jul 22, 2019 | Actueel | 0 Reacties

Automobilisten worden ziek door gedrag van andere chauffeurs

Het verkeer is moordend, wordt wel eens gezegd en daar hoeft niemand een tekening van te krijgen om dat te snappen. Maar het is moordend op vele manieren: niet enkel doordat er veel verkeersongevallen gebeuren, doordat de uitstoot van fijn stof de gezondheid bedreigt, maar ook doordat veel chauffeurs zich ergeren aan het gedrag van de andere weggebruikers.

De meeste automobilisten hebben een hekel aan chauffeurs die te dicht op hun achterbumper rijden. Veel chauffeurs zijn dan ook erg geagiteerd in het verkeer en dat zie je aan hun rijgedrag.

Een enquête die door het Keulse Ifaplan-Institut in Duitsland werd uitgevoerd, bracht aan het licht dat twee derden van alle automobilisten begrip kan opbrengen voor een snelheidsbeperking van 30 km per uur in woonzones; vijfenveertig procent van hen is voorstander van een apart „spoor” voor bussen en veertig procent vindt dat bussen altijd voorrang moeten krijgen.

Daarentegen heeft twee derden van hen een gloeiende hekel aan „plakkers”, dat wil zeggen aan chauffeurs die niet genoeg ruimte tussen hun eigen voertuig en de voorligger laten. Negenveertig procent ergert zich over het toenemende tekort aan parkeerplaatsen; achtentwintig procent zijn niet te spreken over oponthoud als gevolg van wegwerkzaamheden of omleidingen en zestien procent doet zijn beklag over slechte of totaal afwezige bewegwijzering. Bovendien is de drukte enorm enerverend en dat uit zich opnieuw in agressief rijgedrag. Daarom is het goed op tijd te vertrekken en de zenuwen te beheersen. Lukt dat niet helemaal dat is er gelukkig een perfect middeltje uit de natuur: Passiflora. Denk daarbij aan Passibell van Fytobell en je bent zo weer op je gemak in het verkeer!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Zomertijd: stop die klok!

Politiek Europa belooft al langer om de klok te stoppen in de plaats van een uur vooruit te zetten: met andere woorden de zomertijd af te schaffen. Voor de meeste mensen een goede zaak, terwijl anderen er niet zitten op te wachten. De horeca bijvoorbeeld: de zon gaat...

Lees meer