkorrels in planten, bloemen en bomen zijn hiervoor verantwoordelijk.

De meest voorkomende grassen die het op hooikoortspatiënten gemunt hebben zijn: reukgras, handjes gras kopaar, beemdlangbloem, Engels raaigras, riet, veldbeemdgras, timotheegras en fioringras.

Bij de kruidachtigen zijn volgende exemplaren vooral de schuldigen: alsem, de kale, driedelige en valse ambrosia, absint, bijvoet, margriet, paardenbloem, smalle weegbree, witte of melgansevoet, loogkruid en Solidago of guldenroede.

Bij bomen zijn het dan weer ceder, esdoorn, grauwe els, ruwe berk, hazelaar, beuk, zevenboom, eik, iep, olijf, Californische notenboom, esdoorn en wilg. De hazelaar zit nu al te wachten om de eerste pollen te lossen, gezien het zachte “winterweer”.

Het lichaam is een vernuftig geschapen machine die als alles goed gaat zichzelf kan genezen en gezond houden. Soms moeten we wat bijsturen en dat begint met gezond voedsel en zuiver water.

Onderdrukker cellen

Het principe is wel goed bekend. In onze slijmvliezen en in de huid zitten vele duizenden mestcellen. Daarin zijn enorme voorraden histamine opgeslagen. Als antistoffen IgE op die mestcellen gaan zitten op een receptor of aangrijpingspunt, dan is de mestcel gesensibiliseerd. Als elementjes uit het stuifmeel op die antistoffen gaan zitten doen zich een aantal veranderingen in de mestcel voor. Als Ca ++ in de mestcel binnendringt, komt histamine vrij en allerlei andere mediatoren die bij de patiënt hooikoorts veroorzaken.

Als stuifmeelkorrels door een patiënt worden ingeademd lossen ze gedeeltelijk op als ze in contact komen met het neusslijmvlies. Ze komen op die manier in het bloed terecht en worden door bepaalde cellen, de macrofagen herkend. Die macrofagen geven aan andere bloedcellen, de zogenaamde T-helpercellen een signaal door. Die herkennen dat stuifmeelkorreltje en ze geven op hun beurt een signaal door aan de B-cel. Deze B-cel, de B-lymfocyt genoemd, gaat nu antistoffen produceren tegen dat stuifmeel. Als er niets gebeurt dan gaat die B-lymfocyt in uitbundige mate maar voortdurend antistoffen IgE produceren. Gelukkig kan dat niet ongelimiteerd doorgaan, want er zijn in het lichaam niet enkel T-helpercellen, maar ook T-onderdrukkercellen. Die gaan aan de B-lymfocyten signaleren dat er een grens is aan de productie van antistoffen. Een T-onderdrukkercel gaat op die manier de activiteit van de T-helpercellen boycotten. Gelukkig maar. Als deze twee cellen: de T-helpercel en de T-onderdrukkercel evenwaardig zijn aan elkaar, dan heeft men te maken met een gezond lichaam. Als de onderdrukkercellen hun werk niet goed doen, dan heeft men hooikoorts. Het is wel typisch voor allergische patiënten dat de onderdrukkerscellen minder actief zijn. Ze maken dus in overdreven mate antilichaam IgE aan.

Vooraleer zo’n mestcel gesensibiliseerd is verloopt er soms een jaar. Het eerste jaar ademt men stuifmeel in, daardoor wordt de mestcel overgevoelig en als het jaar daarop de patiënt opnieuw stuifmeel inademt, schiet heel het mechanisme in werking. De bloedvaten die histamine herkennen gaan open staan, men krijgt een vasodilatatie. Als het vocht uit de bloedvaten in het weefsel vloeit, krijgt men een zwelling van het neusslijmvlies en dus een neusloop. Het slijmvlies produceert overmatig veel slijm. Het gladde spierweefsel gaat constrictie vertonen, trekt samen, zodat deze spieren die rond de luchtpijpen zijn gewikkeld aanleiding geven tot het ontstaan van astma. Dat is het mechanisme.

Ademhaling

Naast hooikoorts en allerlei allergische reacties, kan de patiënt ook te maken krijgen met CARA, de afkorting van Chronische Aspecifieke Respitaroire Aandoeningen. In deze ziektebeelden treffen we vooral astma, chronische bronchitis, emfyseem en astma-forme bronchitis. Alle vier de aandoeningen tasten het ademhalingssysteem aan en ze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: de luchtpijpen worden erdoor vernauwd. De patiënt kan het daardoor erg benauwd krijgen en heeft voortdurend last van hoest.

Men beschouwt iets als chronisch als het probleem zich gedurende minstens twee jaar heeft voorgedaan en op zijn minst gedurende drie maanden per jaar optreedt. Deze vier aandoeningen uiten zich op een aparte manier.

