aug 4, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

ANGST: Waarheid en verzinsel over fenomenen rond de gezondheid

We leven voortdurend in angst. Onze maatschappij is er een die drijft op een cultuur van angst. Soms wordt die door de overheid gewild gecreëerd, soms ontstaat de angst door fakenews, soms is de angst terecht. Hoe maak je het onderscheid tussen waarheid en verzinsel en hebben we reden om angstig te zijn, of doen het enkel onszelf en de anderen aan?

Neem bijvoorbeeld de zon. Durf ik mij überhaupt nog in de zon wagen nu je overal om je heen verontrustende verhalen over de stijging van het aantal huidkankers hoort? Is de kwaliteit van ons kraantjeswater echt wel zo goed als wordt beweerd? Loop ik gevaar op het krijgen van een hersentumor bij veelvuldig gebruik van mijn GSM of i-Phone? Die dolle-koeienziekten maken me bang, doe ik er niet goed aan rundsvlees helemaal van het menu te schrappen? enz… Er zijn nog vele, gelijkaardige vragen die regelmatig door ons hoofd spoken. Daarom een kort en duidelijk antwoord op de grootste vragen en angsten die bij het publiek heersen.

Leidt zonnebaden tot huidkanker?

De angst: huidkankers zijn schrikbarend toegenomen. De laatste 15 jaar spreekt men zelfs van een verdubbeling van het aantal gevallen en de jongste vijf jaar heeft men het over een verdrievoudiging. Dit is o.m. een gevolg van het dunner worden van de ozonlaag, waardoor de ultraviolette stralen ons ongestoord kunnen bereiken. Bovendien liggen van langsom meer mensen pardoes in de zon zonder voldoende bescherming. Ze willen gewoon bruin zien.

Een bezoekje aan de tandarts is altijd nuttig. Maar de kwikvullingen zijn dat minder, omdat gebleken is dat ze schadelijke stoffen afgeven.

De waarheid: Het bewijs dat er een direct verband bestaat tussen de aantasting van de ozonlaag en het toenemend aantal huidkankers is nog altijd niet geleverd. Op de eerste plaats is en blijft het de zon die verantwoordelijk is voor deze kwaal. Daarom doet men er goed aan overdag tussen 11 en 15 uur uit de zon te blijven en nooit zonder een beschermende zonnecrème uit te gaan. Draag vooral zorg voor de veiligheid van de kinderen want hun huid is het meest kwetsbaar.

De huid heeft trouwens een geheugen en telt overlast van de zon gewoon op. Niet iedereen heeft dezelfde huidbuffer, dus de kans dat je huidkanker krijgt, kun je niet algemeen berekenen. Dat hangt af van je gevoeligheid, maar ook van de overdreven ijver in de zon of op de zonnebank te willen bruinen. Volgens specialisten lopen ze al een grote kans in hun latere leven door de ziekte getroffen te worden als ze tijdens hun kinderjaren zelfs amper 3 zonnebranden hebben opgelopen!

Hersentumor door GSM?

De angst: Wie veelvuldig gebruik maakt van zijn GSM, loopt een verhoogd risico op het krijgen van een hersentumor omdat deze mobiele telefoons een soort microwave-stralen uitzenden (zoals bij radar) die schade toebrengen aan weefsels, dus ook aan het brein, omdat de antenne daar vlak in de buurt zit. Andere funeste bijwerkingen zouden zijn dat je grotere kansen loopt op het ontwikkelen van kanker, astma of de ziekte van Alzheimer.

De waarheid: wetenschappers die verbonden zijn aan de Amerikaanse universiteit van Washington, Seattle, hebben vastgesteld dat er wel degelijk schade wordt toegebracht aan het DNA in de hersencellen van ratten als deze dieren regelmatig worden blootgesteld aan de straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden. Hoewel daaruit zou kunnen worden afgeleid dat weefselbeschadiging kan optreden als deze stralen bij de mens veelvuldig op een bepaalde plek worden gericht, is dat tot nog toe niet bewezen. De vraag is natuurlijk hoe deze feiten kunnen worden bewezen. Afgezien van de ethische problemen bij dergelijke proeven, is het toch altijd een probleem omdat er grote bedragen en hele systemen mee gemoeid zijn. Een zuiver objectief gegeven zal je dus niet moeten verwachten, toch niet op korte termijn. In elk geval bestaat geen eensgezindheid over de schade van elektromagnetische straling, of die nu afkomstig is van Gsm-toestellen, of van anderen elektrotoestellen of motoren, of van hoogspanningskabels die boven woongebieden lopen. In elk geval is het verstandig om de telefoon bij het bellen niet meteen tegen het hoofd te houden, liever gebruik te maken van oortjes of de afstandsluidspreker en een gesprek kort te houden.  en vooral niet in een besloten kleine ruimte zoals een kooi van Faradaye die de auto is, te telefoneren zonder externe antenne.

Dolle-koeienziekte en rundsvlees

De angst: de „mad cow disease” of dolle-koeienziekte oplopen door het eten van rundsvlees met als afschuwelijke gevolgen waanzinnig te worden of, erger nog, aan de gevolgen van de ziekte te overlijden. Hoeveel kansen heb je daarop?

De waarheid: de slachtoffers, bij wie na hun dood werd vastgesteld dat ze aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob leden (de menselijke vorm van BSE of dolle-koeienziekte), zijn inderdaad gestorven aan de gevolgen van het eten van besmet rundsvlees. Bovendien is het zo dat ook in ons land op verschillende plaatsen patiënten aan de gevolgen van deze ziekte zijn gestorven. Een tijd geleden zijn in het ziekenhuis van Sint-Niklaas drie dergelijke patiënten opgenomen geweest.

Wil je op veilig spelen, dan moet je daar zelf de nodige conclusies uit trekken. Er wordt trouwens op vele manieren met vlees gesjoemeld, zowel met de productie, de verwerking als de import. Schakel over op vis, kalkoen, kip, wild, struis-, paarden-, veulen- of kangoeroevlees of kies radicaal voor een dieet op basis van groenten, fruit, noten en granen.

Amalgaam kwikvullingen in tanden gevaarlijk?

De angst: het kwik in onze vullingen vergiftigt ons lichaam. Als deze kwikdampen uit onze kiezen vrijkomen, kunnen ze onze afweer aantasten, ernstige nier- of leverkwalen veroorzaken en ons met neurologische problemen opzadelen.

De waarheid: Al bijna een eeuw lang wenden tandartsen kwik aan bij de behandeling van hun patiënten omdat er geen goed alternatief bestond. In ongebonden toestand is kwik een zeer toxische stof. Maar in amalgamen verwerkt, werd beweerd dat kwik „gebonden” is en daardoor als veilig moest worden beschouwd. De amalgaamlobby is evenwel zeer sterk. Vandaar dat er twee grote stromingen zijn: de pro’s en de contra’s. Waar tot een paar jaar geleden de pro-amalgaamlobby agressief was en dus ook tandartsen die het tegendeel durfden te beweren voor de orde sleepten, is hun combativiteit wel sterk verzwakt.

In Scandinavië is het verboden voor zwangere vrouwen om de tanden te laten vullen met amalgaam. Een recente Duitse studie heeft uitgewezen dat er wel degelijk kwik vrijkomt uit amalgaam als men proefpersonen een tijdlang op kauwgom liet knabbelen. Er zat kwik in het speeksel. Beweren dat het veilig is, is dus op zijn minst onvolledig en niet juist. Daarom zullen biologisch werkende tandartsen het zekere voor het onzekere nemen en de kwikamalgamen vervangen door zogenaamd witte vullingen. Goud en porselein zijn nog altijd het veiligst, gevolgd door witte synthetische vullingen. De amalgaamlobby is intussen al wat kalmer geworden en zelfs de officiële school geeft al toe dat er „misschien soms problemen kunnen zijn”. Reden om voorzichtig te zijn dus. Als je merkt dat ziekten moeilijk genezen of dat er onverwachts problemen opduiken nadat je aan je tanden liet knutselen, is het moment gekomen om de mond te laten saneren of op zijn minst te laten onderzoeken.

Wordt voortgezet: Nog meer reden voor angst?

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer