apr 19, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Allergie: Breng je afweersysteem in stelling

Het is een beetje tegenstrijdig: we brengen steeds meer allergenen in onze omgeving, we komen steeds meer met lichaamsvreemde stoffen in aanraking, we reageren er steeds meer allergisch op en in steeds groter aantal, maar toch verdragen we dat niet en willen we gezonder dan ooit en zonder hinder met al die dingen kunnen omgaan. Hoe valt dat te verzoenen? Het mechanisme van een allergie wordt in kaart gebracht, maar we kennen er zeker niet alles van. Dat bewijst de aanpak van de huidige pandemie met corona voldoende. Er is dus zeker nog veel opzoekwerk nodig eer het probleem echt zal kunnen worden opgelost, zowel wat corona als wat allergieën betreft.

De vervuiling neemt toe en de additieven in voeding eveneens. Ons lichaam kan dat niet aan en weert zich. Daardoor neemt ook het aantal allergieën schrikbarend toe als gevolg van de verstoring van het immuun stelsel.

Zeker is dat het darmmilieu betrokken is bij het probleem omdat de darm tot het eerste lijn systeem behoort voor de immuniteit. Een gezond darmmilieu is dus van belang voor een gezond immunitair stelsel. Iemand met gezonde darmflora krijgt geen allergie en is eveneens goed beschermd tegen kanker. Steeds meer lijkt de rol van de darmflora van het grootste belang te zijn. Er is een direct verband tussen de darm en longziekten, tussen de darm en het brein. Vandaar het bijzondere belang van gezonde voeding. Maak je darmflora niet kapot en je zal langer en gezonder leven!

Wees kieskeurig met je voeding en kies de producten zo zuiver mogelijk. Wat men er ook van zegt: als je betrouwbare biologische gekweekte producten hebt, dan is dat beter dan scheikundig behandelde voeding. Dat zegt het gezond verstand ook. Artikels die het tegendeel beweren zijn doorgaans geïnspireerd door lobbywerk, waar altijd veel geld mee gemoeid is. Want pesticiden en herbiciden fungeren als een xeno-oestrogeen, wat niet enkel de toename van kanker in de hand werkt, maar ook het ontstaan van allergieën bevordert.

Hoe reageert ons lichaam daarop?

Gezonde darmflora zijn van essentieel belang om allergieën tegen te gaan. Gelukkig kan je het microbioom ook natuurlijk versterken.

Verzwakte immuniteit

Het is merkwaardig vast te stellen dat niet iedereen op dezelfde wijze reageert op stoffen. Zowel fysieke elementen en de alertheid van het immuunsysteem zijn belangrijke factoren, waarbij ook de emoties een rol spelen. Zo kan iemand al allergisch reageren bij het zien van een boeket rozen, terwijl het eigenlijk om papieren of plastic exemplaren ging en ze dus geen allergenen konden verspreiden.

Het is ook bekend dat emoties, stress, situaties zoals nu met de pandemie, het immuunsysteem kunnen verzwakken, met de gekende reacties als gevolg.

Het is even belangrijk om te weten waarom iemand allergisch reageert dan wel vast te stellen waaraan men allergisch is. Het is een heel complexe zaak. Soms is het zien van aardbeien al voldoende om een allergische reflex op te roepen. Stoorvelden, ervaringen en invloeden uit de jeugd, vaccinaties, het speelt allemaal wel een rol. En het is natuurlijk verstandig allergenen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Op een winderige dag in de pollentijd, kan je beter binnen blijven. En je vakantie kan je best aan zee of in het hooggebergte plannen waar je boven de boomgrens en dus boven de pollengrens zit.

Wat kan je nu al doen?

In bijna alle natuurlijke allergenen worden eiwitten aangetroffen. Daarom is het veilig voor deze patiënten als ze vreemde eiwitten vermijden. In tegenstelling tot wat vroeger gemakshalve werd toegepast en zelfs aangeraden in materniteiten, is het niet goed dat baby’s vroeg in contact komen met vreemde eiwitten. Flessenvoeding is een noodoplossing, maar het werd jonge moeders vaak aangeprezen omdat de materniteiten voordelen genoten van de zuivellobby die babypoeders als babymelk verkocht.

