jan 17, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Sombere gedachten: Vrouwen hebben viermaal meer last van de winter dan mannen

Voor velen duurt de winter te lang, en dat voelen ze vooral na de feestperiode. Toen was er nog iets om aan mee te doen of naar uit te kijken, de somberheid van gedachten en gevoelens te verdringen met wat feestmuziek en feestmenu’s en natuurlijk de familiebijeenkomsten.

Wie in een depressie zit, mag niet bij de pakken blijven zitten. Dagelijks bewegen, wandelen en lopen, zijn ideaal om sneller van een depressie af te komen. Sint-Janskruid is een ideaal middel tegen depressieve gevoelens.

In afwachting van de lente moeten we ons door het wispelturige weer werken van de laatste dagen en weken: eerst een halve lente en nadien weer vrieskou en de eeuwige regen en nu deze week weer kouder.

Het maakt heel wat mensen landerig en depressief. We hoeven niet bij de pakken te blijven zitten, er is echt wel iets tegen te doen. Merkwaardig is dat het vooral vrouwen zijn die er moeite mee hebben. Ze zien het grijze weer niet meer zitten, of liever de hele situatie: ze zien minder vrienden, de buren isoleren zich, de familie heeft haar eigen programma en dan is er elke dag het slechte nieuws op radio en televisie. Neen, veel vrouwen zijn triest en depressief, meer dan de mannen. Hoe komt dat toch?

Viermaal meer vrouwen

Er zijn heel wat mensen die zich ellendig voelen dezer dagen. Meer dan in het zomerseizoen hebben velen af te rekenen met depressieve gevoelens. Vooral vrouwen hebben het er lastig mee: viermaal meer vrouwen dan mannen hebben last van winterdips en depressies. Ze voelen zich ook moe, besluiteloos, hebben geen zin om iets te ondernemen, zijn contactschuwer, maken zich zorgen over hun emotioneel leven, zien het niet meer zitten.

Velen verwarren een dipje, zich niet helemaal happy voelen, landerig zijn en uitkijken naar de zomer met een somber gevoel, zelfs depressieve gevoelens. Er is een groot verschil. Hoe kan je het zelf weten? Niet altijd! Maar er zijn wat hulpmiddeltjes.

Zelf vaststellen of je zwaarmoedig, zelfs depressief bent, is niet altijd mogelijk. In veel gevallen moet dat gedaan worden door iemand die daarvoor opgeleid is: de huisarts, een psychiater of een psycholoog, want er kunnen allerlei medische oorzaken zijn van depressieve klachten of er spelen andere psychische aandoeningen een rol die uitgezocht moeten worden.

Wanneer je het vermoeden hebt dat je depressief bent raadpleeg dan in ieder geval de huisarts! Een echte depressie is vaak een ernstige zaak en hoe eerder er iets aan gedaan wordt hoe beter.

Depressief

Bij een depressie is er in ieder geval sprake van: Een langer durende periode (meer dan twee weken) van neerslachtigheid, leegheid, somberheid en vaak gaat dit gepaard met een langer durend verlies aan interesse in activiteiten of zaken waar je normaal plezier aan beleeft. Daarnaast kunnen tijdens een periode van depressief zijn nog andere symptomen optreden, zoals:

  • nergens toe kunnen komen;
  • piekeren: gedachten die maar niet weggaan;
  • moeite met concentreren;
  • vergeetachtigheid;
  • vermoeidheid;
  • afvallen of aankomen;
  • slaapproblemen (vooral doorslaapproblemen);
  • schuldgevoelens; 

Hoe meer van deze klachten je hebt hoe intenser ze zijn des te zwaarmoediger je bent.

Het is echter ook mogelijk dat een depressie een uitvloeisel is van uitputting door langdurige stress, een burn-out-syndroom, een chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, schildklierproblemen, enz.

Hormonen schommelen

Uiteraard heeft het hormonaal stelsel er mee te maken en door die labiliteit, veroorzaakt door een te grote afwezigheid van licht, ontstaan depressies gemakkelijker. E n precies omdat labiliteit van de hormonen in het spel zijn, komt deze winterse neerslachtigheid zelfs depressie viermaal meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Een reis naar een zonnig vakantieland zou daar natuurlijk wel iets kunnen aan doen, maar gewoon een lichtbad in je eigen badkamer, of in een gespecialiseerde kine-praktijk of sauna kan eveneens al wonderen doen.

Precies vanwege de labiliteit van de maandelijkse cyclus zijn vrouwen gemakkelijker onderhevig aan stemmingsschommelingen. Vaak begrijpen mannen dat niet en reageren dan ook onterecht. Precies op zo’n moment heeft de vrouw meer nood aan begrip, warmte, geborgenheid en… veel licht. Ze moet zich derhalve niet opsluiten in een donker kamertje, maar veeleer naar buiten, lucht en licht tanken en… stappen. Want het is bewezen dat beweging ook gunstig inwerkt op de hormoonspiegel in het bloed. Die cyclus van de vrouw is trouwens gemakkelijk onderhevig aan schommelingen.

