dec 6, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Gezondheid begint aan tafel

Gezond leven is een eerste vereiste om gezond te blijven en lang en gezond te kunnen leven. Maar soms gaat het eens mis. Dat is geen bewijs van het feit dat gezond leven geen waarde heeft en dat je de regels van de natuur kan verwaarlozen. Eén vogel maakt de lente niet, één voorbeeld is niet relevant voor alles en de hele wereld.

Toch zijn er wel mensen die er zich over verwonderen dat ze ondanks hun consequente levenswijze, toch ziek worden: weinig bewerkt vlees, meer vis, en vooral ook veel groenten en fruit. Soms zijn er mensen die ondanks hun gezonde levenswijze toch nog last hebben van hart- en vaatziekten of aan kanker doodgaan. Dat kan, maar de kans is veel kleiner.

Heeft het wel zin om gezond te leven en zich gezond te voeden als op een haast onrechtvaardige wijze ziekte en dood je komen te treffen? Je kan ook TE gezond bezig zijn, of althans denken dat je goed bezig bent, terwijl het omgekeerde het geval is. Zo is het drama bekend van een man in Engeland die was overleden als gevolg van het drinken van één liter wortelsap per dag.

Wat mag je wel en wat niet en hoe krijg je de beste garantie om gezond oud te worden?

Gezond leven is eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet je informeren en nadien beslissen!

Onze kennis neemt toe

Onze medische kennis neemt toe. Er gebeuren dagelijks wonderen op de operatietafel. Er worden steeds nieuwere en krachtigere medicijnen ontwikkeld en sommige zieken danken daaraan hun leven, zelfs hun lang leven. Maar heeft het de maatschappij beter en gelukkiger gemaakt is nog de vraag. Laat staan dat we het antwoord kennen op de vraag of we in de toekomst ouder zullen worden dankzij de moderne geneeskundige technieken. We weten het niet, evenmin of de verhalen over de korte leefwijze vroeger juist waren. Men stierf wel aan eenvoudige ontstekingsproblemen, maar was het leven en de natuurkracht zoveel minder? We sterven niet meer aan eenvoudige problemen, maar we kregen welvaartsziekten in de plaats.

Die welvaart heeft jammer genoeg en ongetwijfeld een zwarte keerzijde: beschavingsziekten nemen toe, terwijl de medische kennis en evolutie niet bij machte is deze problemen te verminderen, laat staan tot stilstand te brengen. Principes blijven evenwel bestaan: dat we een onderdeel zijn van de natuur en in de mate dat we daarmee in harmonie leven neemt onze kans op gezondheid en een lang leven toe. Hoe doen we dat? Gezond leven en welvaartsziekten vermijden?

Ziekten als hartinfarct, kanker, multiple sclerose, reuma, maakten vroeger heel wat minder slachtoffers dan nu. En toch hebben we nieuwe en geraffineerde medicijnen, hebben we hoogtechnologische onderzoeksmethodes, hebben we hopen informatie waar we vroeger gewoon geen weet van hadden. Als we oudere mensen mogen geloven, leefden de mensen vroeger, vooral voor de eerste wereldoorlog, nog veel natuurlijker en dus ook veel gezonder. Natuurartsen zoals Bircher Benner, Vogel, Moerman enz… bazuinden het uit dat wie gezond wil worden of het blijven, onvermijdelijk terug naar deze oorspronkelijke leefwijze zal moeten.

Kanker en voeding

Destijds stierf in de beschaafde wereld één op dertig personen aan kanker of hartinfarct. Thans is de verhouding één op vier. Dit verschil is voornamelijk te wijten aan de verandering in onze voedingsgewoonten. De smaak van de mensen werd geleidelijk veranderd door de voedingsindustrie. De consumptie van eiwitvoedsel zoals vlees, dat tegenwoordig ook al van bedenkelijke kwaliteit is, en waardeloze koolhydraten uit geraffineerde suikers is enorm gestegen. Als zoetmiddel wordt vooral witte industriesuiker en als voedsel vooral witte bloem gebruikt, naast grote hoeveelheden bewerkt vlees als eiwit: junkfood zeg maar. Vergelijk de voedingsgewoonten van de natuurvolkeren: Zij kennen geen reuma, noch artritis, geen aderverkalking, geen hoge bloeddruk en geen kanker. Pas als ze onze voedingswijze overnemen, worden ze eveneens kandidaat voor onze beschavingsziekten.

Betrouwbare info?

Heel wat natuurartsen zoals Bircher Benner, Dr. Moerman, Dr. Nolfi gingen er van uit dat voeding medicijn moet zijn en dat medicijn eigenlijk gezond voedsel is. Deze vaststellingen hebben op hen een heel diepe indruk gemaakt. Ze baseerden er tenslotte hun theorieën op. Publicaties over natuurgeneeskundige ervaringen werden door de academische geneeswijze, niet in dank afgenomen. En wijlen Dr. Moerman kreeg in Nederland ook heel wat kritiek over zijn „waardeloze gedachten”. Thans zijn er verschillende artsen die volgens hun methoden werken, zelfs in ziekenhuizen. Intussen is ook de geneeskunde voor een belangrijk deel een industrietak geworden die gebonden is aan de wet van winst en verlies en dus ook gebruik maakt van allerlei technieken om de consumptie te doen stijgen. Nieuwe machines moeten renderen, nieuwe methodes moeten worden uitgeprobeerd en gefinancierd. De gevolgen kennen we allemaal. Sommige geneesheren schrijven middelen voor omdat er voor hen een reisje of een geschenk aan vast zit, terwijl specialisten soms zonder medeweten van de patiënt, nieuwe geneesmiddelen uitproberen, ten behoeve van de research van de farmaceutische fabrieken. Preventie is wel een mooi woord, maar er wordt maar heel weinig aan gedaan. Je moet jezelf al sterk motiveren of op een arts vallen die zijn patiënten gezonde raad geeft, zodat ze gezond blijven.

Gezond, natuurlijk en volwaardig voedsel

Deze natuurartsen hebben eigenlijk pionierswerk verricht. Ze leerden de mensen dat er een belangrijke relatie is tussen wat ze doen, denken en eten enerzijds en hun gezondheid anderzijds.

Als je het voedsel dat voorbestemd is voor de mens, van een aantal vitale stoffen berooft, ze raffineert met andere woorden, moeten ze gebrek symptomen veroorzaken bij de mensen. Daaruit kunnen ernstige ziekten volgen. We hebben alle redenen om het voedsel zoals het door de natuur tot ons komt, onveranderd te gebruiken, en het volwaardig natuurlijk te laten. Deze volwaardige voeding helpt niet alleen gebreken te voorkomen, het kan ook helpen problemen die door verkeerde voeding zijn ontstaan, weer ongedaan te maken, met andere woorden, ons weer gezond te maken.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft ongetwijfeld enorme vorderingen gemaakt, de kennis en het inzicht in het functioneren van het lichaam enorm vergroot, maar toch moeten zogenaamd wetenschappelijke theorieën af en toe worden veranderd of bijgestuurd. Vroeger dacht de Wereld Gezondheidsorganisatie dat we heel veel eiwit nodig hadden. Omdat velen die raad opvolgden, ontstonden er weldra problemen voor de gezondheid. Later wijzigde dezelfde organisatie haar standpunt, als gevolg van de duidelijke cijfers die aantoonden dat het met de gezondheid van de mensen bergaf ging. De aanbeveling kwam, dat men met nog slechts 0,7 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht toekwam. Thans wordt 0,5 gram als richtlijn aangenomen. Voor iemand die 100 kilo weegt, zou dat amper 50 gram eiwit per dag betekenen. Bij een gemiddeld gewicht van 0 tot 70 kilo komt dat neer op een eiwitgebruik van 30 tot 35 gram.

Sommigen zitten daar het tienvoudige boven. Niet te verwonderen dat we allerlei gevaarlijke ziekten ontwikkelen.

Ideaal

Wat is dan ideaal?

 • Om te beginnen eet alles zo vers mogelijk.
 • Begin elke maaltijd met iets rauw: het ontbijt met fruit, de hoofdmaaltijd met groenten.
 • Vermijd geraffineerde suiker compleet. Ook voedsel waar dat aan toegevoegd is.
 • Rook niet en drink geen alcohol.
 • Eet meer vette vis en zeker geen bereide vleeswaren.
 • Geef de voorkeur aan wit vlees, vanwege de Omega-3.
 • Drink twee liter water per dag.
 • Drink af en toe koffie en (groene) thee.
 • Eet volwaardig: volkoren!
 • Denk positief
 • Ga wandelen.

Ziedaar het recept om zeer oud te worden en gezond te blijven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer