jul 22, 2019 | Actueel | 0 Reacties

Automobilisten worden ziek door gedrag van andere chauffeurs

Het verkeer is moordend, wordt wel eens gezegd en daar hoeft niemand een tekening van te krijgen om dat te snappen. Maar het is moordend op vele manieren: niet enkel doordat er veel verkeersongevallen gebeuren, doordat de uitstoot van fijn stof de gezondheid bedreigt, maar ook doordat veel chauffeurs zich ergeren aan het gedrag van de andere weggebruikers.

De meeste automobilisten hebben een hekel aan chauffeurs die te dicht op hun achterbumper rijden. Veel chauffeurs zijn dan ook erg geagiteerd in het verkeer en dat zie je aan hun rijgedrag.

Een enquête die door het Keulse Ifaplan-Institut in Duitsland werd uitgevoerd, bracht aan het licht dat twee derden van alle automobilisten begrip kan opbrengen voor een snelheidsbeperking van 30 km per uur in woonzones; vijfenveertig procent van hen is voorstander van een apart „spoor” voor bussen en veertig procent vindt dat bussen altijd voorrang moeten krijgen.

Daarentegen heeft twee derden van hen een gloeiende hekel aan „plakkers”, dat wil zeggen aan chauffeurs die niet genoeg ruimte tussen hun eigen voertuig en de voorligger laten. Negenveertig procent ergert zich over het toenemende tekort aan parkeerplaatsen; achtentwintig procent zijn niet te spreken over oponthoud als gevolg van wegwerkzaamheden of omleidingen en zestien procent doet zijn beklag over slechte of totaal afwezige bewegwijzering. Bovendien is de drukte enorm enerverend en dat uit zich opnieuw in agressief rijgedrag. Daarom is het goed op tijd te vertrekken en de zenuwen te beheersen. Lukt dat niet helemaal dat is er gelukkig een perfect middeltje uit de natuur: Passiflora. Denk daarbij aan Passibell van Fytobell en je bent zo weer op je gemak in het verkeer!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Veel ouderen lijden aan ondervoeding

Veel ouderen hebben een probleem dat je kunt terugbrengen tot ondervoeding. Daar zijn verschillende verklaringen voor: de dure winkelkar, het feit dat ze zich moeilijker kunnen verplaatsen, slik- en kauwproblemen als gevolg van een slecht gebit, moeilijk te been zijn...

Lees meer

Hoe best omgaan met angstgevoelens?

Vorige week raakten de resultaten van de BELHEALTH-studie bekend, het "Belgian Health and Well-Being Cohort", waarin gepeild werd naar de stressbestendigheid van de Belgische bevolking. Daarin speelden volgens Medi-Quality verschillende elementen een rol: de...

Lees meer

Hoop voor wie kanker wil voorkomen

We zijn al jaren bezig met acties zoals “Kom op tegen kanker”. Dat is een heel mooi initiatief, maar de kans op het krijgen van kanker vermindert daardoor nog niet. Het ligt in de handen van de mensen zelf. Natuurlijk moet je wat geluk hebben met goede genen,...

Lees meer