Bij astma is het vooral de kortademigheid die van belang is. Er kan ook hoest bij zijn en slechts op het einde van de aanval kan er wat taai slijm bij zijn. Daarentegen is er bij astma-forme bronchitis een blijvende kortademigheid die in de loop van het jaar erg kan variëren. Hun last is -in tegenstelling tot de echte astmapatiënten- wel blijvend en het hele jaar door, terwijl de echte astmapatiënten vaak maandenlang klachtenvrij kunnen zijn.

Bij chronische bronchitis is er vooral hoest en slijm. Niet iedereen die chronische bronchitis heeft, is ook kortademig. Als ze verkouden zijn, hebben ze wel last van kortademigheid.

Tenslotte is emfyseem een probleem dat meestal op latere leeftijd optreedt. Ze hebben permanent last van kortademigheid en vooral last bij het uitademen. Natuurlijk zijn deze ziektebeelden niet altijd mooi afgelijnd en ze kunnen vloeiend in elkaar overgaan of door elkaar lopen.

In elk geval is het hoofdkenmerk van CARA een veralgemeende vernauwing van de luchtpijpen. Er is ook een overmatige aanmaak van slijm. Daardoor worden ook de luchtwegen vernauwd. Soms kunnen bij astma zelfs de volledige luchtpijptakjes worden afgesloten.

Ook de spiertjes rond de luchtwegen komen in kramp en gaan samentrekken, zodat de luchtwegen nog meer vernauwd worden. Emfyseem is meer een ziekte van de longblaasjes, die hun elasticiteit verliezen, de normale structuur verdwijnt. Langdurige ontsteking van de luchtpijpvertakkingen kan emfyseem doen ontstaan.

Het terrein of de weerstand is belangrijk

Vaak wordt door natuurartsen over „het terrein” gesproken. Daarmee bedoelen ze niet zozeer bacteriën en virussen die een rol spelen, maar wel de toestand en algemene verzwakking van de patiënt. Hemolytische streptokokken zijn gevaarlijke ziekteverwekkers waardoor men een angina of keelontsteking met koorts kan krijgen, maar ook nierontsteking en hartspierontsteking horen tot het klassieke terrein van dit virus. Maar het terrein zal bepalen of men al dan niet ziek wordt, want meer dan 40 percent van de schooljeugd heeft in de winter dit virus in de keelholte zonder er ziek van te worden. Waarom worden ze niet ziek? Het ligt aan het terrein, de mogelijkheid om weerstand te bieden aan ziekteverwekkers. Prof. Vincent heeft dat terrein gedefinieerd en in getallen uitgedrukt. Sommigen spreken over het basis-bio-regulatiesysteem om een immunologische respons op te bouwen. Enzymatische reacties spelen daar een rol in. De huidige stand van de wetenschap begrijpt er nog lang niet alles van.

Wel kunnen bepaalde factoren al gemeten worden. Op die manier kunnen jaren van te voren ernstige ziekten worden voorzien en heeft de patiënt ook de mogelijkheid om er tijdig op in te spelen.

Alle ziekten, maar ook voedsel, geneesmiddelen en fysieke en psychische toestanden hebben invloed op het leven en de gezondheid. Want gezond, organisch en levend voedsel is niets anders van geconcentreerde energie die ons door de schepping wordt aangeboden.

Elk levend organisme heeft cellen die zich gedragen als een batterij: die ontlaadt zich bij inspanning, en laadt zich weer op door rust en door voeding. Tegelijk heeft die batterij ook veel water nodig als geleider. Vandaar dat we per dag minstens 2 liter gezond water moeten drinken opdat de holle ruimten tussen de cellen zich zouden kunnen opladen met energie. Dood water heeft dan ook een negatieve invloed op de cellen en op onze energiehuishouding. Alle dode producten en kunstmatige middelen die aan voeding en drank worden toegevoegd, zijn dus schadelijk voor de energievoorziening van het lichaam. Door toevoegingen en behandelingen verdwijnt de magnetische waarde en kracht van water. Ook bij ziekte verandert het magnetisch veld van de cellen, zelfs bij een verkoudheid is dat al te meten. Als alle magnetisme weg is uit het organisme, dan is men dood. Vandaar het belang van levend voedsel en levend water. Dat moet ook dienen om de weerstand te wapenen tegen aanvallen van virussen en bacteriën.

En je kan dat zelf ook ondersteunen met probiotica.

Een tip: Allobiose van Fytobell met miljarden goede bacteriën die je echt nodig hebt.

Je vindt Allobiose van Fytobell met CNK-bestelnummer: 2121-226.

Of je kan Allobiose van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je weerstand zal verjongen en sterker worden zodat die baas blijft als allergische aanvallen dreigen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer