jul 22, 2019 | Actueel | 0 Reacties

Automobilisten worden ziek door gedrag van andere chauffeurs

Het verkeer is moordend, wordt wel eens gezegd en daar hoeft niemand een tekening van te krijgen om dat te snappen. Maar het is moordend op vele manieren: niet enkel doordat er veel verkeersongevallen gebeuren, doordat de uitstoot van fijn stof de gezondheid bedreigt, maar ook doordat veel chauffeurs zich ergeren aan het gedrag van de andere weggebruikers.

De meeste automobilisten hebben een hekel aan chauffeurs die te dicht op hun achterbumper rijden. Veel chauffeurs zijn dan ook erg geagiteerd in het verkeer en dat zie je aan hun rijgedrag.

Een enquête die door het Keulse Ifaplan-Institut in Duitsland werd uitgevoerd, bracht aan het licht dat twee derden van alle automobilisten begrip kan opbrengen voor een snelheidsbeperking van 30 km per uur in woonzones; vijfenveertig procent van hen is voorstander van een apart „spoor” voor bussen en veertig procent vindt dat bussen altijd voorrang moeten krijgen.

Daarentegen heeft twee derden van hen een gloeiende hekel aan „plakkers”, dat wil zeggen aan chauffeurs die niet genoeg ruimte tussen hun eigen voertuig en de voorligger laten. Negenveertig procent ergert zich over het toenemende tekort aan parkeerplaatsen; achtentwintig procent zijn niet te spreken over oponthoud als gevolg van wegwerkzaamheden of omleidingen en zestien procent doet zijn beklag over slechte of totaal afwezige bewegwijzering. Bovendien is de drukte enorm enerverend en dat uit zich opnieuw in agressief rijgedrag. Daarom is het goed op tijd te vertrekken en de zenuwen te beheersen. Lukt dat niet helemaal dat is er gelukkig een perfect middeltje uit de natuur: Passiflora. Denk daarbij aan Passibell van Fytobell en je bent zo weer op je gemak in het verkeer!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Is de zon nog even gevaarlijk in september?

Voor de overgrote meerderheid van toeristen die naar het zuiden trekken op vakantie is de zon en het zonnebad het ultieme doel. De ontsnapping uit de dagelijkse sleur, het werk, de vervelende gewoontes kan pas volledig zijn als er voldoende zon bij komt. Daar hebben...

Lees meer

Hoe krijg je betere resultaten op school?

Gewoonlijk worden goede voornemens gereserveerd voor de periode rond het nieuwe jaar. Dat is natuurlijk een uitstekend idee, maar eigenlijk past het evengoed om dat op 1 september te doen. De reden is duidelijk: het nieuwe schooljaar begint, het nieuwe werkjaar in...

Lees meer

Is uw voeding ook uw medicijn?

“We zijn wat we eten”. En “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Deze legendarische uitspraak van de grondlegger van de geneeskunde Hippocrates, heeft nog altijd niets van zijn waarde ingeboet. De natuur verschaft ons alle dingen die we nodig...

Lees meer