jan 18, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe stress afblokken voor het je ziek maakt?

Stress is zowat een woord dat de schuld krijgt van allerlei problemen: van agressie in het gezin of het verkeer, tot het ontstaan van hartklachten, kanker, diabetes, zakken voor het examen. Eksterogen ontsnappen aan die beschuldiging. Maar het is natuurlijk wel juist dat stress een belangrijke factor is waardoor mensen niet naar behoren kunnen functioneren of zich zelfs ziek voelen, minder fit en uiteindelijk ook ziek worden.

Wanneer wordt stress ongezond? Dat is moeilijk te zeggen omdat er helaas geen stressmeter bestaat die precies kan aangeven wat ons stressniveau is en wanneer het tijd wordt om maatregelen te nemen. Het is wel mogelijk de pols te voelen, de bloeddruk te meten of de hoeveelheid adrenaline en cortisol in het bloed te bepalen.

Stress is het modewoord, maar ook het probleem van deze tijd. Talloze mensen hebben er mee te maken. Onze maatschappij is er ziek van. Toch kan en moet je er iets aan doen!

Een hoger gehalte aan adrenaline duidt op gezonde stress en dat bij ongezonde stress het bloed juist meer cortisol bevat. Vooral bij langdurige, hevige en oncontroleerbare stress gaat het lichaam cortisol produceren dat uiteindelijk chronische stress tot gevolg kan hebben.

Toch zijn deze maten niet geschikt omdat hiermee nog niets gezegd is over de stress die iemand voelt en ervaart. Het kan dus zijn dat bij iemand wel stress wordt gemeten, maar dat hij dit niet als zodanig voelt of beleeft. Verschillende oorzaken kunnen stress doen ontstaan zoals bijvoorbeeld ontslag, pensionering, een echtscheiding, een overlijden of een schokkende gebeurtenis. Werkstress en in het extreme geval burn-out staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Niet zonder reden want het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten stijgen door de hoge werkdruk en de toenemende stress die hierdoor ontstaat. Hoe kan je weten dat iemand onder hoge stress staat?

De symptomen van chronische stress zijn:

 • gejaagdheid en prikkelbaarheid
 • chronische vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • nergens meer van kunnen genieten
 • moeite met concentreren en vergeetachtigheid
 • minder zin in seks
 • faalangst en onzekerheid
 • weinig zelfrespect
 • gespannenheid en geïrriteerdheid
 • somberheid en lusteloosheid
 • hartkloppingen
 • hoge bloeddruk
 • hoofdpijn
 • spier-, rug- en buikpijn
 • toename ademfrequentie en afname ademdiepte
 • toename spierspanning
 • toename adrenaline en cortisolproductie

Als de druk hoog genoeg wordt dan kunnen vanwege de patiënt reacties worden verwacht.

Meestal uit stress zich door volgende fenomenen:

 • uitbarstingen van agressie
 • rusteloos gedrag
 • paniekreacties
 • vluchten en vermijden van anderen
 • isoleren van anderen
 • veranderingen in productiviteit
 • veel klagen en zuchten
 • meer roken en drinken

Hoogtijd dus om er dan iets aan te doen. Gezond bewegen wordt algemeen als een goede bliksemafleider beschouwd. Door dagelijks te wandelen, fietsen, of zwemmen kan stress worden afgebouwd en kan men zich na verloop van tijd weer in een normaal omgangspatroon begeven. Ook het gezelschap opzoeken van aangename, positieve mensen. Problemen uitpraten en nieuwe doelen stellen. Aan een nieuw project beginnen waar je al lang bijzondere belangstelling voor had. En een goed slaappatroon nastreven, terwijl voldoende ontspanning wordt genomen. Uiteraard is een juiste en goede levensbeschouwing zeker een pluspunt.

En natuurlijk kan je ook gebruik maken van de helende werking van de natuur, want Passiflora is bijzonder goed voor het moe getergde zenuwstelsel.

Een tip: Passibell en Stressbalans van Fytobell en je kan er weer tegenaan.

Je vindt Passibell van Fytobell onder CNK-bestelnummer: 2899-953 in je apotheek.

En Stressbalans van Fytobell heeft het CNK-bestelnummer: 2615-031.

Maar je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde