nov 21, 2019 | Actueel, Alle tips | 0 Reacties

Mag een advocaat je dossier achterhouden?

Je hebt een gerechtelijke procedure aangespannen en je bent van oordeel dat je raadsman of -vrouw er maar weinig van bakt, dat het dossier geen vooruitgang maakt en dat ereloon na ereloon wordt gevraagd terwijl je na lange tijd nog altijd op een uitspraak moet wachten.

Dus wil je van advocaat veranderen en dat probeer je ook. Maar hier gebeurt het vaker dat de oorspronkelijke advocaat wat moeilijk gaat doen en je dossier niet vrijgeeft.
De vraag is: kan dit zomaar en welke middelen heb je om het dossier toch in handen te krijgen?

Je bent niet tevreden van je advocaat? De vraag is dan of je wel van raadsman mag veranderen en of je er recht op hebt om het dossier mee te krijgen?

Eén zaak is wel duidelijk: een advocaat mag het dossier van zijn cliënt niet achterhouden, dat wil zeggen dat hij geen retentierecht heeft. Hij mag het zelfs niet achterhouden ook als zijn volledig ereloon nog niet is betaald. Hij moet in dat geval het dossier doorsturen naar de advocaat die jij opnieuw hebt aangeduid.

Deze nieuwe advocaat heeft daarbij de plicht er eerst en vooral te zorgen dat zijn voorganger betaald wordt. Nu is het wel zo dat advocaten vaak moeilijkheden maken als er naar een dossier van een cliënt wordt gevraagd. Hij kan daarbij als excuus laten gelden dat je eerst moet betalen. Toch is dit geen wettelijke procedure.

Hij moet het dossier doorsturen zelfs al werd hij nog niet helemaal betaald. Voor het geval dat je met deze handelwijze wordt geconfronteerd, kan je de stafhouder bij de rechtbank inschakelen. Hij zal er dan voor zorgen dat het dossier wordt overgedragen.

Dit mag natuurlijk ook geen handigheidje zijn om op die manier te ontsnappen aan de betaling van je eerste advocaat, want ook hij kan zich tot de stafhouder wenden met de bedoeling eerst zijn ereloon te krijgen. Als je dat niet doet, kan je uiteraard voor de rechtbank gedaagd worden wegens wanbetaling en dat is ongetwijfeld niet de bedoeling waarom je van raadsman wil veranderen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Minder kans op griep deze winter? Hoezo?

Griep is een erg besmettelijke ziekte en wordt overgebracht door een virus. Je kunt het een beetje vergelijken met Covid, dat ook afkomstig is van een virus, maar aan griep zijn we wel al wat meer gewend. Velen hebben antistoffen opgebouwd, maar zoals alle virussen...

Lees meer

Hoge bloeddruk: de geniepige doder

We zijn eigenlijk niet goed bezig. Slapeloosheid, stress, burn-out, agressie, problemen, vrees en angsten, zelfs existentiële angst, onzekerheid over de toekomst, sterfgevallen in de familie, langdurige ziekten, pandemieën, winter en winterziekten… het zijn allemaal...

Lees meer

Vertroetel je metabolisme en leef langer

Wie herinnert zich niet de fameuze uitspraken van wijlen dokter Herman Lecompte, die beweerde dat hij duizend jaar kon worden; Het geheim: de afbraak stoppen door middel van vitamines en antioxidanten, want daar lag het geheim van een lang en gezond leven. Eigenlijk...

Lees meer