jun 3, 2019 | Actueel | 0 Reacties

Net als nicotine beschadigt cannabis de longen

Hoewel het roken van hasj en marihuana (producten van de eenjarige Cannabis Sativa-plant) in ons land verboden is, wint de zogenaamde joint de laatste tijd aan populariteit, vooral bij onze overmoedige, jongere generatie.

Op lange termijn leidt het inhaleren van cannabis tot longemfyseem.

Daarom is het belangrijk te vermelden dat bij het inhaleren van cannabis vijfmaal méér teer en koolstofmonoxide vrijkomt dan bij de gewone sigaret.
Deze informatie komt van de Britse Thoracic Society.

Op lange termijn leidt deze slechte gewoonte tot longemfyseem. Dat komt erop neer dat de longen niet langer in staat zijn voldoende zuurstof op te nemen, waardoor de patiënt aan steeds erger wordende kortademigheid gaat lijden. Dit ziekteproces kan niet genezen worden. In het beste geval kan het tot stilstand worden gebracht. Hiervoor is het noodzakelijk te stoppen met roken en eventuele luchtwegeninfecties zo snel mogelijk te bestrijden.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Veel ouderen lijden aan ondervoeding

Veel ouderen hebben een probleem dat je kunt terugbrengen tot ondervoeding. Daar zijn verschillende verklaringen voor: de dure winkelkar, het feit dat ze zich moeilijker kunnen verplaatsen, slik- en kauwproblemen als gevolg van een slecht gebit, moeilijk te been zijn...

Lees meer

Hoe best omgaan met angstgevoelens?

Vorige week raakten de resultaten van de BELHEALTH-studie bekend, het "Belgian Health and Well-Being Cohort", waarin gepeild werd naar de stressbestendigheid van de Belgische bevolking. Daarin speelden volgens Medi-Quality verschillende elementen een rol: de...

Lees meer

Hoop voor wie kanker wil voorkomen

We zijn al jaren bezig met acties zoals “Kom op tegen kanker”. Dat is een heel mooi initiatief, maar de kans op het krijgen van kanker vermindert daardoor nog niet. Het ligt in de handen van de mensen zelf. Natuurlijk moet je wat geluk hebben met goede genen,...

Lees meer