okt 22, 2019 | Actueel | 0 Reacties

Voedsel boordevol gevaarlijke pesticiden

In Frankrijk is het verboden om nog glyfosaat door particulieren te gebruiken. Ook in ons land zijn er al stappen tegen ondernomen. Men begint toch in te zien dat de vergiftiging van ons voedsel een groot probleem is en dat er ernstige ziekten uit kunnen voortkomen. Denk aan de dioxinecrisis in ons land, maar er zijn  nog meer problemen.

Ons voedsel bevat heel wat restpesticiden. Groenten en fruit goed spoelen, kan al heel wat helpen.

De consument zal ook niet graag horen dat in tweeëntachtig procent van alle chocoladestalen lindaan wordt gevonden. Lindaan is een berucht pesticide, dat in verband wordt gebracht met bloedstollingsproblemen, leukemie en ernstige vormen van bloedarmoede. Helaas is lindaan niet de enige gevaarlijke toxische stof die in voeding wordt aangetroffen. In zes procent van alle honingstalen worden insecticiden aangetroffen die worden aangewend bij de bestrijding van mijten.

In achttien procent van de onderzochte saladestalen werden dan weer hoge concentraties fungiciden (schimmelwerende middelen) gevonden en in dertig procent van de melkstalen trof men dan weer organochloorpesticiden aan. Wanneer zullen we de zuivere natuur terugkrijgen zoals die ons gegeven werd in de schepping? Niet te verwonderen dat veel mensen ziek worden en vroegtijdig sterven.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De zee wordt vergiftigd met antibiotica

Wat we de lucht inblazen komt zeker weer op de bodem terecht en wat in de bodem zit, belandt uiteindelijk in de wereldzeeën. Onze aarde is vernuftig opgebouwd, een bijzonder schrander geschapen planeet die ons voedsel geeft, zuivere lucht en helder water. Of dat zou...

Lees meer

Gebeten? Hoe herken je de ziekte van Lyme?

De zomer is er, we trekken weer op vakantie, de natuur in, maken wandelingen in heet groen en… we hebben het zitten. Een beet van een teek kan je voor de rest van je leven opzadelen met grote problemen. Dat klinkt misschien overdreven, maar eigenlijk is het dat niet....

Lees meer