Een reis naar het buitenland, een vakantie, maar ook verandering van eetgewoonten, kan de zaak al grondig door elkaar halen. Maar ook een verkoudheid, een vermageringskuur, medicijnen, de anticonceptiepil kunnen allemaal een invloed hebben op de cyclus en dus ook op het humeur van de vrouw en depressieve stemmingen veroorzaken. Soms kunnen ziekten aan de basis liggen: cysten op de eierstokken, problemen met de schildklier, de bijnieren of de hypofyse kunnen al depressies tot gevolg hebben. Een grondig onderzoek is daarom van belang als een vrouw merkt dat de depressieve stemmingen blijven voortduren en dat noch licht- noch klimaatwissel er iets kunnen aan veranderen.

Ook stress

Stress is ook een grondige verstoorder van de vrouwelijke cyclus en kan bij een vrouw dus veel gemakkelijker aanleiding geven tot depressies dan bij mannen.

Vrouwen die het moeilijk hebben op hun werk, tegengewerkt worden door hun omgeving, problemen hebben met de chef of die relationele moeilijkheden hebben, zullen veel sneller depressies kennen dan mannen in dezelfde situatie, precies omdat stress de cyclus verstoort en dus ook via het hormonaal stelsel aanleiding geeft tot depressieve stemmingen en gevoelens.

Dit mag men niet te lang laten duren, omdat depressieve patiënten ook gemakkelijker slachtoffer kunnen worden van een hartinfarct. Behalve leeftijd, hoge bloeddruk en slechte geraffineerde junkvoeding is een depressie een risico verhogend element bij het ontstaan van hartinfarct. Dat concludeerden Deense artsen die gedurende 30 jaar 700 testpersonen hebben gevolgd.

Een storing in het gevoelsleven kan altijd ontstaan bij een ernstig voorval. Maar als men helemaal geen uitweg ziet uit het kleine kringetje van negatieve gevoelens, zit men in een depressie. Soms is er ook een fysieke oorzaak: bij langdurige ziekte, een leverinsufficiëntie, een besmettelijke ziekte, griep bijvoorbeeld, is het niet abnormaal dat sommige patiënten depressief reageren. Begripvolle opvang maar ook gepaste medicatie zal tegelijk met het ongemak ook de depressieve stemmingen laten verdwijnen.

Bij jonge moeders

Hormonale oorzaken komen veel voor bij depressieve gevoelens. Zeker bij jonge moeders die net bevallen zijn. Men spreekt over de zwangerschapsblues. Gewoonlijk duurt de situatie een dag of drie. Maar bij sommige vrouwen sleept het probleem weken, zelfs maanden aan, en een kleiner aantal zit levenslang in de put. Depressies moeten altijd ernstig worden genomen. Er moet vooral voorkomen worden dat de slachtoffers in de alcohol of drugs gaan vluchten.

Soms wisselen treurige stemmingen af met manieën van werklust en vrolijkheid. Een goede zelfanalyse en een positieve kijk op de dingen zullen al heel wat doen.

Durf beslissingen te nemen die op het eerste gezicht onmogelijk of zeer moeilijk zijn, maar achteraf kunnen ze een zegen worden. Heel belangrijk is volwaardige voeding, maar even, zoniet nog belangrijker is beweging. Vrouwen die maandenlang in een depressie zaten, konden op een paar weken tijd hun probleem oplossen door te stappen, te fietsen, te lopen, te fitnessen. Beweging is van het allergrootste belang. Het meest nadelig is gewoon stil zitten, niets doen en piekeren, maar vooral fysiek niet actief worden.

Sint-Janskruid en groene thee

Niet voor niets heet koffie „een bakje troost”. De cafeïne zorgt voor de kick. Maar als er depressieve stemmingen zijn, kan na het gebruik van cafeïne de terugval dieper worden. Met koffie moet je dus oppassen. Beter is groene thee, omdat het niet enkel gezonder is vanwege de tannine en de flavonoïden, maar ook omdat hierin stoffen zitten die het gemoed in de positieve zin prikkelen. Door groene thee worden de hersenen aangepord „dopaminen” te produceren, de zogenaamde gelukshormonen. Trouwens bij groene thee is de cafeïne aan looistoffen gebonden en niet aan zouten zoals bij koffie. Daardoor komt geen overdreven hoeveelheid cafeïne in het bloed, die de lever vermoeit en de pancreas uitput. Vandaar dat de kick van groene thee gezonder is en geen verslavend effect heeft en nadien geen terugval oplevert zoals bij koffie. Een vijftal kopjes per dag en… je kan er weer tegenaan.

Daarnaast is het gebruik van Sint-Janskruid erg nuttig gebleken in de behandeling van depressieve stemmingen bijvoorbeeld Sint-Janskruid met Hyperibell van Fytobell. Niet voor niets wordt deze plant de plantaardige Prozac genoemd. Men moet er wel een drietal weken gebruik van maken eer blijvende beterschap mag worden verwacht.

Maar meer beweging, voldoende vitamine-B-rijke voeding, een lichttherapie, voldoende ontspanning en een goed gesprek doen wonderen. Dan zal de donkere periode na nieuwjaar geen depressies meer opleveren.

Een tip: Hyperibell van Fytobell met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Je kunt Hyperibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Het leven lacht je weer toe!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer