aug 5, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Moeten we daar echt bang voor zijn?

Zeker met corona is het wantrouwen van veel mensen toegenomen tegenover de officiële berichten. Bovendien is als nooit tevoren in de geschiedenis de kans op informatie enorm, maar eveneens het risico op desinformatie. De vraag is hoe weten we het en moeten we er ons leven naar schikken. Gisteren hebben we al een aantal dagelijkse gebruiken doorgelicht en de waarheid van verzinsel proberen te scheiden, maar er zijn nog meer fenomenen waar veel mensen zich zorgen over maken, terecht of onterecht?

Hoe zuiver is leidingwater?

De angst: Leidingwater is besmet met allerlei onreinheden (zoals restanten van meststoffen) waardoor ons zenuwstelsel wordt aangetast en we allerlei vormen van kanker kunnen oplopen.

De waarheid: Onze watervoorziening behoort tot de veiligste ter wereld, ook al omdat loden leidingen stilaan de wereld uit zijn. Mocht er wat dit laatste betreft toch nog twijfel bij u heersen, haal er dan een loodgieter bij om dat te controleren. In ons water bevinden zich wel nitraten maar de hoeveelheden daarvan zijn acceptabel. Natuurlijk kan iets wat goed is nog altijd beter, want bepaalde parameters voor het bepalen van de zuiverheid van water komen niet ter sprake. Water dat hygiënisch en bacterieel zuiver is, kan van biologische waarde uit gezien biologisch dood zijn. Bovendien zijn er altijd nieuwe vervuilers die aan het licht komen zoals recent de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, Mechelen en Maasmechelen. Het is niet altijd duidelijk wie de waarheid spreekt.

Veel mensen stellen zich vragen bij de dingen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Is onze moderne leefwijze wel zo gezond en de dingen die we dagelijks gebruiken of eten, kunnen die geen nadeel opleveren voor de gezondheid?

Hoe hersenvliesontsteking voorkomen?

De angst: Via de media verneem je dat het aantal hersenvliesontstekingen van jaar tot jaar toeneemt. Ook in ons land zijn er regelmatig uitbraken zodat bij de bevolking zelfs de vrees bestaat dat het hier op een epidemie zou uitlopen. Wat kunnen we doen om die soms dodelijke ziekte, die door een virus of een bacterie kan worden veroorzaakt en die zowel de hersenen als het ruggenmerg aantast, te vermijden?

De waarheid: Bij veel mensen (zowat één op vijf) leeft de „Neisserie meningitidis”-bacterie in de neus- en keelholte zonder dat ze de ziekte ooit krijgen. Bij slechts 1 op 29.000 mensen breekt de ziekte uit. Daarvoor krijgt de bacterie de kans bij grote vermoeidheid of door slechte hygiënische omstandigheden. Je kan het van een ander krijgen via een nies-of hoestbui of tijdens het kussen. Nog steeds is meningitis in 10 percent van de gevallen een echte „killer”. Het aantal overlijdens is tijdens de afgelopen tien jaar echter met 30 percent afgenomen, wat dan weer goed nieuws is.

Hoe gevaarlijk zijn pesticiden in ons voedsel?

De angst: fruit en groenten bevatten resten van pesticiden, die kankerverwekkend zijn en schade kunnen toebrengen aan embryo’s, de zenuwen, de lever en de nieren.

De waarheid: De wetenschap is erin geslaagd aan te tonen dat de gezondheid van dieren erdoor wordt ondermijnd als die deze substanties in grote hoeveelheden toegediend krijgen. Jammer genoeg ruziën nog altijd allerlei instanties over de resultaten en de gevolgen, vooral omdat er weer zoveel geld en zo’n grote belangen mee gemoeid zijn. De overheid mag je in zo’n situatie ook niet vertrouwen omdat die zich toch laat manipuleren door politieke of commerciële belangen. In elk geval horen pesticiden niet thuis in het milieu en zeker niet in het lichaam van de mens. Het is wel aangetoond dat de mortaliteit onder boeren die veel in contact komen met bestrijdingsmiddelen veel groter is en dat ze vooral te maken krijgen met kanker. Mensen die in een landbouwstreek wonen hebben tevens het grootste risico op het ontwikkelen van allerlei ziekten (zoals lymfekankers) die met het gebruik van pesticiden in verband worden gebracht.

Babymelk gevaarlijk of niet?

De angst: Babymelk bevat zgn. „ftalaten”, waarvan er zijn die de vruchtbaarheid kunnen aantasten.

De waarheid: Europese gezondheidsdiensten accentueren dat de gezondheid van de baby’s geen enkel gevaar loopt. Dat wordt door andere artsen ontkend. Ftalaten horen niet thuis in voedsel.

Passief roken verkort het leven

De angst: Het is de schuld van de ongezonde rookgewoonten van aan nicotine verslaafde egoïsten die dag in, dag uit talrijke onschuldigen een verschrikkelijke kankerdood doen sterven.

De waarheid: Volgens recente rapporten sterven er in ons land jaarlijks ongeveer 25.000 mensen aan de gevolgen van passief roken en worden kinderen van rokende ouders blootgesteld aan een sterk verhoogd risico (viermaal zo groot als bij kinderen van niet-rokende ouders) regelmatig te lijden aan verkoudheden, astma, tonsillitis en oorontstekingen. Feit is ook dat vrouwen van rokende mannen gemiddeld zeven jaar minder lang leven dan vrouwen die een niet-rokende man hadden. Wie op kantoor zat waar vroeger fel gerookt werd, werd ook rapper ziek en bovendien duren allerlei ontstekingsziekten van de luchtwegen ook langer dan die van niet-rokende collega’s of van hen die in een rookvrije ruimte kunnen werken. Gelukkig is intussen de wet strenger geworden en mag in werkruimten en kantoren niet meer gerookt worden.

De PIL en TROMBOSE

De angst: De nieuwste generatie van contraceptieve pillen zou de gebruikers blootstellen aan een onverantwoord hoge kans op de vorming van bloedklonters.

De waarheid: Die veiligheid, zoals beweerd wordt, is relatief. Er zijn 30 gevallen van trombose op elke 100.000 gebruiksters. Wetenschappers zijn echter van mening dat de oudere pil veiliger was omdat slechts 10 op 100.000 vrouwen een trombose opliepen. In elk geval is de combinatie van tabak en de anticonceptiepil levensgevaarlijk, omdat dit de kans op het krijgen van een trombose aanzienlijk vergroot. Eigenlijk is dit de oorzaak van de meeste sterfgevallen bij jonge vrouwen.

Gevaarlijke röntgenstralen?

De angst: Tijdens de bestraling met röntgenstralen zouden lichaamscellen vernietigd worden, waardoor we vatbaarder worden voor kanker.

De waarheid: De kans dat je aan de gevolgen van de natuurlijke, atmosferische bestraling sterft, zijn achtmaal groter. De hedendaagse röntgenapparaten zijn veiliger zodat je evenveel kans loopt aan één bestraling te overlijden als je hebt te sterven aan de gevolgen van het roken van één enkele sigaret.

Maar je moet natuurlijk niet voor je plezier röntgenfoto’s laten maken.

Kunnen crèmes tegen acné de lever beschadigen?

De angst: Crèmes tegen acné, kunnen longen en lever beschadigen en tot ernstige artritis lijden.

De waarheid: Een antibiotisch geneesmiddel waaraan risico’s verbonden zijn, is minocycline (vooral als dat gedurende langere termijn wordt genomen). In ons land wordt dit medicijn oraal ingenomen met dagelijkse doses van 50 à 100 mg. per dag. Gevaarlijker is roacutane, een vitamine A-zuur derivaat, wat grote nevenwerkingen heeft en waarbij dus serieuze voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Gelukkig zijn deze medicamenten in ons land uitsluitend op voorschrift te verkrijgen. Er zijn gevallen bekend van patiënten die door het gebruik een ernstige ziekte opliepen. Gebruikers dienen dan ook door hun arts zorgvuldig gevolgd te worden.

Maar als je ergens met een vrees zit, is het altijd nuttig en verstandig om er met een ervaren arts over te spreken.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer