jan 13, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Blijf pienter met een goed geheugen tot op hoge leeftijd

De feestweken met eindejaar en het nieuwe jaar betekenen voor veel jonge mensen, studenten het signaal om “er eindelijk aan te beginnen”. Ze voelen de prik in de rug, want de examens komen met de dag dichterbij. En dus maar hopen dat ze een soort “last minute” kans op slagen krijgen. Dat is in de meeste gevallen niet het geval: te laat is een kans verkeken, want het geheugen is een wonderlijk mechanisme met zijn eigen wetmatigheden en als je die niet respecteert, dan zit je met een probleem. En dat ervaren heel veel studenten dezer dagen.

Het geheugen kan getraind worden door het veelvuldig te gebruiken. Het kan tot op zeer hoge leeftijd goed functioneren, het komt erop aan het goed te gebruiken en te trainen en het van het gepaste voedsel te voorzien.

De stress slaat toe en dat kwam vorige week in het nieuws. Het klinkt bijna ongelooflijk, maar de cijfers liegen niet: tussen de zeventig en negentig percent van de studenten begint pas te blokken als  ze de prik in de rug voelen, met andere woorden, ze lijden aan uitstelgedrag en dat heeft zo zijn gevolgen: stress, slapeloosheid, met de moed der wanhoop nachten doorblokken om dan uiteindelijk te mislukken.

Ze weten het wel, maar het is elk jaar hetzelfde: eerst vreugde beleven aan het leven en het uitgaan, en dan beginnen als het eigenlijk al te laat is. Het uitstelgedrag dat velen doet mislukken.

Maar wat doe je eraan en hoe voorkom je dat het geheugen het in laatste instantie laat afweten?

Vergeetachtig?

Het uitzonderlijke aan de mens is dat hij over hersenen beschikt waarmee hij creatief kan omgaan, kan denken, kan anticiperen op problemen, dingen kan onthouden die hem over twintig jaar nog kunnen dienen. Dat geheugen, die hersenen moeten vooral worden getraind vanaf zeer jonge leeftijd. Nu de examens dichterbij komen, is het goed daaraan te denken.

De studententijd is daar ideaal voor en dient om kennis te verwerven en de hersenen en kwaliteiten te leren gebruiken, soepel te leren omgaan met waarneming en informatie om ze te leren omzetten in beslissingen en daden. Ons geheugen is van enorm belang voor onze toekomst en onze zekerheid. Vandaar dat sommigen zich wel eens zorgen maken als ze vergeetachtig worden.

Iedereen maakt het wel eens mee dat men zich in de steek gelaten voelt door zijn geheugen: de naam van de persoon die men voor zich heeft valt niet meteen te binnen, een datum, de naam van een bepaald voorwerp kun je niet direct opdiepen. Dat zijn eigenlijk doodnormale en absoluut geen onrustbarende verschijnselen. Deze fenomenen doen zich in alle leeftijden voor, maar men vraagt zich pas op latere leeftijd af of de hersenen aan het „verkalken” zijn, of er iets fundamenteels hapert aan het registratievermogen, of men niet seniel aan het worden is.

Niets van dat alles, zolang er geen verwardheid is en vooral geen verwarring van belangrijke begrippen, men geen complete black-out krijgt en voor de rest nog gewoon normaal functioneert. Toch kan men het geheugen trainen, op elke leeftijd. Niet enkel tijdens de schoolgaande periode, ook op hoge leeftijd is het mogelijk zijn geheugen perfect te gebruiken en informatie op te slaan. Training is daarvan het geheim.

Hoewel tijdens de jeugd is het brein gemakkelijker in staat nieuwe verbindingen te maken en het is best om van die periode volledig gebruik te maken.

Ziekten en emoties

Er zijn natuurlijk ook situaties die de herinnering kunnen bemoeilijken: bepaalde psychische ziekten. Zelfs bij depressies kan het geheugen minder goed functioneren zowel om materiaal te stockeren als om het op te vragen. Ook gezondheidsproblemen, angsten, algehele vermoeidheid, stress en vooral ook desinteresse zijn elementen om het geheugen te blokkeren.

Tenslotte zijn er verdrongen emoties die door het geheugen aangegrepen worden om informatie uit te wissen of om te vormen. Als je ergens erg nare ervaringen mee hebt gehad, zal het geheugen daaromtrent vaak vertekend zijn en gelijkaardige situaties zullen telkens door dezelfde filter worden gehaald. Het is van belang dat een herinnering zijn plaats kan krijgen in het onderbewuste en daar zijn ware authentieke betekenis behoudt om volwaardig te kunnen functioneren. Heel de geheugenfunctie is dus een bijzonder subtiel proces. Verdrongen driften en verboden ervaringen kunnen op die manier weer naar boven komen uit het onderbewuste en zich in eigenaardige dromen vertalen. Freud heeft daar uiteraard een kleurrijke uitleg aan gegeven.

Deze verdrongen emoties kunnen zich uiteindelijk ook uiten in neurotische verschijnselen, in dwangmatig handelen of in excessief reageren ten opzichte van bepaalde nieuwe situaties. Dat verklaart waarom bepaalde patiënten ten opzichte van ogenschijnlijk erg onschuldige toestanden of vragen heel emotioneel en heftig kunnen reageren. Via hun geheugen komt het in hun emotioneel patroon tot kortsluitingen waardoor ze via hun reactie zichzelf pijlsnel willen beschermen.

Conflicten

Trauma’s uit de jeugd kunnen op die manier een hypotheek leggen op heel het verder leven.

Een soortgelijke manier van denken uit zich ook in Freudiaanse versprekingen, ook wel wishful thinking genoemd. Men projecteert zijn verlangens al in de realiteit, men verwart enigszins droom en werkelijkheid. Op onbewaakte momenten komen ze dan verbaal tot uiting.

Dergelijke conflicten komt men ook tegen bij geheugenverlies. Een naam die aan een onplezierige ervaring verbonden is, kan men onbewust zichzelf verplichten te vergeten. Men herinnert zich deze naam dan ook niet meer in een gesprek. Zelfverdediging, zou je dat kunnen noemen. Een dergelijke vergetelheid, kan ook slaan op onschuldige situaties vanwege een totale desinteresse.

Geheugenstoornissen kunnen natuurlijk ook optreden door storingen in het denken als gevolg van bepaalde ziekten. Ze komen gelukkig minder frequent voor. De andere oorzaken hebben we hierboven al opgesomd en kunnen gemakkelijker verholpen worden. Je kunt er gelukkig iets aan doen.

Depressie

Zogenaamd geheugenverlies of moeite met het zich herinneren van bepaalde namen of gebeurtenissen komt veel voor. Dit probleem manifesteert zich meestal tussen de leeftijd van 40 tot 60 jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen. De meest voor de hand liggende oorzaak is: DEPRESSIE.

Daar kan je uiteraard iets aan doen. Een eerste voorwaarde om het geheugen lang gezond te houden en goed te laten functioneren is: zijn totale gezondheid vrijwaren en verzorgen. Het geheugen veroudert niet voortijdig als je zelf gezond blijft. Het geheugen kan enkel benadeeld worden als de hersenen niet voldoende voedingsstoffen krijgen en niet goed van bloed worden voorzien. Al de rest is secundair en hangt van je lichamelijk en geestelijk welzijn af.

De beste tips

  • Om te beginnen moet je het lichaam en dus vooral de hersenen van voldoende zuurstof voorzien. Vooral patiënten met een zittend leven, met veel te weinig lichaamsbeweging, ten prooi aan stress in een ongezond en kunstmatig milieu moeten daar rekening mee houden. Daarom minstens driemaal per dag uitgebreide ademhalingsoefeningen doen voor het geopende raam, of beter nog in de gezonde buitenlucht. Zelfs mensen die in de stad wonen en werken, zijn beter met buitenlucht zelfs al is die vervuild, dan met de nog ongezondere binnenlucht die soms verontreinigd is door tabaksrook.
  • Men heeft ervaren dat als de hersenen voldoende van zuurstof worden voorzien, het geheugen ook daadwerkelijk beter functioneert. Studenten zouden geregeld, al was het maar om het uur, hun hersenen eens moeten „luchten” door een frisse neus te halen, diep te gaan ademen in de tuin of eens op straat een blokje om te lopen en heel diep te ademen. De drieledige yoga-ademhaling is daar ideaal voor, zodat de longen maximaal met zuurstof worden volgepompt en de hersenen meteen dat zuurstofrijke bloed binnen krijgen. Je voelt het meteen: als je niet gewoon bent om diep te ademen krijg je vaak een ijl hoofd als je de longen volzuigt met frisse lucht.
  • Probeer de bloedsomloop naar de hersenen gezond te houden. Daarvoor kun je gebruik maken van allerlei preparaten: meidoorn, look, duizendblad, Ginkgo Biloba. Ook ginseng en Eleuterococcus zijn wortels die door hun talrijke mineralen en spoorelementen de gezondheid verbeteren en het geheugen kunnen helpen.
  • Fosforzuur is erg belangrijk voor het geheugen. Eet daarom geregeld zwarte rammenas. Ook noten, perziken, peren zijn van belang. Ook moet je er voor zorgen dat je kalium- en magnesiumgehalte goed op peil blijft. Als je bloedsomloop gezond is, blijft het geheugen intact. Noten bevatten veel kalium, magnesium, vitamine B1, fluor en ijzer. Uiteraard ook waardevolle eiwitten. Vooral bij gebrek aan kalium ontstaat geheugenzwakte, maar ook depressies, hartzwakte en angsten. Ook bananen zijn goede kaliumleveranciers. Dadels, vijgen en rozijnen zijn goede magnesiumleveranciers en houden de bloedsomloop jong en dus ook het geheugen. Zoals je ziet heb je zelf ook veel in handen. Train je geheugen, leer alle dagen een paar verzen of zinnen van buiten en zorg voor gezonde voeding, veel frisse lucht en aangename gedachten. En vooral ook: begin er op tijd aan!

En een tip: Ginkgosan van Fytobell, ideaal voor het geheugen.

Je vindt Ginkgosan van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3002-458.

Of je kunt Ginkgosan van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je geheugen wordt honderd jaar jong!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer