nov 22, 2019 | Actueel, Alle tips | 0 Reacties

Moeten we toelating hebben om sierduiven te houden?

De druk van de overheid wordt groter en dat komt omdat het individu ook minder tolerant en vriendelijk is geworden en van elk probleem een rechtszaak wil maken. Dat houdt natuurlijk ook in dat alles wettelijk moet zijn geregeld, want hoe kan je anders een oordeel vellen over wat mag en niet mag en wie in de fout gaat en wie gelijk heeft.

Gelijk hebben is nog iets anders dan gelijk krijgen en dus kan je op voorhand maar beter uitkijken naar wat toegelaten en wat verboden is.

Je mag niet alle vogels die in de natuur vrij rondvliegen in een hok houden. Daarover bestaan strenge regels.

Zo zijn er in de randgemeenten van een stad al mensen veroordeeld omdat ze een haan in de tuin hadden lopen die de buurt ’s morgens te vroeg wakker maakte. Gevolg: de haan moest op bevel van de rechter op transport worden gezet naar een meer landelijk gebied en daar gaan kraaien.

Maar wat met duiven bijvoorbeeld?

Vroeger waren in elke gemeente wel duivenbonden en de leden wedijverden om de “snelste duif“ te verkrijgen. Tot in Japan was er daarom belangstelling voor de “Belgische duif”. Daar werden soms fortuinen voor geboden.

Maar wat met sierduiven dan? Mag je die overal houden en is dit aan een toelating van de overheid onderworpen? Moeten de duiven geringd worden en mogen ze gewoon rondvliegen? Wat als de buren bezwaren maken?

Een allesomvattend antwoord is niet echt mogelijk. Principieel verbiedt het K.B. van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest het in gevangenschap houden van alle in de Europese Unie in het wild voorkomende vogelsoorten. Een uitzondering wordt evenwel uitdrukkelijk gemaakt o.m. voor de tamme duivenrassen, alsook voor de in gevangenschap gekweekte vogels, met gesloten voetring waarvan de kleur volledig afwijkt van deze van de in de vrije natuur levende exemplaren van dezelfde soort.

Ook laat het genoemde K.B. toe dat een aantal bijzondere duivenrassen (Rotsduif, Trocaz duif, Boll’s duif, Laurierduif, Palmtortel, Senegaltortel, Holenduif en Turkse tortel) in gevangenschap mogen worden gehouden en gekweekt zo de vogels geringd zijn met een wettelijk omschreven gesloten voetring.

Verder kunnen ook andere bijzondere wettelijke bepalingen ter zake van toepassing zijn. Die vogels die men onder zich mag houden, kunnen over het algemeen ook vrij rondvliegen. De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond, Aziëstraat 7, 9000 Gent, tel. 09/251.41.51 kan verder alle informatie verschaffen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Opgepast: ook na de week van de teek!

Stel dat na een telling vastgesteld wordt dat er op één vierkante kilometer honderdduizend mensen wonen. Dat lijkt gigantisch veel en onmogelijk en het zou trouwens leiden tot gevaarlijke toestanden. Want waar veel mensen op een beperkte oppervlakte wonen stijgt het...

Lees meer

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer