mei 24, 2019 | Actueel, Alle tips | 0 Reacties

Mag je piano spelen op een appartement ?

Wie op het platteland en alleen woont zal geen probleem ondervinden als hij of zij een instrument wil aanleren of bespelen. Maar wat als je in een appartement in de stad woont. Stel dat je leraar of lerares muziek bent, mag je dan zomaar oefenen met piano, fluit of zang? En wat als de buren daar bezwaar tegen hebben?

Mag je zomaar tot stukken in de nacht spelen en oefenen.

Burenlawaai in een appartement is altijd een moeilijke kwestie. Wat mag en wat mag niet?

En wat als het kwaad bloed zet bij de andere bewoners, zodat ze klacht indienen bij de huiseigenaar. Mag die eigenaar beslissen dat je geen piano of een ander instrument mag bespelen in het appartementsgebouw dat zijn eigendom is? Aan welke regels moet je je houden?

Burenlawaai is altijd een moeilijke kwestie. Als je in de stad op een appartement gaat wonen zijn daaromtrent vaak problemen. Vandaar dat veel huiseigenaars een reglement opstellen dat bij de aanvang van het huurcontract door de huurders moet worden ondertekend. Zo zijn er bijvoorbeeld vaste regels en afspraken over het gebruik van gemeenschappelijke ruimten zoals traphal, lift, overlopen, enzovoorts. Mag een kinderkoets in de gang of beneden blijven staan? Mag men gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten om goederen te stockeren.

Ook over het drogen van wasgoed bijvoorbeeld: het zou wat moois zijn als iedereen zijn lingerie aan de straatkant te drogen hangt. Daarover bestaan meestal vast omschreven regels.

Omtrent lawaai wordt er gewoonlijk minder gestipuleerd in een contract, hoewel dit ook nuttig zou zijn. Natuurlijk zijn er niet veel muzikanten die zo’n appartement betrekken, vooral als het „horig” is en buren gemakkelijk kunnen meeluisteren. Er is maar één oplossing: ga eens naar de wetswinkel en vraag wat voor die stad uw rechten zijn. Meestal zal men wel mogen oefenen, maar tussen bepaalde uren en niet meer na 10 uur ’s avonds bijvoorbeeld. Mocht er toch nog bezwaar zijn dan is er maar één oplossing om moeilijke buren te ontwijken: verhuizen. Een akoestische kooi op een zwevende vloer is ook een oplossing. Het voordeel is dat je die kooi kan demonteren en meenemen, mocht je later nog eens verhuizen. Maar op die manier moeten de problemen ook altijd op te vangen en dus op te lossen zijn.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je je gezondheid verbeteren?

Er zijn weinig dingen die de mensen meer beroeren dan voedsel. Het is ook het onderwerp waarover het meest boeken zijn geschreven en gedrukt. Het is ook heet belangrijkste onderwerp van gesprek als een aantal dames met elkaar converseren, naast mode, kinderen en…...

Lees meer

Veel ouderen lijden aan ondervoeding

Veel ouderen hebben een probleem dat je kunt terugbrengen tot ondervoeding. Daar zijn verschillende verklaringen voor: de dure winkelkar, het feit dat ze zich moeilijker kunnen verplaatsen, slik- en kauwproblemen als gevolg van een slecht gebit, moeilijk te been zijn...

Lees meer

Hoe best omgaan met angstgevoelens?

Vorige week raakten de resultaten van de BELHEALTH-studie bekend, het "Belgian Health and Well-Being Cohort", waarin gepeild werd naar de stressbestendigheid van de Belgische bevolking. Daarin speelden volgens Medi-Quality verschillende elementen een rol: de...

Lees meer