De enige juiste voeding voor een pasgeboren kind is de moedermelk. Daarin zitten alle beschermende stoffen die het nodig heeft. In vreemde eiwitten zoals koemelk zitten beschermende stoffen voor het kalf, maar ook groeihormonen opdat het kalf snel en krachtig zou groeien. In landen waar zeer veel zuivel gebruikt wordt vanaf de jonge leeftijd stelt men vast dat kinderen groter worden in lengte. Het groeihormoon DHEA is daar verantwoordelijk voor.

Dat groeihormoon is wel niet aan te raden voor elke leeftijd, het kan zelfs de groei van kankercellen bevorderen. Melk is dus niet goed voor elk. En je kan toch beter kiezen voor de gefermenteerde vorm zoals in yoghurt. Dan heb je wel de voordelen (bijvoorbeeld het calcium) maar minder de nadelen. Allergieën komen veel minder of zelfs niet voor als baby’s lang genoeg borstvoeding krijgen. Dat is zo door de natuur bepaald en dat zegt ook het gezond verstand en tegenwoordig ook wetenschappelijk onderzoek.

Wat is hinderlijk en wat helpt?

Allergieën kunnen in de hand gewerkt worden door voeding, emoties en stress, medicijnen en vervuilende stoffen en natuurlijk ook pollen, schimmels, additieven. Sommige mensen zijn plots overgevoelig geworden na een kuur met penicilline en sulfonamiden, want dat zijn typische allergenen. Antibiotische zalven zijn af te raden en zelfmedicatie met dergelijke producten moet absoluut worden vermeden.

Medicijnen mogen niet op eigen houtje worden genomen. Gelukkig zijn veel artsen zich bewust van het probleem en passen ze hun voorschrijfgedrag aan in het belang van de patiënt. Dat is niet voor iedereen zo, want de farmalobby is erg gewiekst, heeft heel veel geld en probeert via die invloed bij sommige artsen het voorschriftgedrag te beïnvloeden, met alle gevolgen vandien.

Daarom is het van belang gezond te blijven zodat minder medicijnen nodig zijn. Omdat de natuur altijd gelijk heeft, kan je best via volwaardig voedsel en natuurlijke preparaten in goede conditie blijven.

Men is met de ontwikkeling van medicijnen weliswaar gelukkig wel voorzichtiger geworden dan vroeger en dat is maar goed ook, want een nieuw drama à la Softenon kunnen we allemaal missen.

Er zijn wel goede natuurlijke antihistaminica. Maar het blijft wel van het grootste belang te zorgen voor gezonde darmflora.

Rook van uitlaatgassen en zelfs tabaksrook kunnen van invloed zijn en die kan je beter vermijden. In elk geval is roken levensgevaarlijk. Het is en blijft een killer.

Meen niet dat allergie zich altijd op jongere leeftijd manifesteert. Het kan op elke leeftijd toeslaan, hoewel de leeftijd waarop het begint steeds jonger wordt. Dat is vooral te wijten aan het junkfood en de vervuiling.

Allergie kan zich tot alle domeinen van het lichaam uitstrekken en ook over alle stoffen van onze omgeving gaan, van voedsel tot scheikundige elementen uit de industrie en de vervuiling.

Maar het is wel van het grootste belang te zorgen voor een gezond darmmilieu. Gezonde darmflora blokkeren allergieën.

Een tip: Miljarden goede bacteriën krijg je in een uitstekend natuurlijk preparaat om de darmflora te saneren zoals Allobiose van Fytobell.

Je vindt Allobiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2121-226.

En een uitstekend natuurlijk antihistaminicum is Smilabell van Fytobell.

Je vindt Smilabell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3270-030.

Of je kan Allobiose zowel als Smilabell ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be. Op die manier krijg je niet enkel gezonde darmflora, maar ook veel minder kans op allergische reacties.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer