feb 12, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Lawaai kan je doof maken

Niet meer kunnen horen is de grootste straf die een mens kan overkomen. Voor sommigen is doofheid erger dan blind zijn. Het verarmt elk contact met de buitenwereld en hoewel we geen enkel zintuig kunnen missen, is niet meer of zeer slecht horen een geweldige handicap. Toch springen velen roekeloos met het gehoor om. Het gehoor beschermen is dus een levenslange opdracht.

We staan er eigenlijk niet bij stil, maar toch is het een wonder dat we kunnen horen. Een heel ingewikkeld systeem van buitenoor tot binnenoor en een net van zenuwen zorgt ervoor dat geluidsgolven via prikkels naar onze hersenen worden gestuurd en geïnterpreteerd worden in bruikbare informatie. Zo weten we wanneer lawaai op gevaar wijst, of wanneer het geluid aangename informatie levert, zoals muziek van een symfonisch orkest. Het oor is dus een heel gevoelig orgaan, want zelfs minieme geluidsprikkels kunnen worden ontvangen en ontleed. Toch springen vooral heel wat jongeren er heel roekeloos mee om. Maandagdoofheid is een verschijnsel dat heel wat leraren herkennen in de klas. Dan slaat de discodoofheid bij jongeren toe. En nu de disco’s gesloten zijn door corona komt het lawaai gewoon via de oortjes van smartphone of geluidsinstallatie binnen.

Ook bij verkoudheid en griep kan het oor betrokken zijn. Neem voldoende zink, vitamine C en bètacarotenoïden om na een verkoudheid snel te recupereren of verkoudheid en dus oorpijn te voorkomen. Maar het belangrijkste is: langdurig lawaai vermijden, want dat kan het oor onherstelbaar beschadigen.

Heftig lawaai

Bij heftig lawaai hebben we allemaal de spontane reactie de oren te stoppen, de handen tegen de oren te drukken, een heel vervelend gezicht op te zetten. Te heftig of brutaal lawaai wordt als onplezierig, zelfs als hinderlijk, soms als pijnlijk ervaren. En dat is het ook. De gevarengrens voor het menselijk oor ligt om en nabij de 80 decibel. Onder de 80 decibels is de kans op gehoorschade haast niet bestaande, zelfs al moet iemand zijn leven lang in een dergelijk geluidsniveau werken. Dat gebeurt veel, in allerlei ateliers: plaatslagerijen, garages, drukkerijen. Maar soms wordt dat niveau ook overschreden.

Blijvende schade

Gelukkig worden door veel werkgevers oordoppen ter beschikking gesteld en dat is maar goed ook, want boven de 80 decibels is de kans op blijvende en onherstelbare gehoorschade zeer reëel. Hoe hoger het decibelgetal en hoe langer de duur dat de patiënt eraan wordt blootgesteld, des te ingrijpender kan het letsel worden. Natuurlijk is het niet zo erg als je eens vijf minuten aan 100 decibels hebt blootgestaan, maar geregeld aan 90 decibels bloot staan is veel gevaarlijker. Het oor moet tijd hebben te recupereren. Men neemt aan dat het oor viermaal meer tijd nodig heeft om te recupereren dan het heeft blootgestaan aan lawaai. Telkens wanneer het geluidsniveau met 3 decibels omhoog gaat, mag u er maar half zo lang worden aan blootgesteld. Bijvoorbeeld als je bij 83 decibels vier uur maximum blootgesteld mag zijn, dan is dat bij 86 decibels amper nog 2 uur.

Luister naar de stilte

Mensen die geregeld voor hun beroep of hun amusement in een lawaaierige omgeving moeten vertoeven, moeten beslist hun oren beschermen met oordoppen of een isolerende koptelefoon. Van zodra ze een pijngewaarwording krijgen bij lawaai moeten ze meteen hun oren beschermen of een andere ruimte opzoeken. De pijngrens ligt rond de 120 decibel. Dat is het geluid van een opstijgende straaljager. Boven dit niveau treden beslist blijvende beschadigingen op van het oor. Ook mensen die beroepshalve met erg veel lawaai moeten omgaan en zich niet voldoende beschermen, lopen kans compleet doof te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitbaters van dancings, caféhouders, mensen werkzaam in staalwalserijen, drukkerijen en plaatslagerijen. Ook onder kuispersoneel dat veel moet omgaan met krachtige stofzuigers, komt gedeeltelijke doofheid zeker voor.

Verzorg ontstekingen meteen

Oorpijn kan niet alleen veroorzaakt worden door lawaai, maar ook door ontstekingen, allergie, eczeem, een aandoening van het gebit, de keel of gewoon hoofdpijn waarbij ook de zenuwen rond het oor zijn betrokken. In geval van een ontsteking kan je best een arts raadplegen, want er moet beslist worden voorkomen dat de ontsteking doorloopt naar het middenoor. Als je dit laatste niet verzorgt, kan de ontsteking doorgaan naar de hersenen met fatale gevolgen als resultaat.

Oorprop verwijderen

Oorproppen kunnen gemakkelijker worden verwijderd als je een paar druppeltjes Johannesolie in het oor laat druppelen. Tinctuur van Plantago lanceolata (weegbree) is goed werkzaam bij ontstekingen. Je kan het zowel inwendig innemen, als een druppeltje in het pijnlijke oor laten vallen. Het is werkzaam tegen bacteriën die het op het oor hebben gemunt. Bij oorsuizingen moet een arts worden geraadpleegd, want het probleem kan afkomstig zijn van externe factoren, die te maken hebben met bloeddruk, ziekten van de hersenen, de zenuwen of de halswervels. Enkel een bevoegd arts kan deze oorzaak bepalen, waarna het probleem op de juiste wijze moet worden verzorgd.

Maar de fout die meest van al wordt gemaakt, is dat we te weinig aandacht hebben voor de erg nare gevolgen die lawaai op ons gehoor en vooral op de kwaliteit van ons gehoor heeft gemunt.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer