sep 17, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Zwakkere en allergische baby’s door flesvoeding

In heel het universum is het enkel de mens die zich aan de wetten van de schepping kan onttrekken: alle dieren ter wereld volgen hun natuurlijk instinct en doen wat de natuur voor hen als het beste geschikt heeft. Enkel de mens is in staat er een potje van te koken en doet dat dan ook. Er wordt geknoeid met het klimaat, met de natuurlijke grondstoffen, met het voedsel en men denkt zelfs de natuur te kunnen verbeteren door in de plaats van borstvoeding, een geprepareerd product op basis van koemelk aan de pasgeboren baby te verschaffen. De gevolgen liegen er niet om.
In de plaats van moedermelk, neemt men melk bestemd voor het kalf van de koe, knutselt daarmee nog wat in de fabriek, voegt er wat chemische vitamientjes aan toe, verandert het natuurlijke vetgehalte om het toch wat op moedermelk te laten lijken en promoot het dan via goede-trouw-artsen of via organisaties die er wel mooie reisjes, cadeautjes voor in de plaats krijgen.

Het aantal allergieën en kankers neemt schrikbarend toe Dat is het gevolg van onze onnatuurlijke denk- en levenswijze. Dat begint al van bij de geboorte, waarbij baby’s in de plaats van borstvoeding al een fabrieksproduct krijgen.

Gelukkig is er nu wel een Belgische wet die verbiedt dat jonge moeders in de kraamkliniek stalen krijgen van babyvoeding, of doosjes en pakjes mee naar huis krijgen. Toch gebeurt het hier en daar nog steeds en is de beïnvloeding van het verplegend personeel en de artsen in het ziekenhuis vaak erg groot: „waarom al die moeite doen, met borstvoeding als er zo’n gemakkelijk, handige, hygiënische en perfecte manier bestaat om het kind te voeden: de fles.”
En zo gaan pasgeboren kinderen aan de fles terwijl het veel beter zou geweest zijn zowel voor de gezondheid van de baby als van de moeder dat ze borstvoeding had gegeven.

Helpt borstkanker voorkomen

Vrouwen die jong bevallen en lang genoeg de borst geven, schenken daarmee aan hun baby het beste wat de natuur heeft voorzien. Onder borstkinderen komen minder kwakkelkinderen voor en bovendien geeft het ook de moeder een dubbel voordeel. Het geeft haar een intense voldoening als ze ziet dat haar kindje tevreden inslaapt nadat ze het zelf gevoed heeft, het schept een onverbrekelijke emotionele band tussen haar en de baby en bovendien krijgt de moeder op die manier een extra bescherming. In de moederborst worden bepaalde leukocyten gevormd die zullen verhinderen dat ze op latere leeftijd borstkanker krijgt. Een prof gynaecologie vertelde ons: “Ik heb in mijn praktijk waarbij ik duizenden vrouwen heb helpen bevallen nooit één geval van borstkanker gezien bij een jonge vrouw die lange tijd borstvoeding heeft gegeven. Moesten deze gegevens wat beter bekend zijn, elke jonge moeder zou zich zeker wat meer inspannen om aan borstvoeding te doen. Bovendien hangt er veel af van het verplegend personeel, de omgeving van de familie en zelfs van de gynaecoloog, over de beslissing van de vrouw welke soort voeding ze zal geven. Maar ook voor de gezondheid van de baby is het van kapitaal belang.”

Meer allergieën bij fleskinderen

Allergologen maken zich nu al zorgen over het spectaculair toenemen van allergische ziekten bij kinderen. Dat risico is veel kleiner bij kinderen die borstvoeding krijgen of hebben gekregen.
Prof. Van Cauwenberghe, voorzitter Europese vereniging allergologen zei ons: „Het aantal allergieën neemt bliksemsnel toe. Als het zo doorgaat is iedereen over een tiental jaar wel ergens allergisch aan. Vooral onder kinderen is de toestand zorgwekkend. We moeten ook in de geneeskunde een aantal fenomenen onderzoeken en misschien wel herdenken. We weten dat borstvoeding en vooral voldoende lang borstvoeding geven het kind beschermt tegen allergische reacties die kunnen ontstaan door vreemde eiwitten. Geprepareerde koemelk en zelfs sojamelk zijn eiwitten waartegen de baby allergisch kan reageren, ze hebben een andere samenstelling dan de moedermelk. Bovendien moeten we ook voorzichtiger worden met over over-vaccineren. Ook op die manier worden niet enkel afgezwakte ziekteverwekkers, maar ook vreemde eiwitstoffen het lichaam van het kind binnengebracht. Dat vraagt allemaal grondig onderzoek en vooral een zekere terughoudendheid. De geneeskunde mag geen consumptiegoed worden. Maar vooral moeten we opnieuw pleiten voor het in stand houden of weer promoten van natuurlijke procedures die eeuwenlang hun nut hebben bewezen: moedermelk waar alle stoffen in voorzien zijn om de baby de eerste maanden gezond en met zo weinig mogelijk problemen groot te brengen.”

We hinken achterop

Voor wat borstvoeding betreft doet België het stukken minder goed dan vele derdewereldlanden. In Scandinavië waar door de overheid een kindvriendelijk beleid wordt gevoerd en jonge moeders worden aangespoord zo lang mogelijk borstvoeding te geven aan hun baby, is het resultaat navenant: 98 percent van de moeders zogen hun baby. Jonge moeders krijgen er ook voldoende ouderschapsverlof, er zijn uitstekende sociale voorzieningen en gedurende de periode dat de moeder borstvoeding geeft, krijgt ze vrij, kan ze intensief met haar baby bezig zijn en trekt ze praktisch haar normaal loon door als zou ze gaan werken zijn. In Wallonië is het aantal moeders dat borstvoeding geeft slechts 68 percent, in Vlaanderen amper 56 percent. West-Vlaanderen heeft de slechtste score met een povere 36 percent in bepaalde ziekenhuizen.

Weinig personeelsleden in een materniteit zijn op de hoogte van het belang van borstvoeding zowel voor de gezondheid van de baby als van de moeder. Ze zijn haast onbekend met de ontegensprekelijke gezondheidsaspecten en bovendien kennen ze de wet terzake niet en wordt ze maar magertjes toegepast in bepaalde instituten. Nog altijd krijgen jonge moeders in de kraamkliniek stalen van babyvoeding, en wordt op die manier flessenvoeding gepromoot, ondanks het wettelijk verbod!
Er is een vzw in het leven geroepen waar deskundigen permanent telefonische hulp en uitleg kunnen geven aan jonge moeders die met vragen zitten, en waar zelfs ook praktische hulp kan worden gegeven als een moeder echt in de problemen raakt.

Fabeltje

Dat er dikwijls grote problemen zouden ontstaan met borstvoeding is een fabeltje. Dikwijls is het personeel in het ziekenhuis daar de schuld van. De baby wordt veel te snel van de moeder weggenomen en wordt dus ook te laat aangelegd. Eigenlijk zou een baby onmiddellijk na de geboorte aan de moederborst moeten werden gelegd, nog voor het wichtje gewassen en aangekleed wordt. Dat fysieke contact tussen moeder en kind is heel belangrijk, zowel voor de moeder als voor het kind zelf.

Een baby heeft trouwens meteen al een zuigreflex en het eerste vocht uit de moederborst bevat al beschermende stoffen die voor de baby van belang zijn. Verpleegsters hebben de steriele gewoonte een baby eerst te willen wassen en „toonbaar” te maken voor de moeder. Maar wat is er dan zo afstotelijk aan een pasgeboren baby? Het is toch een natuurlijk proces en een moeder zal heus niet schrikken als de baby na het doorknippen van de navelstreng, in de plaats van daar ergens beneden op haar buik aan haar borst gelegd wordt. De problemen ontstaan ook meestal omdat de baby niet goed aangelegd wordt.
Een jonge vrouw die voor het eerst moeder wordt, zal als ze het eventjes uitgelegd krijgt, meteen snappen hoe ze een baby moet aanleggen en een baby moet niet geleerd worden wat een zuigreflex is. Maar als niet voldoende vaak of lang wordt aangelegd, als bijvoeding wordt gegeven zoals sommige suggereren of als een fopspeen wordt gebruikt om een huilende baby te bedaren en rustig te stemmen, dan is het logisch dat zijn drinkreflex niet perfect verloopt. Als een baby huilt en vraagt om gevoed te worden, dan moet de moeder die gewoon aanleggen. Een baby geeft zelf aan wanneer hij wenst te drinken. Dat zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid die de vorige keer werd gedronken en ook van de voedende bestanddelen die de moedermelk bevat. Als die een keertje te mager waren, dan zal de baby meer willen drinken, als de moeder daarin de baby volgt, handelt ze verstandig en is dat in het belang van het kind en zijn gezondheid.

Indoctrinatie

Jonge moeders van nu zijn vaak het slachtoffer van de indoctrinatie die hun eigen moeders hebben gekregen: toen werd flesvoeding uit het mooie doosje gezien als een perfect product van de wetenschap: hygiënisch, steriel, volkomen uitgebalanceerd, handig, gemakkelijk, altijd ter beschikking en gemakkelijk om mee te nemen.
Borstvoeding werd beschouwd als een procedure die stamde uit het oertijdperk en goed was voor de brousse. Wie gaf er nu nog zijn kind borstvoeding? Als moderne vrouw moest je mee met de toegenomen kennis van de wetenschap, dus de baby aan de fles.

De gevolgen zijn desastreus. We zitten met een aantal ziekten van het immuunsysteem die we beslist niet hadden gekend als al die baby’s lang genoeg moedermelk hadden gekregen. Ook het aantal borstkankers neemt toe en natuurlijk de allergieën. We beschouwen de wetenschap als heilig, maar eigenlijk is het in veel gevallen een misleidende geldmachine gedirigeerd door de grote lobby’s.

De natuur is perfect ontworpen, waarom moeten we er zo mee knoeien?
Gezond denken, gezond leven en vooral natuurlijker leven zou veel problemen kunnen oplossen. Ook voor de gezondheid van baby’s en kinderen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer