apr 9, 2019 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Wie beweegt, leeft langer: minder hartziekten en minder kanker!

“Rust roest” zegt het spreekwoord en dat geldt op alle domeinen, vooral ook voor beweging. Uiteraard moet je af en toe rusten, maar vooral ook in beweging blijven. In tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht moeten herstellenden na een ziekte, zelfs een probleem aan het bewegingsapparaat, blijven bewegen. Een grote Amerikaanse studie heeft nu uitgewezen dat het op elke leeftijd zinvol is om zelfs te beginnen bewegen, ook als men tot op latere leeftijd te lang heeft stil gezeten, bijvoorbeeld op kantoor.

Deze studie betrof meer dan 300.000 volwassenen in de leeftijdscategorie van 50 tot 71 jaar. De studie duurde veertien jaar en twintig percent van de onderzoekspersonen waren in die tijd gestorven, 22.000 aan hartziekten en 16.000 aan kanker. Uit het onderzoek bleek dat wie vanaf de middelbare leeftijd dagelijks beweging had genomen, 35 percent minder kans had om te sterven in die periode.

In beweging blijven, is heel belangrijk om lang en gezond te leven: minder hartziekten en minder kanker.

De studieleider Pedro Saint-Maurice van het National Cancer Institute in Bethesda, Maryland concludeerde dat het plezierig was om vast te stellen dat bij mensen die ondanks hun hogere leeftijd toch begonnen waren met dagelijks te bewegen, hun risico op ziekte en vroegtijdige dood aanzienlijk afnam.

Zelfs als je tussen je veertigste en zestigste levensjaar niet erg actief geweest bent, is het toch niet te laat en zeker zinvol om er mee te beginnen.

Als ze de cijfers vergeleken tussen mensen die heel hun leven inactief waren geweest en die welke op latere leeftijd met dagelijkse beweging waren begonnen, dan viel het op dat hun sterftekans om te overlijden aan een hartziekte met 42 percent was afgenomen en dat ze 14 percent minder kans hadden om te sterven aan kanker.

“De boodschap is dat fysieke activiteit belangrijk is voor een gezond en lang leven”, zei Dr. Per Ladenvall van het Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy aan de universiteit van Göteborg in Zweden.

Hoe we moeten bewegen heeft minder belang. Het voornaamste is dat we in beweging blijven. De norm is dat we per week minstens 75 minuten intensief moeten trainen (bijvoorbeeld touwtje springen of zwemmen) oftewel 150 minuten gematigd trainen zoals wandelen of rustig fietsen. Maar meer mag ook en dat is ook beter.

Er zijn zelfs extra voordelen te verwachten voor wie aerobe lichaamsbeweging doet: ofwel 300 minuten per week met matige training, ofwel 150 minuten per week intensieve beweging.

Wat men ook kiest, het moet bij uw schema en uw persoonlijkheid en mogelijkheden passen, maar beweging doet langer leven, dat is zeker.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer