nov 25, 2019 | Actueel, Alle tips | 0 Reacties

Moet ik een copyright aanvragen en hoe?

Heel veel mensen zijn creatief bezig in onze contreien, hetzij door tekeningen te maken, stripverhalen, romans, theaterstukken, vertalingen, geschrijf allerhande. Niet iedereen vindt evenwel een geschikt medium of een geschikte krant die ze wil publiceren. Daar zit natuurlijk ook een juridisch luik aan vast en zeker in dit internettijdperk wordt er al eens misbruik gemaakt van het auteursrecht, dat bij wet geregeld is.

Hoe werkt dan eigenlijk een copyright?

Oorspronkelijke cartoons zowel als lectuur of literatuur van welk genre ook, kunnen zeker de bescherming genieten van het auteursrecht. In tegenstelling tot het octrooirecht en het merkenrecht ontstaat het auteursrecht evenwel van rechtswege, zonder het vervullen van enige formaliteit. Er bestaat in beginsel geen verplichte inschrijving in een register, noch enig depot.

In ons land is elke creatie van welk genre ook, wettelijk beschermd door het auteursrecht en valt dus automatisch onder het copyright.

De exemplaren van het werk hoeven ook geen verplichte vermeldingen te dragen om de bescherming van het auteursrecht te kunnen genieten (zoals bv. “Nadruk verboden” of “Copyright by” gevolgd door de naam van de houder van het auteursrecht en het jaartal van de eerste publicatie).

Deze standaard-vermeldingen kunnen, althans in België, enkel nuttig zijn om eventuele kandidaat-namakers te waarschuwen door te wijzen op “het beweerdelijk bestaan van het auteursrecht”. Het werken met een vaste uitgever heeft in dit verband niet echt een doorslaggevend  belang; de rol van de uitgever is uiteraard wel bijzonder belangrijk bij de vraag of de creatie wel degelijk zal kunnen worden gepubliceerd.

Dat kan je natuurlijk altijd zelf doen via het internet en het beschikbaar stellen voor de lezer die men zelf bepaalt. Maar het auteursrecht is onvervreemdbaar en een publicatie is altijd éénmalig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit geldt dus ook voor de uitgever. Die kan nooit beslissen over meerdere publicaties zonder medeweten en het akkoord van de auteur.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Minder kans op griep deze winter? Hoezo?

Griep is een erg besmettelijke ziekte en wordt overgebracht door een virus. Je kunt het een beetje vergelijken met Covid, dat ook afkomstig is van een virus, maar aan griep zijn we wel al wat meer gewend. Velen hebben antistoffen opgebouwd, maar zoals alle virussen...

Lees meer

Hoge bloeddruk: de geniepige doder

We zijn eigenlijk niet goed bezig. Slapeloosheid, stress, burn-out, agressie, problemen, vrees en angsten, zelfs existentiële angst, onzekerheid over de toekomst, sterfgevallen in de familie, langdurige ziekten, pandemieën, winter en winterziekten… het zijn allemaal...

Lees meer

Vertroetel je metabolisme en leef langer

Wie herinnert zich niet de fameuze uitspraken van wijlen dokter Herman Lecompte, die beweerde dat hij duizend jaar kon worden; Het geheim: de afbraak stoppen door middel van vitamines en antioxidanten, want daar lag het geheim van een lang en gezond leven. Eigenlijk...

Lees meer