jul 15, 2019 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe kan je jong blijven en toch ouder worden?

Niet alle mensen worden even oud. In sommige families is het een traditie om zeer oud te worden, terwijl dat bij anderen niet het geval is. Als men tot een familie behoort waarin het traditie is zeer oud te worden, mag men er van uitgaan dat de gemiddelde leeftijd 1,5 tot 3 jaar langer zal zijn. De erfelijke aanleg is dus mee bepalend voor de levensverwachting. Die veroudering is trouwens een zeer relatief begrip, want er zijn mensen die op hun veertigste biologisch ouder zijn dan vijftigers. De kalender van de verjaardag zegt dus niet alles.

Er zijn bijgevolg factoren die de veroudering kunnen versnellen, terwijl anderen het geheim kennen om ondanks de jaren toch jonger te blijven. Zo is het bekend dat gebrek aan activiteiten, zowel geestelijk als fysiek vroeger ouder maakt, terwijl de woonplaats er ook toe doet, want plattelandsbewoners leven gemiddeld vijf jaar langer dan stadsmensen. Het huwelijk heeft ook krachten als elixir, want gehuwden leven gemiddeld drie jaar langer dan ongehuwden. Corpulente mensen leven eveneens minder lang en de levensverwachting neemt recht evenredig af met het toenemen van het gewicht: hoe zwaarder men wordt, hoe minder lang men zou kunnen leven. Roken nog een negatieve factor: 20 sigaretten roken per dag verkort het leven met gemiddeld 7 jaar en wie het dubbele rookt, dus 2 pakjes per dag, leeft 12 jaar korter.

Ja je kan vele jaren toevoegen aan je leven. Hier tips om dat te doen.

Over oud zijn en ouder worden bestaan serieuze misverstanden. Door de nieuwe maatschappij en veel jongeren, worden de ouderen als onproductief en seniel beschouwd. Het is een algemeen denkbeeld dat alle ouderen cognitieve problemen hebben, zeg maar problemen hebben met het denken.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat slechts 20 percent van de 60-plussers een meetbare vermindering van de geheugenfunctie heeft.

Rust roest, zegt het spreekwoord, ook met betrekking tot het leven gaat dat op. Wie zijn geest niet jong houdt of niet over al zijn geestelijke vermogens kan beschikken, zal ook van het toenemen van de jaren niet kunnen genieten.

Vaak wordt over ouderen gesproken alsof ze dement zijn, maar dat zou niet het geval zijn, mochten ze hun belangstelling voor nieuwe dingen behouden en steeds nieuwsgierig blijven naar interessante onbekende dingen. Kijk naar acteurs: ze kunnen tot op zeer hoge leeftijd nog hele theaterstukken van buiten leren.

Kortom: het geheim is bezig blijven, zowel fysiek als geestelijk.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Zo kun je scoliose voorkomen en rugpijn verminderen

Scoliose is een veel voorkomend probleem. Het kan op elke leeftijd beginnen of waargenomen worden en betreft een scheefstand van de ruggengraat. In de plaats van dat de ruggengraat kaarsrecht zou zijn, heeft die een zigzag of S-vorm. Dat kan beginnen van in de jeugd...

Lees meer

De tien geboden voor een gezonde zwangerschap

Een gezonde baby krijgen is de droom van elke jonge moeder. Er worden over zwangerschap en kinderen krijgen veel praatjes verkocht, vooral bakerpraatjes, maar hoe kan een aanstaande moeder zich best gedragen om met de meeste kans een gezonde, welgeschapen baby ter...

Lees meer

DARMKWALEN: vaak is de ziel ziek

Darmklachten komen bijzonder veel voor. Als je bedorven voedsel hebt gegeten, overdadig hebt getafeld, te koud hebt gegeten of ijsgekoelde dranken zomaar naar binnen hebt gegoten, diepvrieskost zonder ontdooien op uw bord kreeg of besmet ijs hebt gegeten, zelfs gewoon...

Lees meer