jul 23, 2019 | Alle tips, Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Waarom is volkorenbrood beter?

Tijdens een internationaal symposium over vezelstoffen in de voeding, werd gesteld dat vele van de huidige welvaartsziekten wellicht te wijten zijn aan een gebrek aan ruwvezelstoffen in de voeding. De overtuiging dat een tekort aan vezels ook het ontstaan kan geven aan darmkanker, wint eveneens veld. Bij proeven op ratten werd darmkanker ontwikkeld door toediening van bepaalde scheikundige stoffen. Bij proeven werd aan een deel van deze besmette ratten tarwezemelen aan hun dieet toegevoegd. Er trad aanmerkelijk minder darmkanker op dan bij de ratten die geen zemelen gevoerd kregen.

Die zemelen bevatten, waardevolle mineralen en vitaminen van het type B-complex. Hieronder de vitaminen B1, B2, B3 en B6. De vitamine B1 is essentieel bij de omzetting van koolhydraten in het menselijk lichaam. Deze koolhydraten zitten overvloedig in het meellichaam van de graankorrel, maar de vitamine B1 ontbreekt hier evenwel. Daarom precies zijn voedingsproducten die enkel uit het meellichaam vervaardigd zijn, niet volwaardig te noemen.

Bruin brood is geen volkorenbrood. Soms worden er kleurstoffen en “verbeteraars” aan toegevoegd. Het is geen natuurproduct meer.

Tarwe wordt bij ons vooral gegeten onder de vorm van brood. Zoals we al hebben gezegd is enkel volkorenbrood als volwaardig voedsel te beschouwen. Soms wordt aan witbrood ook deel van die stoffen weer toegevoegd, die er van nature hadden kunnen inzitten had men de zemelen en de kiemen niet verwijderd. Er wordt dan wel gesproken over „verrijkt” brood, maar uiteindelijk voegt men gesynthetiseerde stoffen toe, terwijl die er van nature hadden kunnen inzitten. Een vreemde benaming is het dan alleszins!

Men moet er tevens op bedacht zijn dat vaak stoffen aan het brood worden toegevoegd om het een mooier uitzicht en structuur te geven. Het zijn de zogenaamde „meel- en broodverbeteraars”. Bovendien wordt vaak een grote hoeveelheid vet toegevoegd tijdens het bereidingsproces.
Eén van de toegevoegde stoffen, het kaliumbromaat, is in Japan bij proeven op ratten kankerverwekkend bevonden. Omdat vermoed werd dat die kankerverwekkende eigenschappen ook wel eens bij de mens konden van toepassing zijn, heeft de Japanse regering maatregelen getroffen om dit product sterk te beperken in de verwerking van brood. Wie gezond en natuurlijk brood koopt in een natuurwinkel of bij een alternatieve natuurbakker, zit niet met deze problemen opgescheept. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het brood zelf te bakken. Dit natuurbrood is uiteraard minder lang houdbaar en moet derhalve sneller geconsumeerd worden. De industriële vooruitgang die er voor gezorgd heeft dat een natuurproduct zoals volkorenbrood, vervangen werd door een industrieel product zoals wittebrood, heeft geleid tot een absolute achteruitgang in voedingswaarde, en zal er ook toe bijgedragen hebben dat het aantal mensen dat last kreeg van welvaartsziekten, toenam.
De gouden graankorrel heeft niet alleen door de eeuwen heen bewezen een volwaardig en gezond voedsel te zijn, maar blijkt nu ook een uitstekend preventief middel te zijn om welvaartsziekten te voorkomen. Twintig jaar geleden publiceerde de commissie van de National Academy of Sciences in de USA een dieetvoorschrift om elke dag volkorenproducten te eten, met het doel het kankerrisico bij de Amerikaanse bevolking te verminderen. Ook dicht bij ons vertelde 50 jaar geleden de Nederlandse arts Dr. Moerman het al: „Eet enkel volkorenproducten”.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer